VY_32_INOVACE_06_16_Vznik_ropy_a_zemniho_plynu

Report
Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo
OP VK 1.4 75021293
Tematický celek: Prvouka, přírodověda
Název a číslo učebního materiálu
VY_32_INOVACE_06_16 Vznik ropy a zemního plynu
Mgr. Iveta Hosová
Anotace: učební materiál slouží k seznámení učiva se
vznikem a těžbou ropy i zemního plynu
Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní
tabuli
Vznik ropy a zemního plynu
• STÁTY, KTERÉ PRODUKUJÍ ROPU
Ropa
• Je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina.
• Vznikla rozkladem pravěkých drobných
živočišných a rostlinných zbytků.
• Tyto zbytky se miliony let ukládaly v mořských
zátokách, mísily se s bahnem.
• Postupně byly překryty nánosy a stlačovány
dalšími vrstvami hornin.
• U nás se v malém množství těží na jižní
Moravě.
Ropa
Těžba ropy - schéma
TĚŽBA ROPY
TĚŽEBNÍ VĚŽ
Ropovod
Využití a zpracování ropy
• Základní palivo pro dopravu
• K výrobě plastů, léků, hnojiv
Zemní plyn
• Je přírodní hořlavý plyn, využívaný jako palivo.
• Užívá se jako surovina pro chemický průmysl.
PLYNOVOD
Zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor neznámý: Soubor:Oil producing countries map.png, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20].
Dostupný z www
<
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_producing_countries_map.png>
User: Markus Schweiss :Soubor:Petroleum cm05.jpg,[online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný
z www
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petroleum_cm05.jpg >
Wikimedia Commons: Soubor:Oil well scheme.svg, [online]. 20.8.2011 11: 15.[at. 2011-08-20]. Dostupný z
www
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well_scheme.svg >
Genghiskhanviet: Soubor:An oil rig offshore Vungtau.jpg, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20].
Dostupný z www
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpg >
Brudersohn: Soubor:Erdöl Bohrturm.jpg, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný z www
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erd%C3%B6l_Bohrturm.jpg >
Original uploader was Flcelloguy at en.wikipedia: Soubor:Oil well.jpg, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 201108-20]. Dostupný z www
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well.jpg >
Traroth: Soubor:Portugal pipeline.jpg, [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 2011-08-20]. Dostupný z www
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Portugal_pipeline.jpg >
Autor neznámý: Soubor:Erdgas-Hochdruckleitung Bad Leonfelden-Linz.JPG, , [online]. 20.8.2011 11: 15. [at. 201108-20]. Dostupný z www < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ErdgasHochdruckleitung_Bad_Leonfelden-Linz.JPG >

similar documents