Teplovzdu*ný Balón

Report
TEPLOVZDUŠNÝ
BALÓN
Ivana Výberčiová
VII.A
Ferdinand von Zeppelin
KONŠTRUKTÉR STUŽENÝCH VZDUCHOLODÍ
NARODENIE
8. JÚL 1838
KOSTNICA, NEMECKO
ÚMRTIE
8. MAREC 1917
BERLÍN, NEMECKO
FERDINAND VON ZEPPELIN CELÝM MENOM FERDINAND ADOLF HEINRICH
AUGUST VON ZEPPELIN BOL ZNÁMY KONŠTRUKTÉR STUŽENÝCH
VZDUCHOLODÍ.
NARODIL SA WÜRTTEMBERSKÉMU DVORNÉMU MARŠALOVI GRÓFOVI
FRIEDRICHOVI VON ZEPPELIN A JEHO MANŽELKE AMÉLIE MACAIRE.
VYRASTAL V KOSTNICI PRI BODAMSKOM JAZERE A NA NEĎALEKÝCH
MAJETKOCH VO ŠVAJČIARSKOM GIRSBERGU.
OD ROKU 1853 ŠTUDOVAL VOJENSKÚ ŠKOLU V LUDWIGSBURGU PRI
STUTTGARTE. PRVÚ VZDUCHOLOĎ ZAČAL STAVAŤ V ROKU 1899 AKO 61ROČNÝ. V ROKU 1900 VZLIETLA NAD BODAMSKÝM JAZEROM PRVÁ
VZDUCHOLOĎ LZ 1 DLHÁ 128 M, A ZOTRVALA VO VZDUCHU 17 MINÚT.
PRED PRVOU SVETOVOU VOJNOU PATRILI ZEPPELINOVE PODNIKY K
NAJVÄČŠÍM V NEMECKU. POSTUPNE V NICH ALE STRÁCAL VPLYV, A STAL
SA SKÔR NÁRODNOU IKONOU. BOLA PO ŇOM POMENOVANÁ
NAJSLÁVNEJŠIA VZDUCHOLOĎ MEDZIVOJNOVÉHO OBDOBIA GRAF
ZEPPELIN.
Teplovzdušné balóny - história
BEZPILOTNÉ TEPLOVZDUŠNÉ BALÓNY SÚ UVEDENÉ V
ČÍNSKEJ HISTÓRII. ZHUGA LIANG V ÉRE TROCH
KRÁĽOVSTIEV POUŽÍVAL VZDUŠNÉ BALÓNY PRE
ARMÁDNE SIGNALIZÁCIE.
JE MOŽNÉ, ŽE TEPLOVZDUŠNÉ BALÓNY BOLI POUŽÍVANÉ
NAZCA INDY PERU PRED 1500 ROKMI AKO
PROSTRIEDOK NA KRESLENIE.
V
POUŽITIE BALÓNOV VO VOJNE BOLO NAJPRV V
AMERICKEJ OBČIANSKEJ VOJNE.
NAJDLHŠÍ LET HORÚCOVZDUŠNÝM BALÓNOM TRVAL 50
HODÍN A 38 MINÚT A ROBIL HO MICHIO KANDA A
HIROSUKE TEKEZAWA Z JAPONSKA 2. JANUÁRA 1997.
Teplovzdušné balóny - charakteristika
TEPLOVZDUŠNÉ BALÓNY, KTORÉ SÚ POHÁŇANÉ
VZDUCHOM SÚ ZNÁME AKO VZDUCHOLODE ALEBO
TEPLOTNÉ VZDUCHOLODE.
ATRAKTÍVNE STRÁNKY LIETANIA ZAHŔŇAJÚ
VÝNIMOČNÝ KĽUD (OKREM HLUKU PROPÁNOVÝCH
HORÁKOV), NEDOSTATOK NEJAKÉHO VÝRAZNÉHO
POCITU POHYBU A MOŽNOSŤ POZOROVAŤ VTÁKOV..
PRETOŽE BALÓN SA POHYBUJE S VETROM,
CESTUJÚCI NECÍTIA ABSOLÚTNE ŽIADNY VIETOR.
V DNEŠNÝCH ČASOCH OBAL BALÓNU JE VŠEOBECNE
VYROBENÝ Z NYLONOVEJ LÁTKY A ÚSTIE, HRDLO
BALÓNA (NAJBLIŽŠIE K PLAMEŇU HORÁKA) JE
VYROBENÉ Z OHŇOVZDORNÉHO MATERIÁLU.
NEDÁVNO BOLI VYROBENÉ BALÓNY VO
FANTASTICKÝCH TVAROCH, TAKÝCH AKO HOT-DOG,
RAKETOVÝCH LODIACH A TVAROCH OBCHODNÝCH
VÝROBKOV.
Teplovzdušný balón – najznámejší výrobcovia
NAJVÄČŠÍ VÝROBCOVIA
TEPLOVZDUŠNÝCH BALÓNOV NA
SVETE SÚ CAMERON BALÓNY A
BRISTOL BALÓNY. TIETO
TEPLOVZDUŠNÉ BALÓNY SA
POUŽÍVAJÚ NA ROVNAKOM PRINCÍPE
AKO TIE PRVÉ, ZEPPELINOVE.
PRI KÚPE VLASTNÉHO BALÓNA ROZHODUJE
ÚČEL JEHO POUŽITIA :
1. ŠPORTOVÝ - REKREAČNÝ
2. REKLAMNÝ
3. PASAŽIERSKY / VYHLIADKOVÉ LETY / ČASTO
SA POUŽÍVA KOMBINÁCIA POSLEDNÝCH DVOCH
HOREUVEDENÝCH TYPOV, T.J. MOŽNOSŤ
VYHLIADKOVÝCH LETOV SPOLU S REKLAMOU.
CENA BALÓNA ZÁVISÍ OD :
- VEĽKOSTI / OBJEM BALÓNA /
- DIZAJNU / TVAR, LOGO, GRAFIKY /
- DOPLNKOV, VYBAVENIA
DRUHY BALÓNOV:
ŠPORTOVÝ – REKREAČNÝ BALÓN
REKLAMNÝ BALÓN
PASAŽIERSKY BALÓN
ĎAKUJEM
VÁM
ZA
POZORNOSŤ!!!
PRAJEM PRÍJEMNÝ LET BALÓNOM 
ZDROJE:
♥ Google.sk
♥ Wikipedia.org.sk
♥ Referaty.sk
♥ Google obrázky

similar documents