Historiaa - Kiuruveden seurakunta

Report
Kiuruveden
seurakunta 150
vuotta
1.3.2012
Alussa oli kappeliseurakunta…
 1700-luvulla
heräsi idea oman kirkon
rakentamisesta.
 Hanke sai hyväksynnän 1763 ja kirkko
valmistui 1768.
 1. kirkon koko oli 16 x 11 m
 Asukkaita oli alle 2000
 Omaksi papiksi ja 1. kappalaiseksi valittiin
Henrik Lyra 1768
Alussa oli kappeliseurakunta…
 Kappalaisen
virkatalo -> Vanha pappila
rakennettu n. 1810.
 1800-luvulla väkiluku oli kasvanut ja
kappeliseurakunnassa oli tapahtunut
laajoja herätyksiä -> vanha kirkko kävi
pieneksi
 Uusi kirkko valmistui 1852.
 Taikauskoa esiintyi vielä jonkin verran
Itsenäiseksi seurakunnaksi
 Asia
esillä jo 1800-luvun alussa
 Kiuruvesi omaksi kirkkoherrakunnaksi 1862.
 Kirkkoherran avuksi pitäjänapulainen
 Ankeita aikoja -> Kiuruvedellä oli 5147
henkeä, joista 2000 tilatonta
 1860-l ei ollut työtä, ei leipää.
Itsenäinen seurakunta
 Eräänä
sunnuntaina 1867 tehtiin kiitos 22
kuolleesta
 Kunnan ja seurakunnan ero 6.7.1873
 Kirkkoherran pappila valmistui 1884
 1. Kirkkoherra Karl Johan Idman 1884-1902
 Ei ymmärtänyt eikä hyväksynyt seuroja
 Idman jäi Wilhelm Malmbergin varjoon,
joka toimi pitäjänapulaisena 1879-1892
Itsenäinen seurakunta
 1881
rippikoululaisista alkanut herätys vei
hänet mukanaan
 Seurakunnassa liikkui tuolloin vahva
herätys
 Rakastettu pappi
 1800-l lopulla seurakunnan asioiden hoito
oli aika leväperäistä -> Kirkon ja Tapulin
kunto sekä kiertokoulukysymys
Itsenäinen seurakunta
 Albin
Viljakainen pitäjänapulaisena 1900-
1912
 Pelättiin toden teolla
 3. kirkkoherra Emanuel Saurén 1906-1919
 Sairastui heti tultuaan
 Kuoli jalat poikki sahattuina
Itsenäinen seurakunta
 Hautausmaa-ongelma
1800- alusta ->
kirkon ympärille ei voitu haudata. Maata
ei ollut tarpeeksi
 1919 ostettiin Massinharjusta maata. Myös
Vanhaa hautausmaata laajennettiin.
Itsenäinen seurakunta
 Väinö
Rafael Malmivaara 1926-1943 ->
Oulun hiippakunnan piispaksi v. 1943-1954
 Seuroista tuli yleinen seurakunnan
työmuoto
 Lauri Elias Simojoki pitäjänapulaisena
1929-1940
 Ei säästellyt itseään, antoi köyhälle vaikka
housut jalastaan
Itsenäinen seurakunta
 Kirkko
paloi 23.7.1937
 Kirkon tuhoutuessa ulkona veisattiin virsiä
 Seuratupa toimi väliaikaisena kirkkona
 Piispa Eino Sormunen vihki uuden kirkon
25.5.1941
 Arvi Simojoki kirkkoherrana 1944-1969
 Viljo Porkola pitäjänapulaiseksi 1944, toimi
pappina Kiuruvedellä vuoteen 1977
Itsenäinen seurakunta
 1957
muutettiin pitäjän lainajyvästö
siunauskappeliksi
 60-luvulla uusia toimitiloja: -65
Sulkavanjärven kirkko, -66 Seurakuntatalo,
ja -68 Lapinsalon kirkko
 Jukka Malmivaara kirkkoherrana 19701978, Kuopion piispana 1981-1984
 Matti Pesonen 1979-1990
 1. naispappi 1989 Anja-Riitta Nurmi
Itsenäinen seurakunta
 Osmo
Korkalainen 1991-2009
 Mirita Häyrynen Kappalaisena 2006 Risto Pentikäinen 2009-

similar documents