Aktiivinen Arki-ryhmätoiminnan esittely

Report
AKTIIVINEN ARKI
Kuntouttava ryhmätoiminta
Tavoite:
Muistisairaan ja hänen omaishoitajansa
toimintakyvyn eri osa-alueiden tukeminen
AKTIIVINEN ARKI
Kuntouttava ryhmätoiminta
• Järjestäjä: V-S Muistiyhdistys Aktiivinen Arki – projekti
2009-2013 (RAY)
• Kohderyhmä: Ryhmätoimintaan kykenevät muistisairaat ja omaishoitajat
• Sisältö ja resurssit: 2 ohjaajaa, 1½ h kerrallaan
 45 min. kongnitiivista/psyykkistä/sosiaalista toimintakykyä tukevaa
toimintaa
 45 min. liikuntaa eri teemoilla
 Osalla kerroista omaishoitajilla ja
sairastuneilla omat ohjelmat
Tärkeää: Ennen ryhmätoiminnan alkua
tehtävät kotikäynnit mahdollistavat
asiakkaiden yksilöllisten voimavarojen ja
elämäntarinan huomioinnin toiminnassa
Ryhmässä tavoitteena
Pitää yllä muistisairaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Muistitoimintoja
Tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä
Kielellistä toimintaa ja viestintää
Orientoitumista ja havaintotoimintoja
Tarkoituksenmukaista käyttäytymistä ja sosiaalisia taitoja
Itsetuntoa ja pärjäämisen tunnetta
=PSYYKKISTÄ, SOSIAALISTA JA KOGNITIIVISTA
TOIMINTAKYKYÄ
Käytännön keinot esim. Muistelut, keskustelut, pelit, musiikki, erilaiset kortit
HUOM. TUNNELMA JA OSAAMISEN TUNTEEN LUOMINEN ON TÄRKEÄÄ,
SILLÄ MUISTISAIRAS EI VÄLTTÄMÄTTÄ MUISTA
RYHMÄTOIMINNAN SISÄLTÖÄ
LIIKUNNNAN TAVOITTEET
• LIIKUNTAKYVYN JA LIIKEMALLIEN YLLÄPYSYMINEN
-TASAPAINO
-LIHASVOIMA, ERITYISESTI ALARAAJAT
-NIVELLIIKKUVUUS
-KOORDINAATIO
-KÄVELY
•
•
•
•
•
OMAN KEHON HAHMOTTAMINEN
MIELIALAN PARANEMINEN
MUIDEN SEURA
ONNISTUMISEN KOKEMUKSET
PASSIVOITUMISEN EHKÄISY
Esimerkki yhdestä
ryhmätilanteesta (1½ h):
• Mukana 5 pariskuntaa
• 15min. Keskustelua tästä päivästä (pvm., sää, nimipäivä,
aikaisemmin tänä päivänä tapahtunutta yms.)
• 30 min. keskustelua ikääntyneiden syömisestä (TS:n artikkelin
pohjalta)
- vanhuuden/muistisairauden vaikutukset ruokahaluun
-proteiinit, marjat, vihannekset
- mieli-/”inhokkiruuat” (lapsuudessa/nyt)
- omat vahvuudet/heikkoudet ruuanlaittajana
- kuvia vanhoista elintarvikepaketeista (Muisku-laatikosta)
• 10 min. korttipeli musta vai punainen
• 35 min. jumppaa pehmopallolla
HUOM. Jokainen osa voi olla erillinen lyhyempi virikehetki
AKTIIVINEN ARKI
Kuntouttava ryhmätoiminta
• Tarjoaa muistisairaalle
Mahdollisuuden kodin ulkopuoliseen toimintaan ja
ihmisten tapaamiseen hänen omilla ehdoillaan
Ajattelutoimintaa aktivoivaa toimintaa ja
toiminnallisia harjoituksia
Keskustelua muistisairaalle sopivista aiheista
Vertaistoimintaa
Tietoa sairauden oireista
Liikuntaa (erit. tasapaino, alaraajat,
koordinaatio)
AKTIIVINEN ARKI
Kuntouttava ryhmätoiminta
• Tarjoaa omaishoitajalle
Vertaistukea
Mahdollisuuden yhdessä harrastamiseen muistisairaan
kanssa
Paikan, jossa tiedetään muistisairaan/omaishoitajan
tuntemukset ja ongelmat ilman selityksiä
Tietoa esim. muistisairauden oireista, taudin kulusta,
tukimuodoista sekä muistisairaan toimintakyvyn
tukemisesta
Liikuntamahdollisuuden
Kotiohjeita
Ohjaaja tarvitsee ainakin
• Perustietoa muistisairauksista ja vaikutuksesta
toimintakykyyn
• Perustietoa ryhmäläisten elämänhistorian vaiheista
• Kykyä ennakoida mahdollisia eteen tulevia
hankaluuksia, toisaalta positiivista asennetta
osallistujien kykyihin
• Kykyä kuunnella ja luoda arvostava, rauhallinen
ilmapiiri
• Ohjaaja ei tarvitse välttämättä ”erityistaitoja”,
vaan asennetta
• Kykyä sietää ”epäonnistumista” ja
”epäjärjestystä”
AKTIIVINEN ARKI
Kuntouttava ryhmätoiminta
Ryhmän haasteita ohjaajalle ja järjestäjälle:
Muistisairauden erityispiirteet ja toimiminen
ryhmässä, osallistujien henkilökemiat
Kaikkien huomioiminen omalla tasollaan, tarpeeksi
haastavien/helppojen harjoitteiden keksiminen
Omaisten ja muistisairaiden tarpeiden
yhteensovittaminen
Tilojen ja asiakkaiden löytäminen sekä
asiakkaiden ryhmään kulkeminen
(yhteistyö kunnan kanssa ?)
Järjestäminen vaatii aluksi melko
paljon resursseja

similar documents