prezentacja_k.niemiecki

Report
Państwo federacyjne położone w zachodniej i
środkowej Europie. Składa się z 16 krajów
związkowych (landów). Jego stolicą i
największym miastem jest Berlin. Państwo ma
powierzchnię 357 021 km² i panuje w nim klimat
umiarkowany. Z ponad 80 milionami
mieszkańców jest najludniejszym krajem Unii
Europejskiej. Jest to czołowe pod względem
gospodarczym i politycznym państwo Europy.
Stanowi część strefy Schengen i strefy euro. Po
USA, Niemcy są drugim najbardziej popularnym
celem migracji na świecie.
Niemcy znajdują się w Zachodniej Europie. Na
północy graniczą z Danią, na wschodzie z
Polską i Republiką Czeską, na południu z
Austrią oraz Szwajcarią, na południowym
zachodzie z Francją i Luksemburgiem, a na
północnym zachodzie z Belgią i Holandią.
Obszar państwa obejmuje 357021 km², w tym
349223 km² na lądzie i 7798 km² na wodzie.
Jest to siódmy pod względem wielkości kraj w
Europie i 62 na świecie
Linia brzegowa Niemiec jest dobrze rozwinięta.
Jej główną cechą są liczne wyspy i wysepki
przybrzeżne, gdzie największą jest Rugia leżąca w
południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego,
oddzielona od stałego lądu cieśniną Stralsund, a
połączona z nim groblą koło miasta Stralsund.
Niemieckie wybrzeże jest podobne do polskiego.
Liczne niskie plaże, oraz występujące miejscami
wydmy, przeplatają się z piaszczystymi klifami
poddawanymi erozji wodnej. Występują także
klify skaliste zbudowane z kredy, które można
spotkać na Rugii. Część zachodnia wybrzeża, po
zachodniej stronie Półwyspu Jutlandzkiego jest
riasowa.
Zugspitze
Hochfrottspitze
Wyspa
Rugia
Wyspa Uznam
Jezioro Bodeńskie
Jezioro Müritz
Dunaj
Ren
 Berlin
 Hamburg
Monachium
 Kolonia
Frankfurt
 Stuttgart
 Dortmund
 Essen
 Brema
 Hanower
Lipsk
Drezno
Norymberga
Bonn
Akwizgran
Miasto na prawach powiatu w południowych Niemczech,
stolica kraju związkowego Bawaria.
Monachium położone jest na Wyżynie Bawarskiej, nad rzeką
Izarą. Jest siedzibą Federalnego Trybunału Finansowego oraz
centrali prestiżowego Towarzystwa Maxa Plancka
prowadzącego działalność badawczo-rozwojową w Niemczech i
innych krajach Europy. Miasto jest ponadto głównym
ośrodkiem gospodarczym i kulturalno-naukowym południowej
części kraju.
Miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju
związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, stolica Rejencji
Kolonia. Czwarte co do wielkości miasto Niemiec i największe w
kraju związkowym. Jedno z najważniejszych historycznych
ośrodków kultu religijnego w Europie. Leży nad rzeką Ren.
Wizytówką miasta i historyczną dominantą jest gotycka
katedra (Kölner Dom), siedziba arcybiskupstwa kolońskiego.
Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln) jest jedną z
najstarszych wszechnic w Niemczech, w którym kształci się ok.
44 tys. studentów. Kolonia jest najważniejszym gospodarczym,
kulturalnym i historycznym miastem Nadrenii. Położona jest na
wysokości od 38 do 118 m n.p.m.
Warunki naturalne
Na terenie Niemiec można wydzielić cztery
jednostki fizyczno-geograficzne układające się
równoleżnikowo: Nizinę Niemiecką,
Średniogórze Niemieckie, Wyżynę SzwabskoBawarską (przedgórze alpejskie) oraz Alpy.
Równiny północnych Niemiec są częścią Niżu
Środkowoeuropejskiego, na którym lodowiec
pozostawił pasma wzgórz morenowych i liczne
jeziora, szczególnie widoczne na Pojezierzu
Meklemburskim w północno-wschodniej
części kraju.
Przez Nizinę Niemiecką płyną główne rzeki
kraju: Ren, Ems, Wezera i Łaba uchodzące
do Morza Północnego oraz Odra i Nysa
Łużycka uchodzące do Morza Bałtyckiego.
Średniogórze Niemieckie jest częścią
szerokiego łuku górskiego, o wysokości
przekraczającej 1000 m n.p.m., ciągnącego
się przez Europę od środkowej Francji po
środkową Polskę, do którego należą m.in.:
góry Harz, Las Turyński, Rudawy.
Gospodarka
Gospodarka Niemiec jest jedną z wiodących
na świecie. Położenie geograficzne kraju w
centrum europejskiego obszaru
gospodarczego, doskonała infrastruktura i
przestrzenna bliskość z krajami Europy
Środkowo-Wschodniej stwarzają
niemieckim podmiotom gospodarczym
dostęp do dużego i chłonnego rynku. Po
okresie zjednoczenia Niemiec nastąpił
proces daleko idącej restrukturyzacji
gospodarki wschodnioniemieckiej.
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny jest podstawą niemieckiej
gospodarki. Republika od dziesięcioleci znajduje się
w czołówce światowej pod względem obrotów w
handlu zagranicznym, a w powojennej historii
Niemiec praktycznie zawsze szczyciła się dodatnim
bilansem w handlu zagranicznym. W latach 20032008 to właśnie Republika Federalna Niemiec była
największym światowym eksporterem. W 2009
roku straciła miejsce lidera na rzecz Chin.
Jednocześnie Niemcy znajdują się w trójce
największych importerów świata, walnie
przyczyniając się do dynamiki handlu światowego.
Eksportuje się głównie wyroby gotowe,
towary przetworzone, artykuły
żywnościowe, natomiast importuje się
wyroby gotowe, towary przetworzone,
artykuły żywnościowe. Głównymi
partnerami handlowymi są: Francja,
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania,
Włochy i Holandia.
Przemysł
Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod
względem wielkości produkcji przemysłowej.
Wydobywa się węgiel kamienny i brunatny (Zagłębia:
Ruhry, Saary, Dolnoreńskie, Saskie, Łużyckie), ropę
naftową i gaz ziemny (Dolna Saksonia, nad rzeką Ems),
rudy cynku i ołowiu (Rudawy, Reńskie Góry Łupkowe,
Harz), sole potasowe (koło Hanoweru, nad rzeką
Werra i w okolicach gór Harz), sól kamienną.
Rozwinięty przemysł chemiczny, maszynowy,
stoczniowy, optyczny (zakłady Zeiss w Jenie, Pentacon
w Dreźnie), włókienniczy, elektroniczny, hutnictwo
metali oraz przemysł samochodowy (zakłady
Volkswagena, Opla, Forda, Mercedesa, Porsche)
Rolnictwo
Ponad 1/3 powierzchni Niemiec zajęta jest pod uprawę
głównie zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych,
roślin oleistych, pastewnych, warzyw oraz chmielu, z
którego wytwarza się ponad 5000 gatunków piwa. W
dolinach Renu i Mozeli uprawia się winorośl. Wysoki
poziom osiągnięto w hodowli bydła i trzody chlewnej.
Liczne kanały śródlądowe, m.in. Dortmund-Ems (265
km), Śródlądowy (259 km), Men-Dunaj (173 km),
Kiloński (99 km). Największe porty morskie:
Hamburg, Wilhelmshaven, Brema, Lubeka, Rostock,
oraz rzeczne: Duisburg, Hamburg, Mannheim,
Ludwigshafen, Kolonia.




Zabytkowa budowla w Berlinie jest jednym z charakterystycznych punktów miasta,
zaprojektowanym przez niemieckiego architekta. Budowana w latach 1788 - 1791.
Zamek znajdujący się niedaleko Füssen w południowej Bawarii w Niemczech, w pobliżu
zamku Hohenschwangau i granicy z Austrią.
Zamek gotycko-renesansowy położony na zboczu góry Königstuhl w Heidelbergu w
Niemczech. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1225.

similar documents