Hinduismens lära

Report
•
•
•
•
Hinduismen (utöva religionen på olika sätt
- Offren
meditation
Kärleken till Gud (gärningar)
•
- Människorna olika
•
Världen finns inte på sätt och vis – tror finns (skugga)
Kärnan i hinduisk tro
•
•
•
Eviga kretsloppet (återfödelse)
- Växter, djur, människor återföds (samsara)
- Födas till människa, djur
•
•
•
•
Karma
- Resultatet av livets handlingar
bedömning (livets slut)
Särskilda plikter de skall följa, kvinnor / män /vilket kast /ens plikter som bedöms
•
•
Kastsystemet
- Delas in i grupper 1. Präster, 2. Krigare/ämbetsmän, 3.Affärsmän/jordbrukare,
4.tjänare/service folk
(föräldrarna tillhör) (klassuppdelning)
. Föds till nästa liv (ny kast)
- Varje kast speciella regler (mat, gifta, umgås)
- kasterna avgör vilka religiösa plikter som gäller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kastlösa?
- Orena
20 % av indiens befolkning tillhör den gruppen
Yrken: sopor, blod, döda kroppar
Kallas (dalits)
•
•
•
•
•
_- kastsystemet förbjudet?
- Inte diskriminera någon på grund av dess kasttillhörighet (indisk grundlag)
Vill ha kvar kastsystemet ( ordning och trygghet ) alla vet sin plats
- kritik?
- illa behandlade (dalits)
•
•
Hinduers liv styrs av rent och orent/handlingar orena (uppdelning i samhället)
- reningscermoni
•
•
•
•
Gudar
- Finns många Gudar
- Olika gestalter, olika egenskaper
- Varje stad/by sin egna Gud
•
•
•
Vissa hinduer?
- Alla Gudar är en och samma
- Människor för lite kunskap- upffattar en liten del / ej helheten / Därför tillber
Gudar med olika namn och egenskaper
Brahma
Vishnu
Målet för en hindu
•
Bryta kretsloppet ej återfödas (moksha)
•
Vad händer ifall man bryter?
•
•
•
•
- olika teorier
Blir ett med Brahman (det gudomliga, finns överallt) (atman – själen)
Leva tillsammans med den Gud man tillbett till
Förenas med sina förfäder
Hur når man befrielse?
•
Meditera
•
•
Visa sin kärlek till en speciell Gud
- Goda handlingar, lovsånger, offra
•
•
Allmänt tillbe Gudarna
- offrar blommor, frukt vid Gudabilderna
•
Respektera/dyrka kon

similar documents