2. gyakorlat(2)

Report
Adatbázisok használata
Egytáblás csoportosító
lekérdezések
2012.02.21
Rózsa Győző
[email protected]
SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING
ORDER BY
;
Csoport fv-k
• AVG
– Átlag
• SUM
– Összeg
• MIN
• MAX
• COUNT
– Darabszám
Csoportosítás – példa
• Részlegenkénti átlagfizetés
SELECT deptno as ” RESZLEG”,
avg(nvl(comm,0)+sal) as ”ATLAGFIZU”
FROM emp
GROUP BY deptno;
HAVING
• Szűri az eredményeket, hasonlóan, mint a
WHERE, de ez már a csoportosítás után
• Példa:
SELECT deptno as ” RESZLEG”,
avg(nvl(comm,0)+sal) as ”ATLAGFIZU”
FROM emp
GROUP BY deptno
HAVING (avg(nvl(comm,0)+sal)) > 1899;
Példa2
SELECT deptno as ” RESZLEG”,
avg(nvl(comm,0)+sal) as ”ATLAGFIZU”
FROM emp
WHERE sal > 1500
GROUP BY deptno
HAVING (avg(nvl(comm,0)+sal)) > 1899;
Gyakorló feladatok
• Listázza ki munkakörönként az
átlagfizetéseket, 2 tizedesre kerekítve
• SELECT job
as ” Munkakör”,
ROUND(avg(sal),2) as ”Átlag”
FROM emp
GROUP BY job;
• Ugyanezt rendezzük átlagfizetés szerint:
ORDER BY ”Átlag” DESC/ASC
Gyakorló feladatok
• Listázza ki azokat a részlegeket, ahol legalább
5en dolgoznak! (A Dolgozók száma szerint
rendezzen)
SELECT COUNT(*) AS ”Dolgozók száma”,
deptno AS „Részleg száma”
FROM emp
• GROUP BY deptno
• HAVING COUNT(*) >= 5
• ORDER BY ”Dolgozók száma”;
Gyakorló feladatok
• Listázza részlegenként és munkakörönként az 1500$-nál
magasabb jövedelmű dolgozók átlagjövedelmét, ahol
ez 2500$-nál kisebb! Rendezze a listát részleg, és
munkakör szerint!
SELECT deptno as ”Részleg”, job as ”Munkakör”,
avg(sal+nvl(comm,0)) as ”Átlagfizu”
FROM emp
where sal+nvl(comm,0) > 1500
group by deptno, job
having avg(sal+nvl(comm,0)) < 2500
ORDER BY ”Részleg” AND ”Munkakör”;
Féléves feladat
• Következő órára kell hozni a féléves feladathoz
tartozó táblaterveket normalizálva.
• Itt már konkrét táblaneveket várok, és
attribútumokat, illetve kulcsokat.
• Beadás formátuma:
– Word dokumentumban
– Email-ben elküldve nekem ([email protected])
– Ha jóváhagytam, akkor ezt nyomtassák ki, és
ellátom az aláírásommal
Féléves feladat
1.
2.
3.
4.
5.
Írjuk fel a tárolandó adatokat
Ismerjük föl a függőségeket
Normalizáljunk
Írjuk fel a keletkezett táblákat
Jelöljük a kulcsokat
Köszönöm a figyelmeteket!

similar documents