Urologiska kliniken i Östergötland

Report
Urologiska kliniken i Östergötland
Välkomnar till Urologidagen!
Urologiska kliniken i Östergötland
• Ca 100 anställda varav , ca 180 mkr budget
– 24 läkare (varav 8 ST-läkare)
• Verksamhet
– US – mottagning, avd 1
– Vin – Mottagning, avd 12, Njurstensenhet
– Finspång - dagkirurgi
• Privat:
– Medicinskt Centrum Linköping
– Läkarhuset Strömmen i Norrköping
• Dagtid finns bakjoursfunktion på US och ViN
• Jourtid – länsbakjour oftast stationerad i Linköping
Urologiska kliniken i Östergötland
Slutenvård
• Totalt 33 vpl (21på helger)
– US avd 1: 18 (12)
– US avd 1b: ca 2 (0)
– ViN avd 12: 13 (9)
• 2400 vårdtillfällen/år, 8200
vårddagar/år
• Medelvårdtid 3,4 dagar
• Opdagar 11,5 salsdagar/v
– US 6
– ViN 4,5
– Finspång 1
• TURP mm ca 400/år
• Urinblåsa 350/år
– (20-25 Cystektomier)
• Uretär – 165 / år
• Prostatektomier 200/år
• Njure – ca 100/år
• Mindre åtgärder i slutenvård,
ca 900/år (katetrar mm)
• Skrotum 200/år
Urologiska kliniken i Östergötland
Öppenvård
• Ca 22 000 mottagningsbesök/år varav
13 400 läkarbesök
• Åtgärder i öppenvård
– 1500 dagkirurgiska åtgärder
– Cystoskopier 2400
– TRUL massor
– Njursten 650 behandlingar samt 220
uretärsplintar
Urologiska kliniken i Östergötland
• Incidens
Urologiska kliniken i Östergötland
Urologiska kliniken i Östergötland
8.45-9.00 Välkomsthälsning och inledning
9.00-10.45 Akut urologi
Makroskopisk hematuri
Urinretention
”Akut skrotum”
Urologiskt trauma
Stensjukdom
11.00-12.00 Urinvägsinfektioner/Genitala infektioner
13.00-16.00 Elektiv urologi
Prostata cancer
LUTS, inkontinens utredning
Penissjukdomar
Skrotala sjukdomar,
Erektil dysfunktion

similar documents