Teknologibiblioteket fremvisning d. 28.11 2012

Report
Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende
Kallerupvej 58, 5230 Odense M
tlf. 66 19 40 91 – mail [email protected]
hjemmeside pr. 1/1 2013 www.demensramt.dk
Selvejende institution oprettet i 2000 i samarbejde mellem
Odense kommune og Alzheimerforeningen på Fyn.
Oplægsholdere d. 28/11:
Center- og projektleder Ulla Thomsen
Projektmedarbejder – teknologibibliotekar Mette Mundt Andersen.
Centret bygger på deltagerindflydelse, -inddragelse, frivillighed og samvirke.
Centrets målgruppe:
•
Mennesker med tidlig demens fra 40 – 85 år,
•
Pårørende fra 18 - 90 år,
•
Fagpersoner og andre interesserede.
Centret ønsker at støtte demensramte familier i et ændret liv med demens
- via etablering og udvikling af:
•
Fora hvor hverdagslivet og dets værdier kan drøftes og nytænkes
•
Forskellige interesse- og netværkstilbud sammen med familierne
•
Ide-, erfarings- og videns opsamling om tidlig demens og hverdagslivet
•
Oplysnings- og rådgivningstilbud
•
Støttemuligheder via faglige, frivillige og mellemmenneskelige relationer.
en lønnet leder og godt 50 frivillige + projektmedarbejdere 3 fordelt på 37 t.
p.t gang i ca. 9 forskellige projekter
Aktuelle projekter som:
Teknologibibliotek for demensramte familier og Demens og læringsstil.
- Støttet af Odense kommunes udviklingsmidler på demensområdet.
TIDLIG DEMENS
Teknologiske hjælpemidler
HVEM - HVAD - HVOR
- hvornår
- hvilke gavn
- hvor længe
Projekt Tidlig demens & teknologiske hjælpemidler 2009
Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende
Kallerupvej 58, 5230 Odense M, tlf. 66 19 40 91
Tanker fra deltagerne – tidligt demensramte og deres ægtefæller.
-
Funktionstab på grund af en demenssygdom skal anerkendes status og individuel service, som beskrevet i Serviceloven.
-
Opkvalificering af sundhedsfaglige personale
-
Bedre formidling om teknologiske hjælpemidler til demensramte familier.
-
Udvikle teknologi som tidligt demensramte kan bruge
-
Synliggøre arbejdsgangene på hjælpemiddelområdet.
lån, rep. hvem hjælper og følger op
-
Opprioritere sagsbehandling og individuel tilpasning af teknologi til demensramte.
(obs demensramtes egne ønsker)
-
Tilbyde opsøgende, regelmæssig kontakt og opfølgning af en kompetent fagperson.
Ønsker fra projektdeltagerne.
- Oprette en ”Genbrugs- og testbase” for teknologiske hjælpemidler i Odense for
tidlig demensramte.
Nogle hjælpemidler er i brug kort tid på grund af forværring af ens demenssygdom,
eller fordi man i kortere tid har behov for lån af hjælpemidler, på rejser mm..
- Oprette et job som ” Teknologisk superbruger” indenfor teknologiske hjælpemidler
til tidligt demensramte.
Han/hun skal bl.a. have viden om, hvad der findes på markedet,
- have tekniske kompetencer til at tilpasse hjælpemidlerne individuelt,
- kunne give målrettet information og
- udarbejde individuelle brugsanvisninger.
Teknologibiblioteket med testbase –
oprettet juni 2010. på Kallerupvej 58, i Odense.
Teknologibiblioteket
…for tidligt demensramte og deres
pårørende
Tankerne bag.
• Teknologibibliotekets opgave er at gøre
adgangen til teknologiske hjælpemidler lettere
og enklere for dem som har en
demensdiagnose.
• Teknologiske hjælpemidler kan hjælpe den
demensramte og dennes familie til at klare
hverdagen selv, længst muligt,
Hvad tilbyder vi?
•
•
•
•
Udlån
Oplæring og støtte til implementering
Inspiration
Testbase
Udlån
• Ved udlån klarlægges hvilke udfordringer den enkelte
har i hverdagen, og om vi har, eller har kendskab til
et hjælpemiddel der evt. kan afhjælpe dette.
• Vi har få og enkle hjælpemidler, der kan lette
hverdagssituationer.
• Et lånekort til biblioteket koster et engangsbeløb på
100,- kr.
• Der aftales ved udlån hvor længe der er behov for
afprøvning.
Oplæring og støtte til
implementering
• I samarbejde med låner,udarbejdes
brugervejledning efter behov, ressourcer,
læringsstil m.m.
• Udover vejledning tilbyder vi hjælp til
personlig opsætning af eksempelvis telefoner,
tablets, fjernbetjeninger m.m.
Inspiration
• Biblioteket fungerer som inspiration / idebank
til produkter man selv kan indkøbe efter
afprøvning.
• Ved forespørgsler, ved specifikke
problemstillinger ,forsøger vi at hjælpe med,
at afsøge markedet.
Testbasen
• En gruppe af mennesker
med forskellige
vanskeligheder, grundet
demens, afprøver
forskellige typer af
hjælpemidler, og
beskriver deres
oplevelse til gavn for
andre
Samarbejdspartnere
• Mennesker med tilknytning til Rådgivnings og
kontaktcenteret for demensramte og deres
pårørende.
• Odense kommune.
• Center for Rehabilitering og Specialrådgivning
v. Region Syd Danmark.
• Div. Firmaer ex. Mobido og Stella Care.
• Mange kontakter til andre kommuner i landet.
Hvad er det så vi har?
• Hjælpemidler til brug ved nedsat orienteringsevne.
• Hjælpemidler til brug ved dokumentation/ støtte til
erindringer.
• Hjælpemidler der letter adgangen til at nyde bøger,
musik m.m.
• Hjælpemidler der støtter dagligdags handlinger.
• Telefoni.
Vil herunder give nogle eksempler på hjælpemidler:
..Nedsat orienteringsevne
• Biblioteket har forskellige
typer af trackere til at koble
op på henholdsvis Andriod
telefoner, computer eller
alm. Mobiltelefoner.
• Gps til at installere i bilen,
på cyklen m.m.
Dokumentation/ støtte til erindring
Forskellige typer af
diktafoner, kameraer,
videokameraer m.m
•
Bøger, musik m.m
• Eksempelvis
forskellige typer af ebogslæsere, dabradio
m.m.
Dagligdags handlinger
Eksempelvis:
• Mobido stregkodesystem.
• Digitale medicinæsker
• talende ur
• Huskofon
• tablets og I-Pads
Telefoni
Div. Typer af
mobiltelefoner.
For yderligere information
kontakt:
Teknologibiblioteket
v. Mette Mundt Andersen
Kallerupvej 58
5230 Odense M.

similar documents