Workshop MBO Administratie kwalificatiedossiers

Report
Focus op Vakmanschap
Nieuwe Kwalificatiedossiers
VMBO 24 juni 2014
Waarom?
Onvrede over de kwaliteit van het MBO
• Klachten van studenten over:
– Roosters, lesuitval, onjuiste / onduidelijke voorlichting,
begeleiding
• Bedrijfsleven niet tevreden over:
– Aansluiting onderwijs – (regionale) bedrijfsleven
– Contact met de school tijdens de stages
– Kwaliteit van de examinering / diploma gelijkheid
Focus op Vakmanschap
•
•
•
•
•
Ambities voor het beroepsonderwijs
Het beroepsonderwijs kan beter en uitdagender
De instroom staat onder druk; HAVO is populair
De kwaliteit van het beroepsonderwijs moet omhoog
Beroepsonderwijs kan nog beter aansluiten op de
arbeidsmarkt
• Een goede opleiding en een goede beheersing van
kernvaardigheden vergroten de kans op werk
Focus op Vakmanschap
• Actieplan mbo 2011 – 2015
• Verkorting van de nominale studieduur van mbo niveau
4-opleidingen tot drie jaar
• Intensivering van het onderwijs, vooral in het 1ste jaar
• Vergroting van de doelmatigheid van het
opleidingsaanbod
• Verankering van de loopbaanbegeleiding
• Herziening van de kwalificatiestructuur
Focus op Vakmanschap
• Focus op Vakmanschap is vertaald in de wet
Doelmatige Leerwegen en Modernisering Bekostiging
• Meest ingrijpende verandering sinds de invoering van
de WEB in 1996
• Beter presteren van deelnemers, meer begeleide
onderwijstijd, sneller een diploma
• Meer begeleide onderwijstijd
• Invoering verkorting en intensivering 1-8-2014
• Drempelloze instroom niveau 2 vervalt 1-8-2014
Herziening Kwalificatiestructuur
• In oktober 2011 heeft OCW opdracht gegeven voor de
herziening van de Kwalificatiestructuur
• Vermindering van het aantal dossiers en kwalificaties
• Kwalificaties die op niveau 4 breder zijn opgezet
• Kwalificatiedossiers waarin kennis en vaardigheden
herkenbaar en duidelijk beschreven zijn
• Kwalificatiedossiers die transparanter en eenvoudiger
zijn
Herziening Kwalificatiestructuur
• Basis
– Algemene basistaken (talen, rekenen, LOB)
– Beroepsgerichte basistaken
• Profiel
– Sectorale verbreding, verdieping
• Keuze
– Verrijking
– Relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom
Doorstroom VMBO
Economie
•
•
•
•
•
•
•
•
Adm. Ondersteuner niveau 2
Secretarieel niveau 3 en 4
Financieel administratief niveau 3 en 4
Commercieel niveau 3 en 4
Marketing en Communicatie niveau 4
Juridisch niveau 4
ICT niveau 2, 3 en 4
Financiele Dienstverlener niveau 4
Provincie: Noord-Holland
Marine
Den Helder
ROC Kop van NoordHolland
Den Helder
2.724.300
Inwoners
160.700 > 15-20 jarigen
71.179 > mbo-leerlingen
12.796 > mbo-leerlingen in ECABO
sectoren
Horizon College
ECN
Alkmaar
Petten
Regio College
Zaandam
5
Provinciehuis
ROC’s
Haarlem
Albert
Heijn
Tata Steel
Zaandam
IJmuiden
190
vmbo-instellingen
83 > vmbo-kader
26 > vmbo-gemengde
leerweg
81 > vmbo-basis
Hogeschool InHolland
Nova
College
Alkmaar/Amsterdam
Haarlem
ROC van Amsterdam
Abu
Amsterdam
Lijnden
2
hbo-instellingen
World
Trade
Center
Park
Plaza hotel
Lijnden
266.080
bedrijven
Tinteltuin
Luchthaven
Schiphol
Schiphol
Amsterdam
Microsoft
Schiphol
Hogeschool van
Amsterdam
Amsterdam
Hoe nu samen verder in de
regio?
• Wat kan het individuele VMBO ?
• Wat kun je als collectief van VMBO
scholen in een regio?
• Wat verwacht je van het ROC?
• Wat verwacht je van de gezamenlijke
ROC’s in een regio?
• Wat kunnen VMBO’s en ROC’s samen in
de regio?

similar documents