Advising patients on drug and insulin treatment.ppt

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
1.6.Эм, инсулин эмчилгээний
талаар өвчтөнд өгөх зөвлөгөө
1
Глюкоз бууруулах эмийн
эмчилгээ
Эмийн бүлгүүд:






Бигуанид
Сульфанилмочевин
Тиазолидиндионы
Меглитинид буюу Глинид
Альфа-глюкозидазийн хориглогч
Глиптин (DPP-4 хориглогч)
2
Пиоглитазон
Бүлгийн нэр:
Тиазолидиндионы
Худалдааны нэр
- Oglo 15®
- Oglo 30®
- Acarbosa
ГАЖ НӨЛӨӨ:
Толгой
өвдөх,
шүдний
эмгэгшил,
булчингаар өвдөх, синусит, фарингит, бага
зэрэг хавагнах, цус багадалт.
3
Глимепирид
Худалдааны нэр
- Betaglim-1®
- Betaglim-2®
- Amaril
ГАЖ НӨЛӨӨ:
Ходоод
гэдэсний
талаас:
Дотор
муухайрах,суулгах,
хэвлий
орчим
өвдөх,гэдэс дүүргэх.
Арьсны
талаас:
Тууралт,загатнаа,
улайлт,харшилын урвал
4
Метформин
Худалдааны нэр
-
Ìåòëîíã-500
Ìåòëîíã-DS,1000
Reglus-500
Metformin denk 500
Metformin denk 850
ГАЖ НӨЛӨӨ:
Ходоод гэдэсний талаас: Дотор муухайрах,
суулгах, өтгөн хатах, бөөлжих, аманд металл
амтагдах.
Арьсны талаас: Тууралт гарах,арьс улайх зэрэг.
Бусад эрхтний талаас: Толгой өвдөх, толгой эргэх
гэх мэт гаж нөлөө илэрч болзошгүй.
5
Гликлазид
Худалдааны нэр
-
GLIZID-MR 30
GLIZID-MR 60
Glidabet 80
Diabeton-MB (франц)
Diamicron
ГАЖ НӨЛӨӨ:
Ходоод
гэдэсний
талаас:
Дотор
муухайрах,суулгах, ходоод өвдөх, өтгөн
хатах, бөөлжих, гэдэс дүүрэх
Арьсны талаас: Тууралт,загатнаа, улайлт
Бусад: Толгой өвдөх, толгой эргэх
6
Глизид-М
Худалдааны нэр:
- GLIZID-M
7
Инсулин эмчилгээ
8
Инсулины ангилал
Монголд
Инсулины
хэрэглэж
төрөл
буй
Хэт богино Новорапид
Богино
Актрапид
Дунд
Урт
Холимог
Үйлдэл
эхлэх
хугацаа
15 минут
30-60
минут
1-2 цаг
Инсулотард
Левемир
2-4 цаг
Микстард
30 минут
30/70
Новомикс 30
Дээд
хэмжээнд
хүрэх
60 минут
2-3 цаг
Үйлдлийн
үргэлжлэх
хугацаа
3 цаг
4-6 цаг
4-8 цаг
10-14 цаг
7-15 цаг
4-8 цаг
18-24 цаг
10-16 цаг
9
10
11
12
13
Инсулины үзгэн тариур
Зүү
Пенфилл®
(инсулинтэй картридж)
Тунгийн тохируулга
15
Инсулиныг хаана тарих
вэ?
Инсулиныг арьсан
дор
45
болон
90
градусын налуу тарина.
Инсулиныг тарьдаг 4
үндсэн байрлал байдаг.
Үүнд:
1. Хэвлийн өмнөд хана
2. Гуяны гадна дээд
хэсэг
3. Бугалганы гадна
дээд хэсэг
4. Өгзөгний гадна дээд
хэсэг
16
Инсулиныг хэрхэн
хадгалах вэ?
 Нарны гэрэл болон чийг, хэт хөлдөх зэргээс
сэргийлэх ба хамгийн тохиромжтой хадгалах газар
нь хөргөгчний хаалга юм. Хөргөгчгүй нөхцөлд
инсулины тагийг нээснээс хойш 6 долоо хоног
тасалгааны хэмд хадгалж болно.
 Онгоцонд авч явах шаардлага гарсан үед
тасалгааны хэмд биедээ авч явах нь зүйтэй. Ачаанд
өгч болохгүй.
 Хэрэглэхийн өмнө хүчинтэй байх хугацаа, өнгө,
тарилгын шилний бүрэн бүтэн байдал зэргийг байнга
хянаж, эмчийн зааврын дагуу хэрэглээрэй.
17
Тарилгын тухай зарим
санамж
 Инсулинийг биеийн аль нэг хэсэгт тарих хуваарийг
нарийн тогтоох шаардлагатай ба нэг газар олон удаа
тарьж болохгүй.
 Хатгалт бүр хоорондоо хамгийн бага нь 2см зайтай байх
ёстой.
 Инсулиныг тарихдаа тарих талбайг бага зэрэг чимхэж
инсулиныг аажим шахна.
 Тарьсны дараа зүүгээ яаран сугалах хэрэггүй, арьсан
доорхи эдэд инсулиныг нэвчтэл буюу 10 секунд орчим
хүлээгээрэй.
 Хэрэв тарьсны дараа бага зэрэг цус гарвал тэр хэсгийг
хөвөн марлаар зөөлөн дарах ба үрж болохгүй.
18

similar documents