Több projekt = nagyobb tudás?

Report
„TUDÁSIGÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK –
TUDÁSIGÉNYES VÁLLALKOZÁSOK”
Több projekt = nagyobb tudás?
Fenyősi Zoltán
IPMA B projekt menedzser
Eff-Active Consulting
[email protected]
mobil: +36 20 3139543
Pécs, 2014. április 03.
Eff-Active
Témakörök
1. Több projekt = több tapasztalat =nagyobb tudás?
2. A projekt környezet és a tudásmenedzsment kapcsolata
(WBS és KBS: zipzár vagy sziámi ikrek?)
3. A tudás megjelenési formái és szerepe a
projekt menedzsment területén: kritikus sikertényező
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
2
Kérés
Egymás melletti ülőktől (párosával) kérném szépen a
következő kérdéseket megválaszolni:
1. Mit érez, amikor meghallja a „tudásmenedzsment projekt
környezetben” kifejezést?
2. Mondjanak egy-egy példát saját tapasztalatból!
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
3
Több projekt = nagyobb tudás?
• Tudás megjelenése a projekteknél
‒ eredménytermék (projekt során elkészítendő)
‒ alkotóerő (projektben közreműködőktől)
• Pályázat- és stratégiagyártó nagyipar lettünk
• EU források pályázatainál a 2007-2013 közötti
tapasztalatok kiértékelése érdemben megtörtént-e?
• Az EU Horizon 2014-2020 stratégia előbb készült el
(ambiciózus tervek a hazai K+F+I stratégiában)
• A termékek publikus felületre kerülnek, de aktív
felhasználásra és valódi értékteremtésre ritkán kerül sor
• Pl. Magyary program „Tudásmenedzsment módszertan”
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
4
A projekt menedzsment kompetencia
rétegződése
5: Eredmény: teljesítőképesség + lehetőség +
környezet + ösztönzés + fókusz
4: Teljesítőképesség: tudás, jártasság,
motiváció, beállítottság helyes alkalmazása
3: Kompetencia: együttműködés, teljesítmény,
tudásfejlesztés és megosztás
2: Tapasztalat eszközök, technikák helyes
alkalmazása,
1: Tanulás, tanítás, tartalom elosztás
Sully US Air Hudson Crash
http://www.youtube.com/watch?v=5RpDNTbSsI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6JNqG2FkMjs&feature=endscreen
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
5
A tudás lebontási struktúra
(Knowledge Breakdown Structure)
A tudás-gyarapodási alapfolyamat komponensei:
(hozott kompetenciák + tanítás + tanulás+ alkalmazás)
1. A tudás (T) egyenlete projekt környezetben:
Σ (Tbe) ± Σ (Δ (Tprojekt) = Σ (Tki)



Hogyan növelhető a Tbe?
Hogyan növelhető a + Δ Tprojekt?
Mitől lehet negatív a Δ Tprojekt?
2. Optimum: Σ (Tki)= ɳ1 Σ (Tkiértékelt)=ɳ2 Σ (Tújrahasznosítható)

Hogyan növelhető a ɳ1?

Hogyan növelhető a ɳ2?
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
6
Tudás-menedzsment „Pater Noster”
projekt környezetben
1. TTK felhasználása az üzleti
tervezéshez
(know-why)
Eff-Active
7. Élenjáró, aktualizált tudás /
tapasztalat tárolása és elérhetővé
tétele (best-next practices)
2. TTK felhasználása a projekt
becsléshez, tervezéshez
(know-what)
6. Tudásbázis / infrastruktúra
frissítése, fejlesztése
3. TTK alkalmazása a projekt
megvalósításához
(know-how)
5. Tudás / tapasztalat
összegyűjtése, strukturálása,
tárolása
4. Új tudás / tapasztalat
kiértékelése és létrehozása
(projekt végén)
(know-how-to-know)
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
7
A tudás menedzsment sikertényezői
7. Élenjáró, aktualizált tudás /
tapasztalat tárolása és elérhetővé
tétele (best-next practices)
1. TTK felhasználása az üzleti
tervezéshez
(know-why)
2. TTK felhasználása a projekt
becsléshez, tervezéshez
(know-what)
Eff-Active
1. Trendek
2. Referenciák (termék, ügyfél, partner, technológia
3. Partnerek
4. Tudástárhelyek
5. Kollégák
6. Módszerek
Projekt indítási feltételek és célok
· stratégia
· projekt célok (eredmény, idő, költség)
· feltételezések és korlátok
· tudásmegosztás: tudás és tanulási célok
· projekt gazda, szponzor
Projekt tervezési korlátok, célok és termékek:
· termékek, minőség
· idő
· költség
· érdekeltek elvárásai
· tudás és tanulási követelmények (KBS)
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
8
A tudás menedzsment sikertényezői
3. TTK alkalmazása a projekt
megvalósításához
(know-how)
4. Új tudás / tapasztalat
kiértékelése és létrehozása
(projekt mérföldkőveknél,
fázisoknál, végén)
(know-how-to-know)
Eff-Active
Tudásbiztosítás és inkubálás
· Csapatkiválasztás és -építés
· Tréningek (kompetencia alapú)
· Tudás komponensek rögzítése
(fázisoknál, mérföldköveknél
munkacsomagoknál)
· Változtatások menedzselése
· Előadások, beszámolók
Tudás és tapasztalat értékelése
· Tervezett és ad-hoc tudás komponensek
azonosítása
· Értékelések: üzlet, (szellemi termék)
projekt
· Tanulságok: mi működött jól?
· Hibaokok elemzése: mit kell kijavítani?
· Előadások, beszámolók
· Publikációk, referenciák
· Fejlesztési program: karrierterv
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
9
Általában miért nem történik meg a projekt
során előálló tapasztalatok értékelését?
•
•
•
•
•
•
•
Komplexitási problémák miatt
Tudás hiánya
Érdektelenség hiánya
Idő hiánya
Kultúra hiánya
Motiváció hiánya
Számonkérés hiánya
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
10
Kulcs területek feldolgozása
1. „Korrekciós” területek a projekt menedzsment során
• Probléma nyilvántartás és megoldás
• Módosítási igények (változtatási kényszerek)
• Minőségi hibák
• Kockázatok
2. Fejlesztendő területek (példák)
• Kommunikáció
• Tréning
• Kooperáció
• Érdekcsoport kezelés
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
11
A Projekteknél a „Tudás komponens” a
leszállítandó termékek és a WBS része-e?
•
•
•
•
•
•
Mi a leszállítandó?
Van-e tudás alapú komponense?
Mi a WBS?
A KBS a WBS része-e?
Alkalmazzák-e?
A Projekt Portfólió Menedzsment (PPM) rendszereknél
lebontható tevékenységekre és hozzárendelhető a
szükséges tudás
• A kompetencia alapú erőforrás keresés és
hozzárendelés csak az inputhoz elegendő
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
12
A tudás-lebontási struktúra (KBS) gyakorlati
alkalmazásának folyamata
1. Projekt WBS
elkészítése
2. KBS
elkészítése
3. KBS-WBS
mátrix
létrehozása
5.
4. A projekt
tapasztalatok és Újrafelhasználható tudás
tanulságok
komponensek
összegyűjtése
kidolgozása
1. Komplexitás kezelése tevékenység alapú WBS-sel
2. KBS (kompetenciaigények) elkészítése
3. Kulcs területekre fókuszálás KBS-WBS mátrix-szal
4. Tapasztalatok gyűjtése passzív és aktív módon
5. Értékteremtés, eredménytermékek (feltöltő üzemmód)
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
13
Mi a Work-Breakdown-Structure - WBS
(Feladat-lebontási struktúra)
1.1.4.1
Régió 1
1.1.4.1.1
Település 1
1.1.4.1.1.1
Trafókörzet 1
1.1.4.1.3
Település 2
1.1.4.1.k
Település k
1.1.4.1.2.1
Trafókörzet 1
1.1.4.1.3.1
Trafókörzet 1
1.1.4.1.k.1
Trafókörzet 1
1.1.4.1.1.1.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.2.1.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.3.1.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.k.1.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.1.1.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.2.1.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.3.1.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.k.1.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.1.2
Trafókörzet 2
1.1.4.1.2.2
Trafókörzet 2
1.1.4.1.3.2
Trafókörzet 2
1.1.4.1.k.2
Trafókörzet 2
1.1.4.1.1.2.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.2.2.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.3.2.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.k.2.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.1,2.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.2.2.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.3.2.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.k.2.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.1.n
Trafókörzet n
Eff-Active
1.1.4.1.2
Település 2
1.1.4.1.2.n
Trafókörzet n
1.1.4.1.3.n
Trafókörzet n
1.1.4.1.k.n
Trafókörzet n
1.1.4.1.1.n.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.2.n.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.3.n.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.k.n.1
Tevékenység 1
1.1.4.1.1.n.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.2.n.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.3.n.9
Tevékenység 9
1.1.4.1.k.n.9
Tevékenység 9
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
14
Az eredményes és sikeres változtatás kulcskomponensei (Prosci ADKAR modell)
Egy felmérés meglepő eredménye változásmenedzsereknél
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
15
Elköszönő kérdés
Mi az LLCP és hogyan javítja a tudásmenedzsmentet
projekt környezetben?
Eff-Active
» » » » effective » » » » » » » » efficient » » » » » » » » » effortless » » »»
16

similar documents