Klasszikus Generatív Fonológia, SPE, szabályok, szabályrendezés

Report
GENERATÍV GRAMMATIKA
•
Univerzális grammatika
•
Elvek és paraméterek
•
X-vonás elmélet
•
Kormányzás és kötés
•
Absztrakt szerkezet vs. Felszíni szerkezet
GENERATÍV FONOLÓGIA
•
Kezdete: 1968- Noam Chomsky és Morris Halle: The Sound Pattern of
English (SPE)
•
Cél: szimbólumokon alapuló jelölésmód, formális definíciók
GENERATÍV FONOLÓGIA
•Kezdete: 1968- Noam Chomsky
és Morris Halle: The Sound Pattern
of English (SPE)
•Cél: szimbólumokon alapuló
jelölésmód, formális definíciók
FONOLÓGIAI SZABÁLYOK
Általános forma: A -> B / X _ Y
A=fonéma, B=allofón, /=környzetleírás kezdete, _=átalakuló szegmentum
elhelyezkedése (X és Y lehetnek üresen is)
Példa: /n/->[ŋ]/__ [veláris]
SZABÁLYRENDEZÉS
•
Intrinszikus: a két szabály sorrendje a szabályok tartalmából következik
•
Extrinszikus: a szabályok sorrendje nem következik általános elvekből
A standard generatív fonológia szerint a szabályok lineárisan rendezettek.
FORRÁSOK
1. Jaques Durand-Siptár Péter: Bevezetés a fonológiába
2. Balogné Bérces Katalin: Fonológia előadás 2012/2013 tavaszi félév
3. http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/nyelvtud/generativ_grammat
ika.htm (Magyar Virtuális Enciklopédia)
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

similar documents