Lektion 3 - Luk Samfundet Op

Report
Socialgrupper og social klasser
Side 94-97 i
Brøndum & Hansen (2014 2.udg.): Luk
samfundet op! Forlaget Columbus.
København
Dagsorden: Hvad betyder
socialgruppen for ens muligheder?
• Øvelse – forskellen mellem socialgrupper og
social klasser
• Sammenhæng mellem socialgruppe og
helbred
• Diskussion: Hvilken af de to stratificerings
modeller (SFI og Det danske klassesamfund)
mener I er bedst (begrund jeres svar)
• Opsamling
Øvelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Placer følgende erhverv i en af de 5 socialgrupper og i de fem sociale klasser:
Brandmand
Skolelærer
Murerarbejdsmand
Pølsevognssælger
Pedel
Kantineassistent
Sygehjælper
Læge
Sygeplejerske
Gymnasielærer
Rektor på et gymnasium
Salgsassistent
Bankfuldmægtig
Tømrer
Gå ind på www.klassesamfund.dk
(25.min)
• Undersøg www.klassesamfund.dk
• Hvad kendetegner den enkelte klasse (hvordan inddeles den
danske befolkning)
• Diskuter om det er en god eller dårlig ide at bruge indkomst
som en variabel til at gruppere folk i forskellige sociale
klasser (25 minutter)
• Undersøg indkomstudviklingen i Danmark ved at klikke på
følgende link
http://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_indkomstu
dvikling-for-de-sociale-klasser.pdf
• Diskuter om udviklingen i indkomster er positiv eller negativ
og skriv jeres svar ned
• Opsamling i klassen
Afrunding på timen
• Opsamling på spørgsmålene
• Hvad betyder socialgruppen/klassen for ens
muligheder? Har man dårligere chance for det
gode liv i socialgruppe 5/Underklassen?

similar documents