Infektioiden torjunta terveydenhuollossa

Report
OH Paula Enqvist
OH Sirpa Silventoinen
Lahden kaupunginsairaala
5.4.2013
1


Kokemusta kertynyt osastoilta J31, L32 ja
L52, joilla eniten hoidetaan erilaisia eristystä
vaativia potilaita.
Erilaisten vaiheiden kautta edetty
hahmottamaan oleelliset kulmakivet
eristyspotilaiden hoitoon liittyen.




Tavanomaisia varotoimia käytetään kaikkien potilaiden hoidossa
infektiotilanteesta riippumatta. Tarkoituksena on estää mikrobien
siirtymistä työtekijöistä potilaisiin, potilaista työntekijöihin ja
potilaasta työntekijän välityksellä toisiin potilaisiin.
Tavanomaiset varotoimet ovat perustana eri eristysluokissa
käytettäville lisävarotoimille. Eristyksen tavoitteena on katkaista
tartuntareitti ja altistuminen tartunnalle.
Eristysluokkia ovat kosketuseristys, pisaraeristys, ilmaeristys sekä
verivarotoimet.
Tavanomaiset varotoimet ovat:
◦ Oikea käsihygienia
◦ Suojainten tarkoituksenmukainen käyttö
◦ Ennakoivat työtavat
◦ Siisteys ja osaston puhtaanapito
◦ Kohortointi
5.4.2013
3



Käsihygienian noudattaminen on tärkein
hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisytapa.
Merkittävä osa hoitoon liittyvistä infektioista
voidaan torjua hyvää käsihygieniaa
noudattamalla.
Infektioiden ja epidemioiden leviämistä on
joskus vaikea estää, mutta voimme rajoittaa
laajuutta, lyhentää kestoa ja lieventää
seurauksia.
5.4.2013
4





Suojaimia ja suojavaatteita käytetään kosketeltaessa eritteitä, verta,
limakalvoja, kontaminoituja pintoja tai tahriintuneita alueita.
Suojavaatteet puetaan desinfioiduin käsin aina potilashuoneen
ulkopuolella, ja käytetyt suojavaatteet riisutaan joko
potilashuoneessa tai WC:ssä. Ensimmäiseksi riisutaan essu alhaalta
ylöspäin, sitten hanskat. Viimeisenä maski puhtain käsin.
Valitse suojaimet riskiarvioinnin mukaan, mieti mitä olet tekemässä.
Perussuojaimet:
◦ Käsineet: Nitriili- latex- vinyyli
◦ Suojatakit: muoviessu, kuitukankainen suojatakki, muovinen
suojatakki
◦ Suu- ja nenäsuojus, tehokkuudeltaan eri asteisia
Suojaimien käyttö ei korvaa käsien desinfektiota tai pesua.
Käsidesinfektio aina ennen suojakäsineiden laittoa ja niiden
poistamisen jälkeen.
5.4.2013
5






Aseptinen toimintatapa perustuu työn huolelliseen
suunnitteluun ja aseptiseen työjärjestykseen, siis
puhtaasta likaiseen.
Tarkista ja varaa huoneeseen etukäteen kaikki
tarvitsemasi tavarat ja hoitovälineet.
Vältä tilanteita, jossa joudut poistumaan huoneesta
välillä.
Jätä aina huone siistiksi käyntisi jälkeen.
Varmista, että seuraavaa hoitokertaa varten on
tarvittavat hoitotarvikkeet.
Älä kerää liikaa hoitotarvikkeita ja tavaraa
potilashuoneisiin.
5.4.2013
6






Tee hyvää yhteistyötä sairaala-apulaisten kanssa.
Yhteinen tavoite meille kaikille on turvallinen
hoito- ja työympäristö.
Siivousjärjestys puhtaasta likaiseen, infektiohuoneet viimeisenä.
Eristyshuoneissa siivousvälineet ovat
huonekohtaisia ja ne desinfioidaan käytön jälkeen.
Päivittäinen eritetahrojen poisto kuuluu kaikille,
samoin kosketuspintojen pyyhkiminen
hoitotoimenpiteiden yhteydessä.
Ylimääräiset tavarat pois huoneesta.
Näppäimistöt, kännykät ja dectit, kosketuspinnat.
5.4.2013
7



Periaate: samaa tartuntatautia sairastavat
sijoitetaan samaan huoneeseen tai samaan soluun.
Saman työvuoron aikana kohortin sisällä olevat
hoitajat eivät hoida muita potilaita. Yövuorot riski.
Tilaeristys: jos ei mahdollisuutta omaan kohorttiin
niin vuodepaikka eristetään muista esim. sermein.
◦ Vuodeväli 1,5m
◦ Eristysalueen viereen käsihuuhde, suojaimet ja ohje
siitä, mikä eristys on kyseessä.
◦ Tilaeristys toteutuu yksikössä, jossa tavanomaiset
varotoimet hallitaan hyvin.
5.4.2013
8








Hoitotyössä ei käsikoruja ei rakennekynsiä eikä kynsilakkaa.
Kynnet siistit ja lyhyet.
Käsidesiannostelijoita on oltava riittävä määrä ja ne tulee sijoittaa
näkyvästi.
Potilashuoneissa käsihuuhteet tulisi olla sijoitettuna
potilaskohtaisesti.
Käsihuuhde ovella, sängyn vieressä sekä lavuaarin lähellä.
Käsidesiautomaatit ovat tutkitusti käytön kannalta tehokkaimpia.
Potilaiden käsien desinfiointiin kiinnitetään paljon huomioita.
Käsihuuhteen kulutusta seurataan ja vertaillaan eri
käsidesinfektioaineiden ominaisuuksia ja vaikutusta.
Ympäristön näkyvä siisteys ja puhtaus. Ei ylimääräisiä tavaroita,
purkkeja ja purnukoita yhtään enempää kuin mikä on
välttämätöntä.
5.4.2013
9









Oma huone, WC ja pesutila ihanteellinen ratkaisu
Suojavaatteille ja pukeutumiselle oma sovittu tila, ei potilashuoneessa.
Huonekohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet, suositaan kertakäyttövälineitä.
Roskat, pyykit ja muu jäte kerätään pois niiden syntypisteissä eli
potilashuoneissa.
Normaali pyykki. Poikkeuksena clostridium, noro ja voimakkaasti erittävät
infektoituneet haavat, jolloin eristyspyykki.
Huuhteluhuoneeseen vietävät alusastiat, virtsapullot suojataan muovisella
roskapussilla mikrobien leviämisen ehkäisemiseksi. Eritteet tyhjennetään
potilashuoneen WC:en.
Pesupyyhepakkaukset parempi vaihtoehto pesukipoille, pyyhkeille ja
perusvoiteille.
Potilaskohtaiset apuvälineet.
Ylimääräinen tavara huoneesta pois, vain se mitä tarvitaan.








Hyvä käsihygienia ja tavanomaiset varotoimet toimivat
joka paikassa.
Kaikilla osastoilla tulee olla valmius hoitaa potilaita
kosketus- ja pisaraeristyksessä. Ilmaeristyshuoneita
rajoitetusti.
Kiinteä yhteistyö hygieniahoitajan kanssa.
Ilmoitusvelvollisuus uusista tartuntatautitapauksista
hygieniahoitajalle.
Asianmukaiset merkinnät Pegasoksella
Alueellinen yhteistyö
Yhteistyö infektiolääkärin kanssa
Sairaala-apteekin tarjoamat palvelut
◦ Tilastot käsidesinfektioainekulutuksesta
◦ antibioottikulutustilastot
5.4.2013
11




Lahden kaupungin hygieniahoitajat, siivoustyönjohtaja,
osastonhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja
ja sairaala-apulaisia
Tavoitteena saada mukaan vielä lääkäri
kokoontuu 4 kertaa vuodessa
Toiminnan tavoite:
◦ turvallisen hoitokulttuurin edistäminen ja hoidon laadun
kehittäminen
◦ yhteisten toimintakäytäntöjen juurruttaminen
◦ jatkuva aiheeseen liittyvä tietojen päivitys
◦ koulutuspalautteiden ja tiedon hyödyntäminen
◦ sairaalahygieniaohjeiden päivittäminen
 LKS:ssä päivitetty ”Toimintaohje sairaala-apulaisille”
5.4.2013
12


Päivittäisessä hoitotyössä kohdataan jatkuvasti
ongelmia, mitkä liittyvät asiakastarpeisiin/potilaan
oikeuksiin sekä potilas- ja työturvallisuuteen.
Pelkät sairaalahygieniaohjeet eivät yksinomaan riitä
ohjaamaan toimintaa, vaan tarvitaan myös
laajempaa näkökulmaa infektioiden torjuntaan ja
potilaiden hoitoon liittyen.
5.4.2013
13
Potilas, jolla todettu
moniresistentti
löydös-näkökulma
Potilastoverinäkö
kulma
Henkilökuntanäkökulma
5.4.2013
14

Potilaan multiresistentti löydös ei saa olla
esteenä hoidolle ja yksilöllisistä tarpeista
lähtevälle kuntoutukselle.
◦ Mitään hoitoa ei saa evätä moniresistentin mikrobin
takia
◦ Moniresistentin mikrobin olemassa olo ei saa estää
inhimillistä toimintaa tai jatkohoitopaikkaan siirtymistä.
◦ Potilas ohjautuu oikeaan hoitopaikkaan joustavasti ja
tuntee olevansa tervetullut.
◦ Potilas ymmärtää tarvittavien yksilöllisten
eristystoimintojen merkityksen eikä koe tulevansa
ihmisenä eristetyksi.

Hoitoajat pitkiä, joten sosiaalisten kontaktien
ylläpitäminen tärkeää.
5.4.2013
15

Muiden potilaiden oikeus tartuntavapaaseen
hoitoon.
◦ Ketään ei saa altistaa infektioille
◦ Asiallinen tieto ja ohjaus infektioiden leviämisen
ehkäisystä
◦ Oikeus aseptisesti turvalliseen hoitoympäristöön





Varmuus henkilökunnan puhtaista käsistä
Käsidesin näkyvä käyttö
Käsikoruttomuus, kynsilakattomuus, ei rakennekynsiä
Puhtaat pinnat ja työvälineet
Aseptinen työskentelyjärjestys
5.4.2013
16

Oikeus
◦ turvallinen työympäristö
◦ kiireetön työn toteuttaminen (mitoitus)
◦ Riskitiedot oikein merkattu Pegasokseen
 Keltainen värikoodi Hetu:n kohdalla muistutuksena
kosketuseristyksestä

Vastuu
◦ Perehtyminen sairaalan infektio-ohjeisiin, jotka
oltava helposti löydettävissä.
◦ Ymmärrys eristyskäytäntöjen toteuttamisesta
tilannekohtaisesti.
◦ Ymmärrys asianmukaisesta suojavaatteiden
käytöstä
5.4.2013
17


Esimies on vastuussa siitä, että toiminta on
asiakaslähtöistä ja että henkilökunnalla on riittävästi
tietoa oikeaoppisista toimintatavoista.
Osaamisen kehittäminen
◦ Koulutus ja asiallinen tieto vähentää pelkoja, yhteinen
ymmärrys eristyskäytännöistä ja käsitteistä, kuten
”Tavanomaiset varotoimet”

Henkilökunnan osallistaminen toiminnan
kehittämiseen ja arviointiin
◦ Verkostoituminen, toimintayksiköiden välinen yhteistyö,
mukaan ottaminen prosessien kehittämiseen.

Asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen ja kuvaus
strategialähtöisesti
5.4.2013
18
Yleistä on eksyminen ohjeiden viidakkoon ja samalla
kokonaisuuden kadottaminen tai potilaan jättäminen
sivuosaan.
Tehtäväkeskeisen ajattelun sijaan, tulisi kaikki toiminta mieltää
prosessiksi, joka etenee sujuvasti eri toimijoiden suorittaessa
vastuualueeseensa kuuluvia tehtäviä.
Tarvitaan yhteistä pohdiskelua epäselvistä toimintatavoista
- Ääneen ihmettely, tiedon lisääminen ja vähitellen asian
sisäistäminen
Tarvitaan yhteinen halu kehittää toimintaa luotettavammaksi
ketjun jokaisesta kohdasta.
- Moniammatillinen ideointi ja prosessin kuvaamisen harjoittelu

Prosessin tarkoitus on vähentää infektioiden
leviämistä sekä turvata potilaiden hyvä ja
tasa-arvoinen hoito sekä kuntoutus Lahden
kaupunginsairaalassa
5.4.2013


Lisätään ymmärrystä oikeaoppisesta
toiminnasta, tiedon siirron tärkeydestä ja
vältytään riskitilanteilta tartunnan
leviämisen suhteen.
Prosessin kuvaus toimii perehdyttämisen
apuna, sillä sen avulla oma vastuualue on
helppo tunnistaa.
5.4.2013



Henkilökunta perehtyy sairaalainfektioiden
torjuntaan ja tunnistaa oman vastuunsa
prosessin edistäjänä.
Pystytään soveltamaan yleiset
kosketuseristysohjeet oman osaston
toimintaan turvallisesti.
Yhteinen ymmärrys eristyskäytäntöjen
toteuttamiseen lisääntyy ja ennakkoluulot
vähenevät.
5.4.2013
5.4.2013
23
Kiitos mielenkiinnosta ja hyvää kevättä
5.4.2013
24

similar documents