Tunteet

Report
Positiivinen psykologia ja
hyvinvointi lasten päivähoidossa
Kaisla Joutsenniemi, LT, VTM
HUS Psykiatria
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kustannus Oy Duodecim
SkillsHelsinki
Myönteiset tunteet
•
Psykologinen onnellisuus
•
•
•
Mielihyvä, nautinnot
Positiiviset tunteet
Eudaimonia
•
•
•
Hyvä elämä
Kukoistus
Enemmän kuin psykologinen
onnellisuus
Voiko onnellisuuteen vaikuttaa?
-Luybomirsky et al. 2005
Tavoite 1: irti negatiivisesta
kierteestä
Toiminta
• suorittaminen
Negatiivisen
• välttely
Ajatukset
• minun
pitäisi
• lapsi ei
koskaan
Tunteet
• ärtymys
väheneminen
ei
tuota
• kiukku
onnellisuutta
Tarkkaavaisuus
• kielteiset
asiat
Vuorovaikutus
• kontrolloivaa
• kaoottista
Kehon
tuntemukset
• jännittynyt
Eriyttäminen
Ajatukset
Toiminta
Tunteet
Tarkkailija
Vuorovaikutus
Kehon
tuntemukset
Tavoite 2: Positiivinen kierre
POSITIIVISET
ajatukset
Toiminta
Tunteet
Tarkkailija:
huomaa
positiivisen
Vuorovaikutus
Tuntemukset
kehossa
•
•
V.2002 USA:ssa 222 opiskelijaa, onnellisin kymmenys vs erittäin
onnettomat ja keskiverto-opiskelijat
Erittäin onnelliset
opiskelijat olivat
Tarvitaan
lisää
•
•
•
•
•
•
työkaluja
Muita sosiaalisempia
Enemmän ja vahvempia sosiaalisia siteitä
Ulospäin suuntautuneita
Vähemmän alakulo- ja ahdistuneisuusoireita
Positiivisia tunteita runsaasti, myös ajoittain negatiivisia tunteita
EI EROJA: liikunta, uskonnollisuus, myönteisiä tapahtumia
Positiivisen psykologian
tutkimat työkalut
Lapsen ajattelun tukeminen
•
•
Ajattelutyylit
Kiitollisuus
Positiivisten tekojen tukeminen
•
•
Vahvuudet
Hyvät teot
Psykologinen rokote
masennusta
vastaan?
Optimisti on sinnikäs
Optimisti uskoo, että vaikeuksista selvitään, koska ne
ovat
ympäristötekijöistä johtuvia
ohimeneviä
yksittäisiä tapauksia.
Optimisti on toiveikas ja
luottavainen tulevaisuuden suhteen.
Miten optimisti
reagoi jos ei opi
pyöräilemään?
Pessimisti lannistuu vaikeuksissa
Pessimisti näkee vaikeudet
henkilökohtaisina
pysyvinä
yleistettävinä.
Pessimisti suhtautuu epäröiden
tulevaisuuteen.
Miten pessimisti
reagoi jos ei opi
pyöräilemään?
•
180 katolisen nunnan n.22-vuotiaana kirjoittamat
omaelämäkerrat, kannustinkirje v.1930
•
Pisteytys sen mukaan kuinka positiivinen elämänasenne
teksteistä heijastui
– Positiivisin 25% ja negatiivisin 25%, kuolleisuusseuranta
– Kuoliniän mediaani 86.6, 86.8, 90.0, 93.5= 6.9v ero
Optimistit tutkimusten valossa
•
•
•
•
onnellisempia ja terveempiä
pärjäävät paremmin työelämässä
enemmän ystäviä
vähemmän masentuneisuutta
Pessimismi
Mä oon ihan
surkee, mä en
ikinä opi!
Toiminta
Tunteet
Tarkkailija:
huomio
negatiivisessa
Vuorovaikutus
Tuntemukset
kehossa
Optimismi
Positiiviset
ajatukset
Toiminta
Positiiviset
tunteet
Tarkkailija:
huomio
positiivisessa
Vuorovaikutus
Tuntemukset
kehossa
Pessimismillekin on
paikkansa
•
•
•
Juristit
Päivähoito?
Lasten vanhempien reaktiot?
Leikki-ikäisen optimismin tukeminen
•
•
Sinnikkyyden tukeminen;
onnistumisen kokemuksia
oman tekemisen kautta
Laura ja laatikot
Esikouluikäisen optimismin tukeminen
•
Ajattelun tukeminen
epäonnistumisten kohdatessa!
-Seligman: Optimistic child
Kirjoita kerran viikossa ylös 5 asiaa,
joista olet elämässäsi kiitollinen. Jatka
harjoitusta 10 viikon ajan.
Kiitollisuuspäiväkirja
•
•
•
•
•
•
•
•
Kerran viikossa 10 viikon ajan kirjattiin 5 asiaa, joista kiitollinen
Kontrolli: päivittäisiä harmeja tai neutraalit teemat
Viikottain kysyttiin:
Mitä ajattelevat elämästään kokonaisuudessaan?
Kuinka läheinen yhteys muihin ihmisiin?
Mitä odottavat seuraavalta viikolta?
Minkälaisia tunteita?
Kiitollisuusryhmän hyvinvointi ylivertainen.
-Emmons ja McCullough 2003
Kiitoskirje
Koska voisin tulla
tapaamaan sinua?
Sopiva annostelu
•
•
•
”Count your blessings” 6 viikon ajan
kerran/3 kertaa viikossa/kontrolliryhmä
Onnellisempia vain ne, jotka tekivät kerran viikossa
 ei tottumista?
-Lyubomirsky 2005
Turhautunut työntekijä
Ajatukset:
haluaisi
kouluttautua
Toiminta
Kateus,
katkeruus
Tarkkailija:
huomio
positiivisessa
Vuorovaikutus
Tuntemukset
kehossa
Kiitollisuus
Positiiviset
ajatukset
Toiminta
Positiiviset
tunteet
Tarkkailija:
huomio
positiivisessa
Vuorovaikutus
Tuntemukset
kehossa
Muistele tilannetta työssäsi,
josta olet erityisen ylpeä
vahvuudet > heikkoudet
Ominaisvahvuudet
Ehjät
purjeet
Veneessä
vuoto
Character strengths and virtues:
A Handbook and Classification
•
•
•
•
Kulttuurit, uskonnot, filosofiat
Vastapaino tautiluokitukselle
Vahvuuksissa arvo itsessään
Ikä
Ominaisvahvuudet
Viisaus
Luovuus, uteliaisuus, halu oppia, arvostelukyky, kaukonäköisyys
Inhimillisyys
Ystävällisyys, rakkaus, tunneäly
Rohkeus
Aitous, urheus, sinnikkyys, elämänhalu
Yhteisö
Oikeudenmukaisuus, johtajuus, yhteisön jäsenyys
Kohtuullisuus
Armeliaisuus, vaatimattomuus, harkitsevuus, itsehillintä
Hengellisyys
Kauneuden arvostus, kiitollisuus, toivo, huumorintaju,, hengellisyys
Ominaisvahvuuksien käyttäminen
•
•
•
•
•
Innostunut tunne
Virkistyminen, ei vie voimia
Halu uusien käyttötapojen löytämiseen
Ilo, antaumus, jopa hurmio
”Ominaisvahvuuksien käyttäminen
päivittäin elämän tärkeillä alueilla lisää
todellisia nautinnon hetkiä”
–Martin Seligman
Ominaisvahvuudet USA:ssa
•
aikuiset (N=83 576) ja teini-ikäiset (N=250)
•
aikuisilla yleisimmät:
-ystävällisyys, avarakatseisuus, oikeudenmukaisuus, aitous
•
teini-ikäisillä yleisimmät:
-huumorintaju, kiitollisuus, rakkaus, luovuus
•
harvinaisia koko ryhmässä:
-itsekuri, harkitsevaisuus, kohtuullisuus, hengellisyys
-Peterson 2006
Akateemista menestymistä
ennustavat ominaisvahvuudet
•
•
•
•
•
•
•
•
Itsekuri/itsehillintä
Sinnikkyys
Harkitsevaisuus
Halu oppia
Luovuus
Vahvin ennustaja,
mutta harvoin
nuorimpien lasten
vahvuus…
Avarakatseisuus
Uteliaisuus
Kaukonäköisyys
Tuettava lapsen
omia vahvuuksia!
”Yrittäessämme löytää muiden parhaita puolia,
oma paras puolemme näyttäytyy jollain tapaa”
-William Arthur Ward
Miltä lapsi näyttää, kun hän käyttää
vahvuuttaan?
Energisyys
Äänen kohoaminen
Puheen nopeutuminen
Hymyily
Vilkas elehtiminen
Sinulla on aina
hauskaa kun keksit
uusia leikkejä, olet
siinä tosi taitava.
Haluaisitko nyt keksiä
meille siivousleikin?
Lapsen vahvuuden tukeminen
Huoli vilkkaasta lapsesta
Huolestuneet
ajatukset
Toiminta:
Lastensuojelu?
Tunteet
Tarkkailija:
huomio
negatiivisessa
Vuorovaikutus
vanhemman
kanssa kireää
Tuntemukset
kehossa
Yhteinen kieli,
jolla puhutaan vahvuuksista
Ominaisvahvuudet käytössä
Positiiviset
ajatukset
lapsesta
Toiminta
Positiiviset
tunteet
Tarkkailija:
huomio
positiivisessa
Palaute
vanhemmalle
lapsen kuullen
Tuntemukset
kehossa
Miten voisimme
tänään ilahduttaa
Mansikoiden
ryhmää?
Säännöllinen hyvien
tekojen toteuttaminen
lisää onnellisuutta
Hyvät teot
•
Hyvien tekojen tekeminen voi myös auttaa
•
•
•
näkemään muut ihmiset positiivisemmassa valossa
yhteisöllisyyden kasvua
elämän hallinnan tunteen kasvattamista
-Lyubomirsky 2005
Broaden and build -teoria
UUSIA
NÄKÖKULMIA
Positiiviset
ajatukset
Toiminta:
Leivotaan
keksejä
kavereille
LUOVUUS
Positiiviset
tunteet
Tarkkailija:
huomaa
positiivisen
AJATUKSET
MUISSA
IHMISISSÄ
Vuorovaikutus
Tuntemukset
kehossa
-Barbara Fredrickson
Doggy bag
Lapsen ajattelun tukeminen
•
•
Optimismin tukeminen
Kiitollisuus
Positiivisten tekojen tukeminen
•
•
Vahvuudet
Hyvät teot
Kirjallisuus
Antti S. Mattila: Onnen taidot
Martin Seligman: Optimistin käsikirja
Martin Seligman: Aito onnellisuus
(Ominaisvahvuustesti)
www.authentichappiness.org
VIA Survey of character strengths
VIA Strength survey for children

similar documents