*ilinská univerzita v *iline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a

Report
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Hromadná osobná doprava v meste Praha
František Keblúšek
Charakteristika mesta Praha
- hlavné mesto Českej republiky
- 14. najväčšie mesto v EÚ
- rozloha: 496 km2
- počet obyvateľov: 1 272 690 (k 23. 3. 2011)
- hustota zaľudnenia: 2 601,2 obyv./km2
HOD v Prahe
Dopravný podnik hlavného mesta Prahy, a. s.
prevádzkuje:
- autobusovú dopravu,
- električkovú dopravu,
- metro,
- dve lanové dráhy.
HOD v Prahe – autobusová doprava
- stav vozidlového parku: 1144 autobusov
minibus
štandardný
kĺbový
nízkopodlažný
nízkopodlažný kĺbový
23
360
245
417
99
- celkový počet liniek: 166 (na celkovej dĺžke 1 809 km)
nočné
denné
mestské
prímestské
školské
pre telesne
postihnutých
mestské
prímestské
118
16
15
1
16
1
- priemerná cestovná rýchlosť: 26 km/h
- priemerná obežná rýchlosť: 16,7 km/h
- priemerný počet vypravených vozidiel za 1 deň (mimo prázdnin):
ranná špička
sedlo
poobedná
špička
sobota
nedeľa
904
505
847
391
391
HOD v Prahe – električková doprava
- stav vozidlového parku: 931 električiek
štandardná
kĺbová
827
104
- celkový počet liniek: 33 (na celkovej dĺžke 537,8 km)
denné
nočné
24
9
- priemerná cestovná rýchlosť: 19,04 km/h
- priemerná obežná rýchlosť: 11,1 km/h
- priemerný počet vypravených vozidiel za 1 deň (mimo prázdnin):
ranná špička
sedlo
poobedná
špička
sobota
nedeľa
665
513
651
405
401
HOD v Prahe – metro
-stav vozidlového parku: 635 vozidiel
-celkový počet liniek: 3 denné (na celkovej dĺžke 59,4 km)
- linky A, B sú diagonálne a linka C je vlásenková
- 57 staníc
- priemerná cestovná rýchlosť: 35,48 km/h
- priemerná obežná rýchlosť: 33,2 km/h
- priemerný počet vypravených vozidiel za 1 deň (mimo prázdnin):
ranná špička
sedlo
poobedná
špička
sobota
nedeľa
448
245
401
165
165
HOD v Prahe – lanová dráha
Lanová dráha na Petřín
- dĺžka trate: 510 m
- počet zastávok:3
- počet vozňov:2
- prekonávaná výška: 130 m
- najväčší sklon trate: 298 ‰
- dopravná rýchlosť: 4 m/s
Lanová dráha v ZOO
- dĺžka trate: 105,9 m
- dopravná rýchlosť: 0,85 m/s
- počet sedačiek: 60
- výškový rozdiel staníc: 50,1 m
- priemerný sklon trate: 28 ̊12ʹ
Pražská integrovaná doprava - PID
- v roku 1993 vznikla organizácia ROPID (Regionálny organizátor
pražskej integrovanej dopravy) – zaisťuje rozvoj PID
PID
- rozvíja sa na území mesta Prahy a na území Stredočeského kraja s
rozhodujúcimi dopravnými vzťahmi k hlavnému mestu,
- jej cieľom je zaistiť konkurencieschopnosť voči IAD v danom území,
- rozhodujúcimi kritériami atraktivity PID sú cena, čas, spoľahlivosť,
pohodlie a bezpečnosť,
- zahrňuje metro, električky, mestské a prímestské autobusové linky,
železničnú dopravu a lanovku,
- integrácia sa týka spoločných prepravných a tarifných podmienok
(jednotné cestovné doklady) a koordinácie cestovných poriadkov,
- P+R záchytné parkoviská s nadväznosťou na HOD v Prahe.
Dopravné a prepravné výkony
Dopravný výkon mestských a prímestských liniek
Prepravný výkon mestských a prímestských liniek
Rozdelenie cestovných lístkov
Časové lístky
- jednorazové prestupné: 30 min, 90 min, 1 deň, 3 dni
- predplatné: mesačné, 30 denné, štvrťročné, 90 denné, 5 mesačné
10 mesačné a ročné
- je potrebná tzv. opencard – čipová karta
dieťa
6 - 15 r.
junior
15 – 19 r.
študent
19 – 26 r. + preukaz
PID, ISIC
dospelý
15 - 60 r.
senior
60 – 70 r.
batožina, kočíky a zvieratá
-
dieťa
0 – 6 r.
ZŤP, ZŤP - P
preukaz
senior
70 a viac + OP
spoplatnená preprava
nespoplatnená preprava
Tarifné pásma a predajné miesta
cestovných lístkov
Praha je rozdelená na tarifné pásma P, 0 a B.
- pásmo P: zahŕňa metro, električky, autobusy MHD, lanovku na Petřín
a vybrané traťové úseky železnice
- pásma 0 a B: zahŕňajú prímestské autobusy a vybrané traťové úseky
železnice
Predaj lístkov
- v automatoch,
- v novinových stánkoch,
- SMS lístok (iba SIM karta českého operátora),
- v informačných strediskách,
- predpredajné miesta cestovných lístkov (jednorazové aj čipové karty,
tzv. opencard),
- na internetovej stránke: http://eshop.dpp.cz/eshop/ (nabíjanie čipovej
karty).
Ďakujem za pozornosť

similar documents