Centar za rehabilitaciju Zagreb

Report
TRANFORMACIJA CENTRA ZA
REHABILITACIJU ZAGREB
RUJAN/LISTOPAD 2013.
Rezultati postignuti u razdoblju
od ožujka do kolovoza 2013.
• Osnovana prva Stručna služba podrške korisnicima u
programu organiziranog stanovanja
• Educirano 10 viših asistenata odgovornih za stambene
zajednice
• Inicijalnu edukaciju dobilo 30 asistenata koji pružaju
svakodnevnu podršku korisnicima programa organiziranog
stanovanja
• Osnovano devet stambenih zajednica
• U program organiziranog stanovanja uključeno 40 korisnika
Specifični ciljevi:
• Definiranje organizacijskih okvira za postojeće lokacije
• Definiranje organizacijskog ustroja
• Priprema dionika procesa transformacije za lokaciju
Orlovac za drugu službu organiziranog stanovanja.
Aktivnosti:
ANALIZA INSTITUCIONALNOG I IZVANINSTITUCIONALNOG
ORGANIZACIJSKOG OKVIRA ZA LOKACIJE
•
•
•
•
Paunovac
Dislociranu jedinicu Ilica 223
Dislociranu jedinicu – Organizirano stanovanje
Sloboština 1
ANALIZA ORGANIZACIJSKOG USTROJA
• Analiza normativnih okvira u odnosu na pružatelje usluga
• Analiza razine podrške u odnosu na potrebe korisnika
(dugotrajna skrb, organizirano stanovanje, uključivanje u
radione)
• Priprema korisnika - Orlovac
– Priprema roditelja/skrbnika
– Edukacija - Centar Validus – Priprema dijela stručne
podrške
(1 Voditelj, 10 viših Asistenata, 3 Zastupnika)
– Prijedlog 10 korisnika za dugotrajnu skrb, Sloboština 2
ANALIZA KLJUČNIH DOKUMENATA
•
•
•
•
Projektni akcijski plan
Financijsko izvješće – 15.9.2013. Otvorenom društvu
Statut centra – izmjena i dopuna
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta (aneksi ugovora o
radu)
• Sjednice Upravnog vijeća Centra
• Sjednice Sručnog vijeća Centra
• Otvoreni roditeljski sastanci
Rezultati - Lokacija Paunovac
• Od 1.9.2013. pruža usluge psihosocijalne
rehabilitacije , radno-okupacijskih aktivnosti,
pripreme za zapošljavanje na otvorenom tržištu
rada (46 korisnika Centra i 10 osoba HZZ-a) –
Projekt
• Radno vrijeme 6.30 – 18.00
• Prenamjena kuhinje – Catering za sve naše radione
(11) – 150 obroka
• Restrukturiranje radnih mjesta sukladno
potrebama drugih lokacija
Dislocirana jedinica Ilica 223
• 45 korisnika iz radiona prešlo u odjel za zapošljavanje
na Paunovcu
• Stvoreni uvjeti za uključivanje sadašnjih i budućih
korisnika u organizirano stanovanje u radione u
cijeloj zajednici
• IPA projekt – Zavod za zapošljavanje
Lokacija Sloboština 1
• Prijelaz 5-ero djece u Organizirano stanovanje
• Integrirani sati nastave s redovnim učenicima OŠ OTOK projekt
• Novi rehabilitacijski programi
• Senzorna integracija
• Glazboterapija, terapija plesom
• Savjetovanje za roditelje (djeca, dojenčad)
• Slana soba, komplementarne terapije – Projekt
• Hortiterapija – Agronomski fakultet IPA - Projekt
• Festival prijateljstva
• Replikacija programa patronaže – Udruga djece i osoba s
CP – Projekt
Rezultati:
• MSPM odobrava promjenu Statuta Centra
• Osniva se odjel za zapošljavanje – lokacija Paunovac
• Donosi se odluka o osnivanju dislocirane jedinice
Organiziranog stanovanja kao i njena organizacijska
struktura
• Upravno Vijeće Centra donosi odluku o promjeni
djelatnosti podružnice Paunovac i Sloboština 1 kojom se
ukida usluga smještaja u institucionalnom obliku
Organizirano stanovanje
•
•
•
•
•
•
•
Priprema korisnika za uključivanje u radione
Priprema uvjeta ( obilazak, procjena, dogovori s voditeljima)
Organiziranje podrške ( pratnja, prijevoz )
OUP korisnika – Dokumentiranje
Uključivanje u život lokalne zajednice
Planiranje budućih aktivnosti
Dogovor o praćenju kvalitete implementacije projekta
transformacije (Ministarstvo – Otvoreno društvo – UPI –
Centar)
• Proširivanje krugova podrške (volonteri, studenti)
• Studijsko putovanje u Ameriku (voditelji OS Centar Zagreb,
Stančić i UPI; zaposlenica MSPM)
Organizirano stanovanje
UKLJUČIVANJE U RADNE AKTIVNOSTI I OŠ OBRAZOVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
Radiona Paunovac – 12 korisnika
Radiona Jarun – 7 korisnika
Radiona Stenjevac – 2 korisnika
Radiona Sloboština 2 – 11 korisnika
Radiona Centar – 4 korisnika
Radiona ROTOR – 2 korisnika
OŠ Program Sloboština – 5 korisnika
OŠ Program Paunovac – 2 korisnika
OSIGURANA PODRŠKA ( pratnja,prijevoz )
• Pratnja – 38 korisnika
• Prijevoz – Centar – 2 korisnika
• Samostalni – 2 korisnika
UKLJUČIVANJE U ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE
• javne manifestacije, sportska društva, kino, izleti,
druženja, zdravstvene usluge, prakticiranje
religioznosti…
AKTIVNOSTI
Kontinuirano sudjelovanje u
aktivnostima:
• Brige o sebi (osobna higijena,
briga o odjeći i obući i vlastiti
izbor, nabava potrebnih
higijenskih potrepština i nove
odjeće, zdravlje i sigurnost,...)
• Povećavanje razine samostalnosti
kod osobne higijene
• Biranje odjeće u skladu s
vremenskim uvjetima i prigodama
• Osvješćivanje - osobni izgled i
urednost
• Poslovi u kućanstvu (izbor i
pripreme obroka, kuhanje,
nabava hrane, pranje suđa,
peglanje odjeće, čišćenje
stana,...)
• širenje interesa – uključivanje i
onih bez iskustava u kuhanju
• vlastiti izbor jela i odgovornost
oko pripreme obroka
RUČAK
TKO
KADA
Bosanski lonac
Dora
Utorak
Pečeni krumpiri i meso
Jozefina
Srijeda
Rižoto s mesom i graškom
Helena
Četvrtak
Girice i krumpir salata
Davorka
Petak
• samostalnost prilikom nabave
namirnica u dućanu
• samoinicijativnost kod pranja
suđa i pospremanja
•
priprema lako razumljivih
recepta
• povećanje razine
samostalnosti kod pripreme
obroka
• Slobodno vrijeme
(društvene igre, TV, glazba,
puzzle, kućni ljubimac,
zabava na računalu, pisanje
dnevnika, ...)
• dogovor i nabavljanje
različite glazbe
• uvođenje računala u
dodatne stanove
• nabava novih društvenih
igara
• izbor željenih fotografija za
albume
• Usvajanje novih znanja i
vještina
(korištenje lifta,
telefoniranje, orjentacija u
naselju, korištenje novih
aparata u kućanstvu,
povećavanje razine
samostalnosti u raznim
aktivnostima,...)
• Korištenje stubišta i/ili lifta
• Usvajanje rute za samostalni
odlazak na posao, u crkvu, u
dućan...
• Osvještavanje potrošnje
bona za mobitel
• Raspolaganje novcem
• Provjeravanje pošte u
sandučiću
• Stjecanje novih iskustava –
neisprobana jela, nova
mjesta za posjetiti...
• Izleti:
- Krapina
- Marija Bistrica,
Tuheljske toplice i Kumrovec
-
-
- Hodočašće u Krašić
• Izlasci
- kazalište, Bundekfest (N. Fosili), Krumpirijada na Paunovcu, Bundek –
kestenijada, odlazak kod frizera, u grad, izlasci u kafiće, ručak vani,
upoznavanje naselja, Jarun...
- ...utakmica na Maksimiru, međusobne posjete zajednica, jezero
u Španskom – Ribički klub, posjete prijateljima i pikado ...
• odlasci u dućane s hranom i s odjećom/obućom, u ljekarnu,
igralište u naselju, crkva (misa i druženje sa župljanima), ZOO
• Kontakt s obiteljima (telefonom, posjete) i
prijateljima
• Proslave rođendana
• Razvijanje samoodređenja
(Osobna bilježnica/Moj život, Osobno usmjerena
planiranja, poticanje vršenja izbora i donošenja
odluka, tumačenje posljedica, ponavljanje ljudskih
prava, samozastupanje u svakodnevnici...)
Napredak i zanimljivosti
• Veći dio osoba prihvaća stanove kao svoj dom; npr. ne
žele otići kod roditelja na nekoliko dana ili se s veseljem vraćaju nakon
vikenda (što ranije nije bilo tako)
• Veći dio prihvaća razne aktivnosti u stanu
• Zadovoljni su i aktivni u izboru aktivnosti izvan stana
– izlascima, izletima
• Vidljiva je pozitivna promjena u općem raspoloženju
nekih osoba, izostaju izazovna ponašanja
• Raste razina vještina (u socijalizaciji, komunikaciji s
okolinom) i samostalnosti
• Održano je 7 sastanaka Osobno usmjerenih
planiranja (MAPA i PUT)
RADIONICA
• Većina je uključena u
CENTAR
BR.
UKLJUČENIH
2
radionice tijekom prijepodneva;
JARUN
5
STENJEVEC
1
• Petero zaposlenih (kuhinja,
PAUNOVAC
13
poslovi čišćenja, dostava,
SLOBOŠTINSKE
10
RADIONE
rad na porti – Paunovac,
tapetarska radnja)
• Dio korisnika samostalno javnim gradskim prijevozom
odlazi na posao/u radionicu
• Ostali za dolazak do radionica koriste javni gradski
prijevoz uz pratnju ili organizirani prijevoz
• Samostalno snalaženje u naselju – odlasci u dućan,
crkvu, kafić, do igrališta
• Uključenost u zajednicu (Silvija) – uključivanje u crkveni zbor,
povezivanje sa susjedama iz župe, kućna posjeta susjede, razmjene
kontakata...)
• Dora - prvi trening Juda u zajednici
• Upoznavanje susjeda u zgradama,uglavnom pozitivna
iskustva
• Redoviti telefonski kontakti s obiteljima (obostrani),
posjete roditelja, obitelji, prijatelja
• Pozitivne reakcije obitelji - sami iskazuju zadovoljstvo, kažu da je
zadovoljstvo stanara osjetno, zadovoljni stanovima, osobljem. Preporučaju
ovakav oblik stanovanja drugima.
• Zadovoljni asistenti i viši asistenti
• DONACIJE
Kazalište Kerempuh odobrilo je 20 ulaznica (po 10 za dvije
predstave)
- Tportal.hr donirao majice, torbe, privjeske, bilježnice,
rokovnike, ...
-
NOVI STAN za djecu
• 09.10.2013. uselili u stan Travno, Mamutica 55.
• 5 djece uz podršku
• u novoj kuhinji svi aktivno sudjeluju
- pranje i rezanje povrća
- pranje i brisanje suđa
• Slobodno vrijeme
TV, crtanje, plesanje, sviranje
SOBE
Soba za dječake
Soba za djevojčice
IGRE NA OTVORENOM
• šetnja kvartom
• upoznavanje novih prijatelja
• trčanje, skakanje i vježbanje na
livadi
• nakon 10 dana boravka u stanu,
prvi dolazak u Sloboštinu
• sreće i veselja za učenjem NE
nedostaje
OSNOVNE SMJERNICE U AKTIVNOSTIMA
• Ostvarenje prava korisnika iz svih sustava ( za sada
djelomično )
• Osnaživanje korisnika i njihovih obitelji za
samozastupanje
• Izbor što bližih lokacija za osiguravanje različitih
usluga u okruženju u kojem živi
• Raznovrsnost usluga
• Selektivna vrsta podrške, individualan tretman,
racionalno trošenje projektnih i budžetnih sredstava
• Analiza profila zaposlenika i zadovoljavanje normativa
prema postojećim standardima – utvrđivanje potreba
GDJE NAM JE POTEBNA PODRŠKA ?
• Definiranje formalno pravnog okvira ove ustanove
• Definiranje cijene usluge, individualno budžetiranje,
osobno usmjeren pristup
• Strateško planiranje za razdoblje transformacije
• Procjena rizika od paralelnih usluga
• Rješavanje kadrovskih pitanja – restrukturiranje
postojećeg viška i manjka radnih mjesta
• Kolektivni ugovor, Zakon o radu i pojedini pravilnici,
Zakon o socijalnoj skrbi ( Potrebne promjene)
GDJE NAM JE POTEBNA PODRŠKA ?
• Transparentna komunikacija s
roditeljima/skrbnicima i medijima
• Usluge u izvaninstitucionalnoj i dugotrajnoj skrbi
trebaju biti temeljene na dokazima ( EVIDENCE
BASED CARE ) i u prilog korisniku
• Pomoć pri komunikaciji s roditeljima/skrbnicima
• Vertikalna i horizontalna komunikacija među
dionicima projekta
• Prepoznavanje jasnih izlaznih rezultata projekta
Hvala na pažnji !

similar documents