Esitys syyskokoukseen

Report
Toiminta- ja
taloussuunnitelmaesitys
2013-2014
©2012 VJS
MISSIO
JALKAPALLOA JOKAISELLE.
Missiomme – eli olemassa olomme syy – kiteytyy sloganiin: “Jalkapalloa Jokaiselle”. VJS
toiminnan tarkoitus on tarjota monipuolisella toiminnallaan alueen eri ikäisille ihmisille
soveltuvaa urheilu- ja liikuntatoimintaa. Lähtötasolla tai tavoitteilla ei ole merkitystä.
Toteuttaaksemme tehtäväämme meidän tulle huomioida erilaisten yksilöiden tarpeet ja
motivaatiotaso ja saada erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset liikkumaan ja nauttimaan
liikkumisesta. Samalla on tavoitteenamme onb luoda elinikäinen rakkaus lajiin.
VJS pyrkiikin järjestämään laadukasta toimintaa niin huippu-urheilutasolla kuin
harrastejoukkueissa ja jalkapalloliikuntaryhmissä lapsista aina ikäihmisiin saakka, jossa
yhteisöllisyys on keskiössä.
©2012 VJS
VISIO
SUOMEN PARAS KASVATTAJASEURA
VJS:n visio on olla Suomen paras kasvattajaseura. Meille se tarkoittaa toimintaa, jossa
yksilö on keskiössä. Seuran toiminta on monipuolista ja tarjoaa innostavia jalkapalloilijan
polkuja, jotka johtavat elinikäiseen liikunnan harrastamiseen ja liikunnan iloon.
Jalkapalloilijan polut voivat viedä kohti huippua tai terveysvaikutteista harrastamista.
Suomen paras kasvattajaseuran toiminta on ammattimaista, suunnitelmallista ja
pitkäjänteistä. Suomen parhaassa kasvattajaseurassa tunnustetaan erilailla motiiveilla
pelaavat pelaajat ja toimivat vapaaehtoistoimijat arvokkaiksi yhteisön jäseniksi.
Toimintaamme kuvaa rohkeus ja edelläkävijyys. Toiminta tunnustetaan laadukkaaksi.
Laatu syntyy vahvojen resurssien, kuten päätoimisten työntekijöiden (erityisesti
valmentajien) osaamisen,harjoitusolosuhteiden erinomaisuuden ja innostuneen
vapaaehtoistoimijoiden, kautta.
Suomen paras kasvattajaseura on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani niin
lajiperheen jäsenille kuin yritys- ja kuntasektorissakin.
©2012 VJS
ARVOT
YHTEISÖLLISYYS - JOKAINEN ON TÄRKEÄ
Kaikki pelaajat, toimihenkilöt ja vanhemmat ovat tärkeitä. VJS:n on sitouduttava
päätöksenteossaan, toimintaa suunniteltaessa ja linjauksia rakentaessaan siihen, että
seuran erilaiset kohderyhmät ovat tärkeitä ja heidän toiveensa ja etunsa huomionarvoisia.
MENESTYS - OIKEITA ASIOITA OIKEAAN AIKAAN
Menestyminen on laajakäsite. Meille tärkeää on pienten asioiden huolellinen tekeminen.
Menestys syntyy yksityiskohtien tarkalla hiomisella. Siksi VJS:n tulee sitoutua toimintaan,
joka on suunnitelmallista, laadukasta ja pitkäjänteistä. Prosessien tulee olla hyvin
johdettuja. Linjausten takana tulee olla arvailuiden sijasta tietoa, joilla päätökset voidaan
argumentoida.
ROHKEUS - ROHKEUS OLLA ME
Uskallamme yrittää asioita, joihin kukaan ei ole aiemmin tarttunut. Meillä on rohkeutta
toimia päätetyllä tavalla ja uskoa omaan tekemiseen ja omaan tapaan toimia. Meillä on
uskallus onnistua ja epäonnistua. VJS:ssa yrittäminen on erityisen arvostettua.
ILOISUUS - YHDESSÄ JA TUNTEELLA
Jalkapallo on yhteinen asia. Onnistumiset syntyvät oikeassa – positiivisessa ilmapiirissä –
kaikilla tasoilla. VJS:n on sitouduttava rakentamaan toimintansa ja prosessinsa niin, että
se huomioi organisaation eri tasolla olevien ihmisten resurssit ja rakentaa heille tukea
heidän tärkeään toimintaansa.
LUOTETTAVUUS - LAATU ON LUPAUSTEN PITÄMISTÄ
VJS on luotettava yhteistyökumppani niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Annetuista lupauksista
pidetään kiinni ja niitä annetaan harkitusti. VJS kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti
yhdessä sovittuja päämääriä päättäväisesti tavoitellen.
©2012 VJS
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
1. URHEILUTOIMINTA - Määrätietoisesti johdettu ja toteutettu
pelaajakehitystoiminta kaikilla tasoilla.
2. JALKAPALLOLIIKUNTA – Hyvinvointia ja alueellista yhteisöllisyyttä kaiken
ikäisille vantaalaisille.
3. JOHTAMINEN – Ammattimaisesti vision suuntaisesti ja hyvää hallitotapaa
kunniottaen johdettu organisaatio, joka sopeutuu joustavasti jatkuvasti
muuttuvaan maailmaan.
4. RESURSSIT – käytettävissään riittävät taloudelliset resurssit, sitoutuneet
vapaaehtoiset ja osaavat ammattilaiset keskeisissä asiantuntijatehtävissä.
Toiminta perustuu vahvaan joukkuetoimintaan sekä itse hallinnoituihin ja
taloudellisesti kestäviin monipuolisiin olosuhteisiin.
5. SEURAHENKI - Hyvinvoiva seurastaan ylpeä VJS-jäsen. Yhteistyökumppanien
arvostama seura kaikilla tasoilla.
©2012 VJS
VJS:n strategia
Strategiamme kaksi päämittaria ovat:
1. Lisenssipelaajamäärien kasvu
2. Kilpailullinen menestyminen yksilö- ja
joukkuetasolla
©2012 VJS
©2012 VJS
©2012 VJS
©2012 VJS
©2012 VJS
©2012 VJS
Jäsenmaksu
JÄSENMAKSU: 15€
KANNATUSJÄSENMAKSU: 15€
SEURATOIMINTAMAKSUT JOUKKUEIDEN
PELAAJILLE:
Koko vuosi: 110€
Poikkeus: Aikuiset (M, N, KKI): 35€,
Kesäkausi (Toukokuu-lokakuu): 20€
Kesäkuu: 80€
Heinäkuussa alkava: 65€
Elokuussa aloittava: 50€
Syyskuussa aloittava: 30€
Lokakuussa aloittava: 20€
Kesätoiminta (toukokuu-elokuu): 50€
©2012 VJS
VJS-TALOUSARVIO
2013-2014
2013-2014
SEURA
YHTEENSÄ
2013-2014
Johtaminen ja
Resurssit
2013-2014
2013-2014
Urheilutoiminta
Jalkapalloliikunta
VARSINAINEN
TOIMINTA
Tuoto/kulut
426095
130520
122898
172677
PALKKAKULUT
HENKILÖSTÖSIVUKULUT
TOIMISTOKULUT
Muut kulut
Kulut yhteensä
368709
134877
26600
0
0
565436
368709
134877
26600
35250
565436
0
0
-139341
-434916
122898
172677
122000
122000
-17341
-312916
122898
172677
Vantaan kaupunki
18000
0
18000
Yhteensä
18000
18000
659
-294916
122898
172677
Varsinaisen
toiminnan muut kulut
TUOTTO- JA
KULUJÄÄMÄ
JÄSENMAKSUT
Tuotot
TUOTTO- JA
KULUJÄÄMÄ
Yleisavustukset
TILIKAUDEN TULOS
©2012 VJS
Varainkeruu vähävaraisten perheiden VJSjäsenten taloudelliseen tukemiseen
VJS:n pelaajat osallistuvat
varainhankintaan vähävaraisten VJSperheiden pelaajien tukemiseksi
vuoden 2013 aikana.
Hallituksen esitys on, että
varainhankinta toteutetaan myymällä
VJS-kalentereita (2 kpl./ pelaaja).
Tukipäätökset tekee VJS:n hallitus ja
varat jaetaan kaudella 2013-2014.
ESITYS HYVÄKSYTTIIN
©2012 VJS

similar documents