Progimnazijos veiklos kokybes isivertinimas naudojant iqesonline

Report
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS
KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS
NAUDOJANT IQESONLINE
INFORMACIJA APIE APKLAUSĄ.
1-8 KLASIŲ TĖVAI
 Apklausos
pabaigos data
2014-12-08
 Iš viso pakviesta respondentų
520
 Pilnai atsakyti klausimynai
211
 Iš dalies atsakyti klausimynai
11
 Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies
atsakytus) skaičius
42.7%
KURIOJE KLASĖJE MOKOSI
JŪSŲ VAIKAS(-AI)
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
24
23
44
26
37
21
35
22
5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS
Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su
tėvais.
3,7
 Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo
gebėjimus.
3,6
 Aš esu patenkinta(-as), kad vaikas mokosi būtent šioje
mokykloje.
3,6
 Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galime
kreiptis.
3,6
 Mokytojai su mano vaiku elgiasi pagarbiai ir
geranoriškai.
3,6

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS

Esu patenkinta(-as) savo vaiko mokymosi rezultatais. 3,0
 Mano
vaiko mokykla žinoma kaip sėkminga –
pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra
žinomi mieste, šalyje.
3,0
 Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo
bendraklasius.
3,1
 Mano vaikas noriai mokosi.
3,1
 Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra
aptariami ir įgyvendinami.
3,2
INFORMACIJA APIE APKLAUSĄ.
5-8 KLASIŲ MOKINIAI
 Apklausos
pabaigos data
2014-12-08
 Iš viso pakviesta respondentų
248
 Pilnai atsakyti klausimynai
227
 Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies
atsakytus) skaičius
91.5%
5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje. 3,6
Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti
pažangą, mokantis jo dalyko.
3,5
 Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir
kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai,
projektinės savaitės ir pan.).
3,5
 Mokytojai su mumis, mokiniais, elgiasi draugiškai ir
pagarbiai.
3,4


Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai.
3,4
5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS
Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir
tada, kai nemato mokytojai.
2,2
 Mūsų klasėje/mokykloje nėra mokinių, iškurių
juokiamasi, šaipomasi.
2,3
 Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių
organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas,
žygius ir kt..
2,3
 Aš pats(-i) nesu patyręs(-usi) patyčių mokykloje.
2,8
 Aš nebijau pamokose daryti klaidų ar neteisingai
atsakyti.
2,9


similar documents