Elektromotorne sile

Report
Mihailo Gojkovic
Aleksandar Velimirovic
Italijanski fizicar . Bavio se
izucavanjem elektricnih
pojava . Prvi je formulisao
uslov za proticanje
elektricne struje I
funkcionisanje elektricnih
kola .Otkrio kontaktni
napon(Voltin efekat
)objasnio hemijske izvore
struje(Voltin
elemenat),proizveo
elektricno praznjenje
izmedju ugljenih elektroda
(Voltin luk).Njegovo ime
nosi I jedinica.

Elektromotorna sila je u elektrotehnici velicina kojom se izrazava
rad potreban za razdvajanje nosilaca naelektrisanja u nekom
izvoru elektricne struje ,pri cemu sila koja deluje na
naelektrisanja na krajevima izvora nije direktna posledica polja.

Prakticno govoreci – pod pojmom EMS (Elektromotorna sila)
podrazumeva se napon na krajevima izvora kada nema
struje.Cim se kolo zatvori I potece struja tada se na krajevima
izvora pojavljuje napon koji je manji od EMS ovog izvora.Ovo je
posledica unutrasnje otpornosti samog izvora na kojoj ce se I
pojaviti pomenuti pad napona.

Elektromotorna sila se definise kao kolicina izvrsenog rada (A)
pri transformaciji energije I kolicine eliktriciteta (Q) koja pri tome
protekne kroz generator E= A / Q

Jedinica za elektro motornu silu je volt (V) isto kao i za potencijal
i za napon.
Elektricna struja tece kroz provodnik ako u provodniku postoji
elektricno polje , odnosno ako izmedju krajeva provodnika postoji
razlika potencijala .
 S obzirom da naelektrisanje prelazi sa jednog kraja na drugi razlika
potencijala se smanjuje i kada se potencijali izjednace prestaje
usmereno kretanje naelektrisanih cestica .


Da bi struja tekla proizvljno dugo treba stalno odrzavati razliku
potencijala izmedju provodnika . To znaci da da ako se nosioci
struje krecu kroz provodnik P sa leva na desno onda nosioce
naelektrisanja treba neprestano treba odvoditi sa desnog kraja
provodnika na levi .

Ovakvo kretanje naelektrisanja moguce je samo u kolu u kome
postoje uredjaji kroz koje se nosioci struje krecu u suprotnom
pravcu od delovanja elektrostaticke sile , I takvi delovi kola se
nazivaju strujni izvori .

Sastavni deo svakog izvora struje je provodnik u
kojem se razdvajaju naelektrisane cestice . Ovaj
proces moze se izvrsiti I nekim hemijskim ili
toplotnim procesom ili delovanjem svetlosti ili
magnetnog polja …..

Razdvojena naelektrisanja na polovima izvora
raspolazu elektrostatickom energijom koju zovemo
elektricna energija .

U izvorima struje se unutrasnja , svetlosna ,
mehanicka ili neka druga energija pretvara u
svetlosnu .
Izvori struje

Elektricna struja tece dokle god se potencijali ne
izjednace.Da bi struja trajno proticala potrebno je
da se odrzava razlika potencijala.Uredjaji pomocu
kojih se to postize su izvori elektricne struje.

Do kraja 18. veka znalo se samo za elektricitet
proizveden trenjem I elektrostatickom indukcijom.

Alesandro Volta je primetio da izmedju plocica razlicitih
metala,potopljenih u rastvor sumporne kiseline postoji
odredjena potencijalna razlika ( napon).Kad se te plocice
povezu provodnikom kroz njega protice elktricna struja.

Kod hemijskih izvora struje elektricna struja se dobija na
racun hemijske reakcije .

U izvorima elektricne struje nastaje razdvajanje pozitivnih I
negativnih naelektrisanja I usmeravanje njihovog
kretanja.Razdvojene naelektrisane cestice dolaze na
odredjene delove izvora koji se nazivaju polovi izvora struje.
Kod svakog izvora jednosmerne elektricne struje postoje dva
pola – pozitivni (+) I negativni (-).

Osnovna karakteristika svakog izvora elektricne struje je
elektromotorna sila.

Izvor elektricne
struje,potrosac I prekidac
,medjusobno povezani
provodnicima cine kolo
elektricne struje ili elktricno
kolo.

Crtezi na kojima se pomocu
simbola predstavljaju
elektricni uredjaji nazivaju se
elektricne seme.

Simbol izvora jednosmerne
elektricne struje :

Kada se prekidac zatvori
omoguceno je kretanje
elektrona kroz kolo,pa se
onda kaze da kroz kole tece
elektricna struja.
Smer proticnaje struje :
 -tehnicki smer- od pozitivnog
ka negativnom polu
elektricnog izvora (suprotno
od kretanja elektrona )
 -fizicki smer struje – poklapa
se sa smerom kretanja
elektrona (od negativnog ka
pozitivnom polu elektricnog
izvora )

Strana sila u izvoru struje

Razdvajanje naelektrisanih cestica u izvorima struje vrsi se delovanjem tzv.
stranih sila.Teorijski strana sila moze biti bilo koja sila ,samo ne
elektrostaticka.Pod dejstvom stranih sila nosioci struje krecu se kroz izvor I
gomilaju na jednom njegovom kraju-samim tim drugi kraj izvora (p)ostaje
negativno naelektrisan.Tako se dobijaju polovi izvora sila.

Izmedju njih postoji elektricno polje ,pa na nosioce struje deluju I
elektrostaticke sile .One deluju u suprotnom smeru od smera delovanja
stranih sila.

Razdvajanje naelektrisanja u izvoru prestaje onda kada elektrostaticka sila
ima isti intenzitet kao strana sila.Tada izmedju polova izvora postoji
odredjena razlika potencijala ,karakteristicna za svaki pojedini izvor struje.
KRAJ

similar documents