täältä

Report
Käyttäjäkokemuslähtöiset palvelut
älykkääseen kaupunkiin (KÄPÄLÄ)
TARVEKARTOITUKSET syksy 2014
Workshop 17.12.2014
Antti Järvi, Jari Laaksonen, Jarno Ojala, Kaisa
Väänänen-Vainio-Mattila, (TTY)
Hannu Korhonen, Toni Pakkanen, Roope
Raisamo (TaY)
Lähtökohtia
• Saapuville turisteille rautatieasema luo ensimmäisen vaikutelman
Tampereesta
• Aseman kautta ohikulkeville jopa ainoa asia, jonka näkee
Tampereesta
• Lähtökohta tutkimuksille -> suunnittelussa lähdetään liikkeelle
käyttäjien tarpeista ja vasta kokemuksen/tarpeen ja siihen liittyvän
toiminnallisuuden jälkeen suunnitellaan tekninen ratkaisu
– > Tavoitteena kerätä nopeasti palautetta ja ideoita alueella
kulkevilta
Aseman seudun käyttäjätutkimukset
• Vaihe 1: 31 lyhyttä face-to-face haastattelua aseman alueella
liikkuville
• Vaihe 2: 10 haastattelua valituille
aseman seudun käyttäjille
• Vaihe 3: Käyttäjäkokemuksen
perusteet (KaKoPer)-kurssin
harjoitustöiden
käyttäjätutkimukset, X ryhmää
1: Haastattelut aseman alueella
• 31 lyhyttä face-to-face haastattelua aseman alueella
liikkuville
• Vastaajien keski-ikä 33,5
• 22 naista, 9 miestä
– >Miksi asemalla:
• 26 Läpikulkumatkalla
• 3 Viettämässä aikaa
• 2 saattamassa junaan
• Julkaistu workshop-paperissa,
NordiCHI 2014
Mitä palveluita puuttuu tai mihin
toivotaan parannusta?
Vastaajat mainitsivat seuraavia seikkoja (suluissa lukema, moniko vastaaja maininnut
pikahaastatteluissa
Viihtyisät odotuspaikat, joissa istua rauhassa
12
Ohjeistus (junat, jatkoyhteydet, liikkeet)
8
Viihtyisyyden parantaminen (siivous, tekeminen, yleinen ulkoasu, turvallisuus)
6
Pelejä/viihdettä Erityispalvelut (kirjakauppa, Forex, käteisautomaatti näkyville)
5
Haluan sähk. Palveluita (Free Wi-Fi, internet)
5
Viihtyisä ravintola (haastateltavat eivät yleisesti tienneet Food Stationista
Edullinen ja myöhään auki oleva kahvila:
4
4
Ohjeita ja infotauluja
3
Lapsille tekemistä
3
Tietoa tapahtumista, myös itse voi ilmoittaa
3
Millaista kokemusta ihmiset toivovat
aseman alueelta?
• Pääteemoina tehokkuus ja viihtyisyys
– 16 toivoi enemmän viihtyisyyttä, mukavuutta ja viihdettä
– 5 henkilöä toivoi matkustamiseen erityisesti tehokkuutta ja
nopeaa läpikulkua
– 10 toivoi yhtälailla molempia
• Vastaajien mukaan tehokkuusnäkökulma on jo tällä
hetkellä melko hyvin toteutettu aseman alueella
• Junien odotusaikana ja vaihtojen aikana mahdollista
tehdä muita asioita
• Viihtyisiä ja rauhallisia odottelupaikkoja kaivattiin,
kuten myös tekemistä ja elämyksiä asemalle
2: Syvemmät käyttäjähaastattelut
• 10 osallistujaa
– 3 naista, 7 miestä, keski-ikä 30,8
– puolet muualta kuin Tampereelta
• Nykyiset turhauttavat asiat ja ongelmakohdat
asemalla
• Käyttäjätarpeiden selvitys ja uusien
älypalveluiden tarpeen kartoitus
Haastattelun osana ”participatory
design”-sessiot aseman alueen
älypalveluista
• Uusien konseptien ideointia
osallistavasti
• Käyttäjätarpeisiin ideoitiin
kevyesti palveluideoita
• Apuvälineenä ja ideoinnin
katalyyttina Playful Experiences
(PLEX) -kortit
-> alun perin peli- ja
elämyksellisen suunnittelun
työvälineitä
•
•
•
•
•
Asemalle toivottiin eniten seuraavia
kokemuksia
Discovery 7
Relaxation 5
Humor 4
Fellowship 4
Fantasy 3
Muita valittuja kokemuksia:
• Exploration 2, Expression 2
• Competition 2, Captivation 2
• Completion, Challenge,
Sensation, Submission,
Eroticism, Subversion x 1
Miten asioidaan asemalla?
• Suurin osa optimoi odotteluajan niin,
että on juuri ennen junan lähtöä
asemalla ja lippu ostettuna valmiiksi
• Osa matkaajista tulee junalaitureille 1045 min ennen junan tuloa
• Suurin osa haluaa optimoida
saapumisensa juuri junan tuloon
” Ehkä noin vartin ennen junan lähtöä oon siellä, mutta 525 minuuttia on se, bussien mukaan.” (P1)
” Koitan olla juuri n. pari minuuttia ennen junan lähtöä”
(P10)
”Nykyisin käytän niin, että koitan ehtiä vain junaan. Mutta
miksei se voisi olla myös miellyttävä kokemus. Nykyään
siellä on vähän turvaton olo ja kolkot paikat. Imagon
kohotus toisi muitakin käyttäjiä siihen asemalle, kun
junamatkaajat.” (P3)
3: Opiskelijatyöt Käyttäjäkokemuksen
perusteet - kurssilta
• 82 harjoitustyöryhmää, jotka tekivät
käyttäjätutkimusta aseman alueella
• Tutkimuksista koostettiin 8 aseman seudun
käyttäjien persoonakuvausta
• Persoonat seuraavilla kalvoilla
Eläkeläinen
• Tärkeää mahdollisuus
valmistella matka etukäteen
ettei stressaa
• Matkustaessa tulee asemalle
noin puoli tuntia ennen
junan lähtöä
• Uuden teknologian
käyttökynnys suuri
• Arvostaa oikean ihmisen
kanssa vuorovaikutuksella
asioimista
• Rajoittuneet teknologian
käyttötaidot
• Noin 60+ vuotias
• Heikko näkö
Opiskelija/nuori
• Haluaa tietoa näkyviin sillä
asioiden selvittäminen
itsenäisesti on luontevaa.
Esimerkiksi jos julkisen liikenteen
bussi on täynnä
• Suosii älypalveluita ja etukäteen
ostamista
• Arvostaa vaivatonta lipun
ostamista
• Arvostaa tarjouksia koska rahaa
ei ole määrättömästi
• Teknologian käyttötaito korkea
• Yleensä kokenut julkisen
liikenteen käyttäjä
• Vierailee kotona säännöllisesti
Liikemies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Haluaa ruokaa työmatkan oheen
Tarvitsee säännöllisesti
parkkipaikkatietoja koska hakee
asiakkaita/lapset asemalta.
Palveluiden nopea löytyvyys tärkeää.
Varsinkin jos asemanseutu ei ole tuttu
Tarvitsee nopeutta palveluilta ja
liikkumiselta
Kiireinen
Viettää aikaa asemalla niin vähän kuin
mahdollista
Matkustaa liiketapaamisiin Tampereelle
tai Tampereelta
Hinta ei ole niinkään ongelma jos
palvelut ovat laadukkaita
Noin 25-50 vuotias
Kokenut älypalvelun käyttäjä
Kokenut matkustaja
Turisti
•
•
•
•
•
•
•
•
Kiinnostunut nähtävyyksistä,
kulttuuritapahtumista, hotelleista,
julkisesta liikenteestä sekä muista
palveluista.
Runsaasti matkatavaraa (tarpeena:
tavarat hotellille mahdollisimman
nopeasti ja kaupungille)
Ei kokemusta kaupungin tarjoamista
palveluista
Ei tietoa julkisen liikenteen toiminnasta
Haluaa tietoa asemanseudun
ravintoloista että kerkeäisi syödä
läpikulkumatkalla
Asemanseutu ei ole tuttu
Aikaa ympäristöntutkimiseen on eikä
kiirettä ole
Haluaa vierailla tuttavien luona
Tampereella, mihin tarvitsee julkisia
kulkuvälineitä
Asemanseudun työläinen
• Työskentelee asemanseudulla
• Tarvitsee yhtenäisen bussi tai
junalippuratkaisun koska käyttää
niitä joka päivä töihin mennessä
• Tietoa palveluissa tapahtuvista
muutoksista & poikkeuksista(juna
myöhässä yms)
• Tuntemus osasta/koko
asemanseudusta
• Ruokailee asemanseudulla &
töiden jälkeen kaljalle. Haluaa
tietoa ravintoloiden sekä pubien
tarjonnasta joka päivä
• Tietoa ravintoloiden tarjonnasta
valintapäätöksen tekemiseen
Asemanseudun asukas/vakituinen
palvelunkäyttäjä
• Asuu asemanseudulla tai käyttää
jotain palveluita vakituisesti
asemanseudulla tai lähialueella
• Haluaa löytää uusia palveluita, kuten
ravintoloita tai muita vapaaajanviettomahdollisuuksia lähistöltä
• Tietoa palveluissa tapahtuvista
muutoksista & poikkeuksista
• Tuntemus osasta/koko
asemanseudusta
• Asioi aseman seudun palveluissa
päivittäin eri ajankohtina.
• Haluaa tietoa asemanseudun alueen
tapahtumista ja tarjouksista
Perheellinen turisti
• Normaalin turistin tarpeiden
lisäksi perheen tarpeet.
• Asiat tehdään lasten ehdoilla.
Arvostaa palveluita jotka sopivat
sekä lapsille että aikuisille.
• Lasten & muun perheen tarpeet
• Haluaa vuokrata polkupyörät
kaupungilla kiertämiseen
• Haluaa tietoa kuinka palvelut ovat
saatavilla suuremmalla ryhmälle:
Kauanko kestää saada ruokaa
kaikille, onko tilaa, soveltuuko
lapsille.
Tampereen asukas (satunnaiskäyttäjä)
• Tulee rautatieasemalle
käyttämään jotain aseman
palvelua tai matkustaakseen.
• Käyttö ei säännöllistä
• Vaihtelevat tarpeet
• Haluaa ehdotuksia ja tietoja
uusista palveluista ja tavoista
viettää aikaa kaupungilla
• Haluaa tietoa onko jokin
seudun palvelu auki tiettyyn
kellonaikaan jotta voi ohi
kulkiessaan käydä
• Haluaa virikkeitä ja aktivointia
Persoonajakauma
Asemanseudun työläinen
1%
Liikemies
12%
Perheellinen turisti
2%
Tampereen asukas /
Satunnaisasioija asemanseudulla
16%
Nuori / Opiskelija
27%
Muut
34 %
Turisti
15%
Eläkeläinen
19%
Asemanseudun asukas /
asemanseudun palveluiden
vakikäyttäjä
3%
Asemanseudulla työskentelevä
4%
Asemanseudun yritykset,
mainostajat, kaupat, liikkeet.
1%
Ideat ja tarpeet teemoittain
• Elämyksellisyyden kehittäminen
– A: Rautatieaseman viihtyisyyden kehittäminen
– B: Yhteisöllisyys ja käyttäjälähtöinen sisällöntuotanto
– C: Rautatieaseman pelillisyys ja elämyksellisyys
• Palveluiden parantaminen ja käyttäjäkokemuksen
kehittäminen
– D: Palveluiden ja liikkeiden löytäminen
– E: Älykäs liikkuminen
– F: Opastaminen ja uudet vuorovaikutustavat
A: Rautatieaseman viihtyisyyden
kehittäminen
• Relaxation, Sensation, Discovery,
Exploration
• Useiten mainittuja ongelmia
–
–
–
–
Rautatieaseman akustiikka
Yleinen visuaalisuus
Informaation puute
Kiireen tunne
• Uuden tunnelin ja vanhan
tunnelin ilmeessä valtava ero ja
kokonaisuus hankalaa hahmottaa
Tehokkuus vs. viihtyisyys
• Vastaajista suurin osa piti
nykyisellään aseman aluetta
paikkana, josta kuljetaan nopeasti
läpi -> toivoivat lisää viihtyisyyttä
• Ilmoitustilaa on paljon, mutta se on
varattu suurille ja staattisille
mainoksille, jotka eivät palvele
matkaajia
”Joskus oli siellä ylhäällä mainos jostain ruokapaikasta, joka
oli auki hämeenkadulla. Ne voisi varmasti näkyä paremmin,
se toisi lähtökohdan kaupunkiin saapuville.” (P6)
”Kaikki oli aikoinaan ennen kellotornissa mainoksina, mutta
se voisi olla enemmän informatiivinen kuin mainospaikka.”
(P09)
Nykyiset aseman kosketusnäytöt eivät
ole saavuttaneet suosiota
• Uudessa tunnelissa kosketusnäyttö,
jossa tietoa mm. teattereista ja
mainoksia -> ovien lähellä, yksikään ei
pysähtynyt käyttämään observoinnin
aikana
• Uuden tunnelin ja vanhan tunnelin
ilmeessä valtava ero, mm. kaikki näytöt
uuden tunnelin puolella
• Ongelmina
– Asemointi
– Liian staattinen sisältö
• Vanhoihin näyttöihin luotetaan
informaation suhteen
• Teema: Rauhoittumista keskellä
ruuhkaa
• Elämykset: Captivation, Relaxation
• Lähtökohta: Miten matkaajille
voitaisiin luoda hetkeksi rauhallinen
tunne kiireen ja ruuhkan keskellä,
esim. hyödyntämällä ääntä tai
kuvaa
• Mahdollistajat: Äänimaiseman
kehittäminen odotushallissa,
videoheijastukset
• esim. vastamelun avulla ->
”Personal space”
• Teema: Informaatio, tiedotus ja tunnelma
• Elämykset: Captivation, Exploration
• Mahdollistajat: Älykkäät seinäpinnat tuomassa
informaatiota ja tunnelmaa tai heijastettu kuva
seinillä tai katossa
• Vuorovaikutteisien näyttöjen lisääminen
aseman seinille -> Kartta- ja infopalvelut
heijastettuna odotushallin kattoon
”Sehän voisi olla vaikka videotykki, jolla ammutaan
sitä tietoa sinne asemahallin kattoon. Tampereen
viisi kirkkoa tai sitten patsaita ja missä ne
sijaitsevat.” (P09)
• Teema: Kansalaisosallistuminen ja
tulevaisuuden hankkeiden
visualisointi
• Elämykset: Exploration, Competition
• Mahdollistajat: Mallintava tai pelillinen
systeemi, joka esittelee aseman
seudun tulevaisuutta visuaalisesti.
• Kosketusnäytöt tai heijastettava
• Käyttäjällä mahdollisuus esim. asetella
rakennuksia asemakaavaan mallissa ja
kommentoida sekä arvostella tulevia
ratkaisuita tai vaihtoehtoja
”Pelimäinen systeemi, jossa voi ihan asetella erilaisia
rakennuksia aseman alueelle ja sitten voi saada visioita
ja ideoita siitä alueesta. Samaan portaaliin saisi VR:n
tai kaupungin asemanseudun kehityshankkeet ja sitten
kansalaisosallistumisen!” (P09)
B: yhteisöllisyys ja crowdsourcing
• Discovery, Fellowship,
Exploration, Competition
• Haastatteluissa nähtiin
ongelmana, että
sisällöntuottajana lähes
kaikessa aseman
informaatiossa on
ulkopuolinen taho
• Matkaajat ja kaupunkilaiset
haluavat tuottaa sisältöä itse
• Teema: Käyttäjien omat terveiset aseman
älykkäällä seinällä
• Elämykset: Captivation, Submission
• Mahdollistaja: Systeemi, jolla
käyttäjät voivat itse tuottaa
piirroksia, tekstejä ym. Sisältöä
aseman älyseinälle.
• Virtuaaliset terveiset ja esim.
graffitit tai tägit
• Virtuaalinen näyttelytila
”Olisi kiva, jos siellä olisi seinillä jotain, jos sinne saisi kirjoitella
tai jättää jälkeä. Voisin olla osa suurempaa kokonaisuutta
(PLEX: Submission) tai voisi jättää jotain terveisiä. Voisiko sen
heijastaa seinälle? Siinä voisi olla jokin sellainen, että
taideopiskelijat voisivat saada näytille sinne omia juttujaan”
(P01)
• Teema: Julkinen virtuaalinen ilmoitustaulu
• Elämykset: Discovery, Exploration
• Lähtökohta: Pienille tapahtumille on vaikeaa saada
näkyvyyttä ja tietoa niistä vaikeaa löytää. Tietoa ei ole
keskitetysti missään.
• Mahdollistajat: Käyttäjät voivat esim.
NFC:n avulla tiputtaa puhelimella
helposti oman ilmoituksen, tai ottaa
ilmoituksen mukaan omaan
puhelimeen
• Keskitetty ja hallittava paikka
ilmoituksille
”Jos kaverilla on keikka jossain, niin siitä voisin ilmoittaa muille. Sen kun
saisi näkymään rautatieasemalla.” (P01)
”Yleisesti Tampereen seudun tapahtumat ei ole keskitetysti mitenkään
hyvin missään. Se on aika hankalaa saada tietoa, mitä kaikkea on
menossa.” (P04)
C: Rautatieaseman pelillisyys ja
elämyksellisyys
• Fantasy, Competition,
Completion, Challenge,
Humor, Captivation
• Tehokkuus on tärkeää,
mutta odottelua ja aikaa
lähes väistämättä liittyy
aseman käyttöön
• Lapsilla on tylsää asemalla
ja lasten kanssa asiointi on
hankalaa
• Pelillisyys kiinnostaa,
etenkin lapsiperheet
toivoivat jännittävää
ajanvietettä ja tekemistä ->
nykyisellään lapsia ei ole
huomioitu asemalla
• Teema: Seikkailureitit asemalta
• Elämykset: Captivation, Discovery, Exploration,
Challenge
• Mahdollistajat: Aseman kosketusnäytöt ja
mobiilisovellus.
• Teemana esim. Särkänniemi tai Tampereeseen
muuten oleellisesti liittyvät, paikalliset asiat tai
vaihtoehtoisesti kiinnostavien yksityiskohtien
esilletuonti, geokätkötyylisesti
• Matkaajien omat, paikkatietoiset tarinat
• Paikkaan liittyviä lyhyitä käyttäjätarinoita,
käyttäjän oma näkökulma mukana.
• Ajankohtaisia, paikkaan liittyviä ilmoituksia
erityistilanteista ja tarinoiden jakaminen
muille
”Jos olisin tullut sinne asemalle nyt, niin voisin jakaa muille tietoa, jos tiedän vaikka tietyöstä.”
(P01)
”Voisi olla jokin polku, että kuljetaan jonkin historiallisen henkilön jalanjäljissä tampereen
reittejä, vaikka jotain syrjäpolkuja.” (P09)
• Teema: vuorovaikutteinen odotushalli
• Elämykset: Sensation, Exploration,
Discovery
• Mahdollistajat: Vuorovaikutteiset
sensorit, esim. paine, liike ja omalla
mobiililaitteella ohjaaminen yhdistetään
julkisiin näyttölaitteisiin.
• Pelillisiä tai leikillisiä toteutuksia, kuten
heijastaa pelikenttiä lattiaan tai ohjata
peliä liikkeellä ja pelaajien sijainnilla
• Vuorovaikutteiset videoinstallaatiot
odotushalliin
• Odottelu muutetaan tekemiseksi
• Myös opasteissa voi olla vuorovaikutusta
ja leikillisyyttä!
D: Palveluiden ja liikkeiden löytäminen
• Exploration, Discovery
• Kolme selkeästi erilaista ryhmää
(persoonat):
– Turistit tai harvoin Tampereella käyvät
– Usein matkaavat, jotka haluavat tietää
päivittäiset asiat
– Usein matkaavat, joita kiinnostaa vain
erityiset tapahtumat ympäristössä
• Teema: Turisteille tietoa nähtävyyksistä ja tapahtumista
• Lähtökohta: Turisteja kiinnostaa tekeminen ja kulttuuri
• Ongelma: Yleisesti nähtiin ongelmana, että satunnaisesti
kaupunkiin matkaavan ei tule etsittyä ja ladattua
applikaatiota erikseen joka kaupungissa, koska hyötyä ei
tiedosta ennen lataamista
• Tietoa Tampereesta haettu hyvin vähän ennen saapumista > suurelle osalle myös Tampere tuttu jo ennestään,
varsinkin isompien nähtävyyksien osalta
• Turisti-info siirtynyt pois juna-asemalta, löytävätkö ihmiset
uudesta paikasta?
• Matkaajat haluavat tietoa palveluista ja liikkeistä
rautatieasemalla ja läheisyydessä
• Teema: palveluiden löytäminen asemalta ja
ympäristöstä
• Lähtökohta: Aseman palveluita ei juuri
tunneta, edes päivittäin kulkevat ihmiset
• Mahdollistajat: Aseman kosketusnäytöt ja
mobiilisovellus.
• Skaalautuvuus ja ajankohtaisuus -> Lähellä
olevat palvelut ja hakeminen kategorioittain.
• Tieto tällä hetkellä auki olevista palveluista ->
esim. Yömatkaajille vain auki olevat paikat
lähellä kiinnostavat
• Läpikulkijat eivät juuri tiedä esim.
Noutoparkista tai Food Stationista tai
erityisistä tamperelaisista paikoista
• Tiedon hakeminen on käyttäjälähtöistä,
mutta applikaatioista tulee saada tietoa
• Teema: Tapahtumien ja
ajankohtaisen tiedon löytäminen
• Elämykset: Discovery, Exploration
• Tiedon hakeminen on
käyttäjälähtöistä
• Haastateltavat toivoivat tietoa juuri
nyt tapahtuvista tapahtumista
Tampereella -> nykyisellään
tapahtumatieto liian pitkälle
tulevaisuuteen
• Alennusten ja tarjousten jakaminen
ei kiinnostanut suurinta osaa ->
mainoksia paljon jo nyt
”Siinä on klubi ja se pakkahuone ainakin. Siinä on
pakkahuonetta vastapäätä se joku baari, missä on niitä
performansseja. Niiden tapahtumat ei näy asemalla,
mutta ehdottomasti voisi. Jos on vaikka jokin standupshow, niin voisi nähdä.” (P1)
E: Älykäs liikkuminen
• Completion, Relaxation, Submission
• Liikkumismuodon optimointi on tärkeää > Matkaaja voisi ostaa matkan
kokonaisuutena ja päättää itse tämän
jälkeen sopivimmat liikkumismuodot
• Rautatieasema on suurimmalle osalle
pääosin läpikulkupaikka
• Junassa olisi aikaa tehdä asioita jo
valmiiksi ennen asemalle tuloa
• MATKAKETJUT: paikasta toiseen
pääseminen mukavasti ja nopeasti on
oleellista, ei itse kulkumuoto ja vaihdot
• Teema: Älykästä liikkumista ilman
ennakkosuunnittelua
• Elämykset: Relaxation, Completion
• Lähtökohta: matkakohde kiinnostaa, väline ei.
Kaikki eivät halua suunnitella matkaansa
valmiiksi, vaan tehdä ratkaisut saavuttuaan
asemalle. Jatkoyhteyden löytäminen ja siihen
suoraan ehtiminen on hankalaa
• Mahdollistajat: Mobiili- ja aseman
kosketusnäytöillä toimiva sovellus, jossa
käyttäjä voi valita määränpään ja
liikkumismuoto valitaan -> kulkuvälineiden
saumattomat vaihdot
• Mahdollistajat: Mob. Sovellus, jossa reitti
suunnitellaan käyttäjän puolesta. Tarvittavat
kulkuvälineet myös varataan.
• Käyttäjä voi valita liikkumismuodon myös
erityistarpeiden mukaan.
• Kulkuvälineen vasteaika on tärkeää
• Teema: tiedonhaku ja ostaminen tulevaa asemaa
varten jo junassa
• Elämykset: Discovery, Completion
• Lähtökohta: asemalla on kiire, mutta
junassa on aikaa
• Mahdollistaja: Mobiilisovellus tai
kosketusnäytöt junassa, joilla voi
hakea tietoa tulevasta asemasta tai
ostaa ruokaa, juomaa tai palveluita
valmiiksi.
• Tietoa junasta/bussista takseille ja
tieto jatkoyhteyksistä myös käyttäjälle
• Tarjoaa myös reaaliaikaista tietoa
seuraavasta matkavälineestä
F: Opastaminen ja vuorovaikutustavat
• Exploration, Discovery, Fantasy
• Uusien vuorovaikutustapojen
hyödyntämien opastuksessa
– Valaistus, äänet ja värien käyttö
– Sensorit: paine, liike jne.
– Ohjaus: eleillä, käyttäjän
sijoittumisen mukaan, omalla
mobiililaitteella
– Uudet tekniikat: sumunäyttö,
heijastettavat näytöt
• Tehokkuus, helppous ja
elämyksellisyys
Nykyinen opastaminen
• Uudessa tunnelissa
kosketusnäyttö, jossa tietoa
mm. teattereista ja mainoksia
-> ovien lähellä, yksikään ei
pysähtynyt käyttämään
observoinnin aikana
• Onko tunneli ylipäätään hyvä
paikka muuta kuin nopeasti
luettaville mainoksille?
-> ihmisten liikkumisen
ymmärtäminen tärkeää!
• Teema: Älykästä opastusta asemalla ja
lähiseudulle
• Elämykset: Fantasy, Completion, Discovery
• Mahdollistaja: Vuorovaikutteiset infonäytöt,
joiden ohjelmisto olisi saatavilla myös
mobiililaitteisiin
• Infonäytöt toimivat yhteen mobiilipuolen
kanssa, joten käyttäjä voi napata infonäytöltä
valitsemansa kohdepaikan ”mukaan
puhelimeen”
• Palveluita voi selata kategorioittain ->
infoposterit
• Mahdollistaja: Älykkäät valaistusjärjestelmät,
jotka ohjaavat käyttäjän hänen valitsemaansa
paikkaan
• ”guiding light” -> Opastaa myös
esteettömään liikkumiseen, esim. hissien luo
ja portaiden ohi
”Jos vaikka valo lähtisi opastamaan tai joku, jos menee infotaululle ja kysyy jotain paikkaa, että haluan
tuonne miten löydän sinne.” (P08)
”Esteettömän reitin opastus tietyille junapaikoille. Että kertoisi myös että jos hissi on rikki niin ei tarvitse
turhaan mennä rikkinäisen hissin luokse.” (P02)

similar documents