SOUSEDNÍ STÁTY *R

Report
*
POLSKO
Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná
VY_32_Inovace/8_457
4. 6. 2012
Anotace:
Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci
zopakují a udělají zápis.
Jazyk:
Český jazyk
Očekávaný výstup:
Žák se podrobněji seznámí se sousedními zeměmi ČR – povrch, vodstvo, hlavní
město, zajímavá místa
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné.
Klíčová slova:
Polsko
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem, kvízem a tajenkou.
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
10-11 let (4.-5. ročník)
*Obyvatelstvo -
v Polsku žije asi 38,5 mil. obyvatel
Většina Poláků je věřících. Jsou převážně
příslušníky římskokatolické církve.
* Hlavní město - VARŠAVA
* Úřední jazyk – polština
*Další velká města (vyhledej na mapě)
Krakow
Lodž
Štětín
Vroclav
Katovice
* Území tvoří převážně nížiny. V dávné minulosti byly pokryté
severským ledovcem, po jehož ústupu zůstalo na území Polska
mnoho jezer.
* Jih země je při českých a slovenských hranicích hornatý,
nejvyšším pohořím jsou Vysoké Tatry zasahující sem ze
Slovenska (nejvyšší hora - Rysy 2499 m n. m.)
* Všechny polské řeky tečou k severu do Baltského moře.
* Na řece Visle leží hlavní město Varšava a město Krakov s mnoha
historickými památkami.
* Řeka Odra, která pramení v naší republice, ústí do Baltského
moře nedaleko přístavu Štětín.
* Další velký přístav je město Gdaňsk.
GDAŇSK
Štětín
* Polsko vyniká zejména v pěstování brambor.
Téměř polovinu
zabírá orná půda, kterou vlastní drobní zemědělci.
* Důležitým hospodářským odvětvím je také rybolov.
* Polsko má velké zásoby černého uhlí, soli, železné rudy a síry.
* V městě Lodž je textilní a chemický průmysl.
* V Polsku je rozvinuta výroba lodí a strojírenský průmysl.
Erb průmyslového města Katovice
*
Nejčastěji turisté jezdí na rekreaci při pobřeží Baltského moře.
* Cestovní ruch je také rozšířen do horských oblastí – Krkonoš a
Vysokých Tater
* Velmi často navštěvovaným místem je také historické město
Krakov.
SHRNUTÍ:
Varšava .
Hlavním městem Polska je _________
polština
Úředním jazykem je _________
. Většina
řících
Poláků je vě_______
. Povrch tvoří zejména
nížiny
hornatý
_______,
jih země je _________
. Mezi dvě
Odra
Visla
největší řeky patří ________
a ______
.
Baltského
Všechny polské řeky ústí do __________
moře.
Pro šikulky:
Rysy
Největší polská hora je ______,
která se
ysokých ________
Tatrách
nachází ve V_______
Použité zdroje:
*
Europe_countries_map_cs. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-04].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_countries_map_cs.png
*
Vlajka Polska. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-04]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Poland.svg
*
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-04]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JezioroZywieckie.JPG
*
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-04]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Gora_Cisowa_03.jpg
*
Gdaňsk. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-04]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2003_12_23_Gdansk.jpeg?uselang=cs
*
Erb Katovic. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-04]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katowice_Herb.svg?uselang=cs
*
Vladislavovo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-05]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wladyslawowo-port.jpg
*
Rysy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-05]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rysy_2.jpg
*
Krakov. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-05]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krak%C3%B3w_Sukiennice.jpg
*
Krakov. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-05]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wawel2.jpg
*
Vlastivěda 5: Česká republika jako součást Evropy. Nový Malín: Nová škola, s.r.o., 2005. ISBN 80-7289-059-X

similar documents