Söguskjóðan í Dalvíkurbyggð

Report
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Söguskjóður
Foreldratengt verkefni á Kátakoti og Krílakoti með
áherslu á þátttöku erlenda foreldra og málörvun barna
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Aðdragandi
Fjölgun barna af erlendum uppruna í skólum sveitarfélagsins á
síðustu árum
Íslenskunámskeið fyrir foreldra leikskólabarna 2011, jákvæð
viðbrögð
Fjölmenningarstefna skóla Dalvíkurbyggðar
Ferð til Hollands til að kynnast hugmyndafræðinni
Sótt um styrk til Þróunarsjóðs innflytjendamála
Rannsóknir sýna að viðhorf og stuðningur foreldra skiptir miklu í
skólastarfi
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Söguskjóðurnar - fyrirkomulag
Sendum út bréf á þremur tungumálum og hvöttum foreldra til
að skrá sig
Kennarar fylgdu bréfinu eftir og ræddu við foreldra
Við buðum upp á barnapössun og smá veitingar meðan
foreldrar unnu að gerð skjóðanna
Unnið á virkum dögum eftir lokun eða hluta laugardags
Áhersla á að fá inn bæði íslenska og erlenda foreldra
Áhugi starfsfólks og vingjarnlegt viðmót skipta lykilmáli
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Hver Söguskjóða inniheldur:
•1 sögubók með myndum
•1 geisladisk með upplestri úr barnabókinni
•1 fræðibók sem tengist þema pokans (og viðfangsefni barnabókarinnar)
•Hand- eða fingrabrúður, bangsa, mjúkdýr eða önnur leikföng sem tengjast persónum
bókarinnar. Jafnvel föt á persónurnar.
•Spil og verkefni sem tengjast viðfangsefni pokans (3-4 spil)
•Leiðbeiningamöppu, en í henni er:
•Yfirlit um innihald pokans.
•Reglur um það hvernig á að umgangast pokann.
•Lög og ljóð sem tengjast þema pokans.
•Línustrikuð og auð blöð ásamt texta þar sem foreldrar og börn eru beðin um að tjá
upplifun sína af pokanum.
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Hugmyndafræði söguskjóðanna
Story sack - Neil Griffith
Verteltas - Hollendingar
Þurfa að vera fallegar og vandaðar, tengdar barnabókum með
fjölbreyttu örvandi efni.
Ætlaðar til láns heim þannig að börn og foreldrar hafi tök á að
vinna með þær saman, ýta undir bóklestur á heimilum
Ekki er ætlast til börnin séu ein með pokana (verður til þess að
vinnan með þá verður markvissari)
Ítarlegar leiðbeiningar fylgja Söguskjóðunum þannig að
foreldrar geti auðveldlega notað þær á réttan hátt
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Markmið
Efla samstarf og samskipti við foreldra
Efla bókáhuga barnanna og þar með læsi
Eignast skemmtilegt, örvandi efni til að vinna með börnunum
Styðja við að foreldrar með ólíkan bakgrunn kynnist og upplifi
eitthvað sameiginlegt
Styðja við íslenskukunnáttu erlendu foreldranna
Ýta undir gæðastundir barna og foreldra (foreldrar og börn vinna
saman með skjóðurnar)
Stuðla að víðsýni – vinna gegn fordómum allra
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
www.dalvik.is
13
www.dalvik.is
14
www.dalvik.is
15
www.dalvik.is
16
Dalvíkurbyggð
STRÖNDIN, VÍKIN OG DALURINN
Fleiri nýleg verkefni fræðslusviðs Fræðslu- og menningarsvið
Dalvíkurbyggðar tengd fjölbreytileikanum og fjölmenningu
• Aukning á þýðingum gagna
• Aukning á túlkaþjónustu
• Íslenskunámskeið fyrir foreldra leikskólabarna 2011- styrkur frá Mennta- og
menningarmálaráðuneytinu
• Kröfur í samningum við íþróttafélög
• Fordómafræðsla og umræðan tekin - námskeið fyrir skólafólk og á fleiri starfsstöðum
• Fundur, fyrir foreldra barna með annað móðurmál en íslensku. Fræðsla og samtal við foreldra af
erlendum uppruna um mikilvægi móðurmáls og frístunda
• Fjölmenningarþing „Allir í sama liði“ – styrkur frá Þóunarsjóði innflytjendamála
• Verkefni bókasafnsins, pólsk sögustund og „komdu að spila og spjalla“, móðurmálskennsla á pólsku.
• Fjölmenningarstefna skóla
• Söguskjóður – styrkur frá Þróunarsjóði innflytjendamála

similar documents