Webropol-sovellus tiedon keräämiseen

Report
Webropol-sovellus tiedon
keräämiseen
Hanna-Maija Huhtala
Kristiina Kurki
Tunnin tavoitteet
tutustua tiedonkeruu- ja
analysointisovellus Webropoliin ja sen
päätyökaluihin
 tutustua kyselyn laatimiseen ja
julkaisemiseen Webropolin avulla
 Tutustua tulosten raportointiin (Jouni)

”Webropolin tehtävä on mahdollistaa hauskasti ja nopeasti tiedon kerääminen ja
tiedon jalostaminen ymmärrykseksi ja osaamiseksi riippumatta asiakkaan
sijainnista, organisaation kokoluokasta ja/tai toimialasta ja siten
tukea päätöksentekoa sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä asiakkaan
työyhteisössä.
Tähän Webropol tarjoaa IT-asiantuntijoista riippumattoman/vapaan
kustannustehokkaan sovellustyökalun tiedonkeruuseen ja tiedon jalostamiseen,
jolloin Webropol-asiakkaat pystyvät saavuttamaan entistäkin merkittävämpiä
säästöjä jatkuvan kehitys- ja parannustyön myötä. ”
http://w3.webropol.com/finland/yritys/tietoa-yrityksesta
Käyttöalueet


mittaviin tutkimuksiin tai nopeaan
tiedonkeruun tarpeeseen eri sidosryhmiltä
Tiedon analysointi
◦ Erilaisia työkaluja kuten Webropol Insight, Text
Mining

analysointityökalut niin kvantitatiivisen- kuin
kvalitatiivisen tiedon analysointiin
◦ Webropol academic:
 Opiskeluprojektien tiedonkeruuseen ja tiedon
jalostamiseen
 Loppututkintojen tiedonkeruuseen ja tiedon
jalostamiseen
Analyysityökalut

Dashboard:
◦ Esim. Organisaation suorituskyvyn mittaamiseen
◦ Kyselyn tulosten esittäminen

Text Mining:
◦ avoimien vastauksien nopeaan käsittelemiseen ja analysointiin

E-scoring
◦ Asettaa vastaajat paremmuusjärjestykseen: pisteyttäminen,
aikarajoitukset kyselyille, kysymysryhmät

Webropol Scientific
◦ Ulkopuolisten analysoitavan tiedon, omien kaavojen ja
laskentamoduulien yhdistäminen

Webropol Insight
◦ Voidaan segmentoida vastaajat, tarkastella muuttujien välisiä
korrelaatioita sekä ennustaa muutoksia keskeisissä mittareissa.

Webropol Integration
◦ Voidaan päivittää Webropol –tietoa muihin hallinnollisiin sovelluksiin
Tehtävä
1.
2.
3.
4.
Luo kysely, jota voit analysoida haluamallasi
työkalulla.
Siirrä linkki kyselyyn wikispacen TVT-opetuksen
Webropol-osioon, kyselyt-sivulle.
Vastaa muiden tekemiin kyselyihin.
Analysoi tulokset käyttäen webropolin
työkaluja.
Yleisohjeet ja ohjeet eri työkalujen käyttämiseen
löytyvät webropolin sivustolta kirjauduttuasi
sisään.

similar documents