Hulladékgazdálkodás szervezése és folyamatkövetése az

Report
Hulladékgazdálkodás szervezése és
folyamatkövetése az ürítéstől a díjbeszedésig
Az iWacos alkalmazása a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásban
Thury Gábor igazgató
Erdőkertesi Műszaki Ellátó Szervezet
2012. november 21. szerda
Az Erdőkertesi Műszaki Ellátó
Szervezet feladatai
Település-üzemeltetési feladatok:








intézmények karbantartási munkáinak elvégzése
közétkeztetés szervezése – konyha üzemeltetése
temető fenntartás
közterületek, zöldterületek gondozása,
utak karbantartása, téli síkosság-mentesítése
szennyvízcsatorna közmű építése
hulladéklerakó üzemeltetése
a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása
Az Erdőkertesi Műszaki Ellátó
Szervezet feladatai
Az ellátandó egyes település-üzemeltetési feladatokkal
kapcsolatban általánosságban elmondható:
 szakmai jellegük merőben eltér egymástól
 feladatonkénti jelentős szervezési és adminisztrációs
kötelezettség
 kis létszámú humán erőforrás áll rendelkezésre
Az Erdőkertesi Műszaki Ellátó
Szervezet feladatai
A feladatok ellátását különböző technikai fejlesztésekkel, műszaki
megoldásokkal támogatjuk melynek célja:
 az emberi munka segítése, (egy részének, vagy egészének)
kiváltása, ellenőrzése
 kontrolling adatok rögzítése, folyamatellenőrzés
 az ellátott feladatok, nyújtott szolgáltatások minőségének és
színvonalának javítása
 a lakosság megelégedésének elnyerése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása terén
az általunk választott műszaki megoldás az iWacos
Erdőkertesről röviden
 Erdőkertes Budapest főváros II. agglomerációs
gyűrűjébe tartozó település, Budapesttől Északkeletre, Gödöllő és Vác között Veresegyház közvetlen
északi szomszédságában fekszik.
 A Veresegyházi kistérségnek és többcélú társulásának
a tagja.
 Területe 575 hektár
Erdőkertes számokban
 Erdőkertes állandó lakosainak száma: 7644 fő.
 Erdőkertes tartózkodási hellyel rendelkező lakosainak
száma: 645 fő.
 A településen 4263 db ingatlan található ebből
jelenleg
 állandó jelleggel használt: 2486 db
 üdülőként, vagy ideiglenes jelleggel használt: 942 db
 használaton kívüli: 835 db
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
2007
 A településen keletkező kommunális hulladék mennyisége 2.400
tonna.
 Begyűjtését és szállítását az Önkormányzat végezte.
 Ártalmatlanítása az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló
D1 típusú hulladéklerakón történt.
 Lerakási díjat nem kellett fizetni,
 a hulladékot nem kellett ártalmatlanítás céljából a településről
elszállítani,
 az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoktól nem kért az elvégzett
közszolgáltatásért díjat.
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
2008
 A kommunális hulladék mennyisége 2.150 tonna,
melynek ártalmatlanítása az Önkormányzat
hulladéklerakóján történt
 Bevezetésre került a házhoz menő zsákos szelektív
hulladékgyűjtés (havi egyszeri szállítással)
 A lakosok hulladékkezelési díjat továbbra sem
fizettek, így nem érdekeltek a lerakásra kerülő
hulladékok mennyiségének csökkentésében.
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
 Erdőkertes Község Önkormányzata már korábban
csatlakozott a az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társuláshoz (Zöld Híd programhoz)
 Komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer, melyek
része




két hulladékkezelő központ,
egy átrakó állomás
kilenc hulladékudvar,
486 (Erdőkertesen 9) szelektív hulladékgyűjtő sziget
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
 Az Önkormányzat társulási kötelezettsége alapján
települési szilárd hulladékát az Ökörtelek - völgyi
hulladékkezelő központba szállítja, amint az megkezdi
működését.
 Hatására emelkednek a hulladék begyűjtés, szállítás és
ártalmatlanítás költségei
Nő a távolság
növekszik üzemanyag felhasználás
növekednek a szállítójármű egyéb üzemeltetési, karbantartási,
javítási költségei.
nő az üzemóra és a személyzet szolgálati ideje.
A lerakási díj 0,- Ft-ról 15.000,- Ft-ra emelkedik.
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
 Nincs szabályozva a települési szilárd hulladék
begyűjtésének, szállításnak, ártalmatlanításának a rendje
 A Képviselő-testület 2009. január 01-i hatálybalépéssel
megalkotja a települési szilárd hulladék begyűjtésére,
szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás
ellátásáról szóló rendeletet, valamint bevezeti a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat.
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
2009
 Az ártalmatlanításra került kommunális hulladékok
mennyisége 2.000 tonna.
 Az Önkormányzat hulladéklerakója 2009. június 30val bezárt, Erdőkertes hulladékártalmatlanítási
díjmentessége megszűnt.
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
2010
 A hulladéklerakóra szállított hulladék mennyisége 1.814 tonna
 Az egyre emelkedő lerakási díj miatt elsődleges cél tovább
csökkenteni a településen keletkező és ártalmatlanításra kerülő
hulladékok mennyiségét:
- többlet hulladékok elszállítására egyedi gyártású
Erdőkertes feliratú zsák bevezetése,
- jelentősebb különbség tétel a 60 és 110 literes edényzetekre
vonatkozó közszolgáltatási díjakban
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
iTrack rendszer
Megkezdődött az iData nyomkövetési és üzemanyag kontroll
rendszerének az iTrack-nek az alkalmazása a kommunális
hulladékok begyűjtését, szállítását végző járművünkön.
Az iTrack rendszernek köszönhetően:
 ellenőrizhető, hogy az adott gyűjtési napon a gyűjtőjárat a
teljes gyűjtési körzetet, annak valamennyi utcáját bejárta
 „nálunk nem járt a kukásautó, nem vitte el a szemetemet”
jellegű ügyfélpanaszok kezelése egyszerűbbé vált,
pontosan megmondható, hogy melyik utcában, melyik
ingatlan előtt mikor haladt el a jármű
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
iTrack rendszer
 csökkent a fekete ürítések, fuvarok mértéke és megszűntek a
magán célból eszközölt kitérők
 optimalizálhatóvá vált egy-egy gyűjtési körzet útvonala, illetve a
körzetek határa
 szinte percre pontosan követhető a jármű üzemanyag fogyasztása
(kiküszöbölhető az üzemanyag lopás)
 ellenőrizhető az üzemóra (segít a túlmunka kontrollálásában)
 pontos képet kaphatunk a naponta (vagy egy kiválasztott
időszakban) megtett útról, kvázi elektronikus menetlevélként is
szolgál
 a mért adatokról kimutatások készíthetők, excel táblába
exportálhatóak, térképen is megjeleníthetők (pl.: nem üzemszerű
használatból adódó üzemanyag fogyás hol történt)
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
iTrack rendszer
LND-506
Dátum
Munkavégzés kezdés Munkavégzés vége Munkavégzés futás Munkavégzés műszak Összes Út Üaszint kezdés Üaszint vége Tankolások száma
2012.10.01.
5:55
16:29
6:12
10:34
63,2
95,6
36,5
2012.10.02.
8:52
9:38
0:23
0:45
9,7
36,3
30,3
2012.10.03.
5:54
14:22
2:47
8:27
20,8
30,3
115,5
2012.10.04.
6:57
15:21
0:01
8:23
0,0
115,5
113,5
2012.10.05.
8:16
12:45
0:35
4:28
11,6
113,5
104,5
2012.10.06.
9:55
9:58
0:02
0:02
0,0
104,5
103,3
2012.10.07.
0:00
0:00
0,0
103,4
103,9
2012.10.08.
0:00
0:00
0,0
103,9
103,9
2012.10.09.
0:00
0:00
0,0
103,9
103,8
2012.10.10.
0:00
0:00
0,0
103,6
103,9
2012.10.11.
10:17
17:19
0:29
7:01
12,0
103,8
94,2
2012.10.12.
6:38
18:31
4:40
11:52
152,2
94,2
88,8
2012.10.13.
6:15
16:15
4:09
10:00
123,1
88,8
24,0
2012.10.14.
6:12
11:15
1:17
5:02
10,3
24,0
4,1
2012.10.15.
6:04
18:55
7:46
12:51
174,3
4,1
41,2
2012.10.16.
5:34
16:21
6:19
10:47
236,5
41,2
59,7
2012.10.17.
6:14
15:03
4:36
8:49
57,5
59,5
10,4
2012.10.18.
5:56
16:46
5:37
10:50
82,1
10,4
84,6
2012.10.19.
0:00
0:00
0,0
84,6
84,8
2012.10.20.
0:00
0:00
0,0
84,8
84,6
2012.10.21.
0:00
0:00
0,0
84,8
85,1
2012.10.22.
5:56
15:12
5:31
9:16
60,7
85,1
27,1
2012.10.23.
0:00
0:00
0,0
27,1
27,6
2012.10.24.
5:57
15:09
4:34
9:11
61,7
27,6
83,0
2012.10.25.
6:03
16:47
4:53
10:43
61,0
83,0
33,9
2012.10.26.
8:33
12:30
0:24
3:57
9,8
33,9
27,6
2012.10.27.
0:00
0:00
0,0
27,6
27,6
2012.10.28.
0:00
0:00
0,0
27,6
27,6
2012.10.29.
5:53
16:35
6:03
10:41
68,7
27,6
85,7
2012.10.30.
8:00
17:45
0:42
9:45
23,9
85,7
73,5
2012.10.31.
5:56
14:38
4:31
8:42
56,1
73,7
97,1
71:40
172:17
1295,1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
8
Tankolás összesen Üafogy. össz Összes Út fogy. átlag
0,00
59,1
93,5
0,00
6,1
114,33
29,1
140,3
0,00
1,9
0,00
9,0
0,00
1,2
0,00
-0,5
0,00
0,0
0,00
0,2
0,00
-0,3
0,00
9,6
79,30
84,7
55,6
0,00
64,8
52,7
0,00
19,9
146,02
108,9
62,5
129,64
111,1
47,0
0,00
49,2
85,5
140,31
66,1
80,4
0,00
-0,2
0,00
0,2
0,00
-0,4
0,00
58,0
95,6
0,00
-0,5
107,91
52,5
85,1
0,00
49,1
80,5
0,00
6,3
0,00
0,0
0,00
0,0
126,00
68,0
98,9
0,00
12,2
51,0
77,04
53,6
95,5
920,55
918,8
70,9
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
iTrack rendszer
Jármű
Megtett út (km)
Menetidő (ó:p:mp)
Állásidő (ó:p:mp)
Privát
HDW-838(HDW-838)
1731,23
72:16:07
155:20:41
KAZ-264(KAZ-264)
475,93
58:04:57
56:21:04
3,28
0:18:34
0:01:57
553,74
883:47:32
27:37:38
1284,64
97:51:41
51:47:47
4048,81
1112:18:51
291:09:07
Jelölt
Dózer(Dózer)
YHX-853(YHX-853)
JTA-953(JTA-953)
LND-506(LND-506)
Teljes összeg
0,00
0,00
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
iTrack rendszer
Célpont
Munkavégzés futás
Munkavégzés műszak
Összes Út
Tankolások száma
Tankolás összesen
Üafogy. össz
Összes Út fogy. átlag
Munkavégzés futás fogy. átlag
HDW-838(HDW-838)
67:17
231:30
1735,0
KAZ-264(KAZ-264)
38:34
135:04
478,1
3
188,66
229,7
Dózer(Dózer)
0:00
0:00
0,0
0
0,00
0,0
YHX-853(YHX-853)
0:33
1:35
3,3
0
0,00
3,7
276:45
629:19
526,2
2
145,03
147,4
28,0
0,5
71:40
172:17
1295,1
8
920,55
918,8
70,9
12,8
454:51
1169:48
4037,6
13
1254,23
1299,6
32,2
2,9
JTA-953(JTA-953)
LND-506(LND-506)
48,0
6,0
6,7
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
2011
A településüzemeltetési - így a hulladékkezelési
közszolgáltatási
feladatok
optimalizált,
még
hatékonyabb ellátása érdekében az Önkormányzat
létrehozta az Erdőkertesi Műszaki Ellátó Szervezetet
(EMESZ).
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
A meg nem fizetett többlethulladékok begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása által
okozott többletköltségek csökkentése érdekében:
 Az adatbázisban szereplő ingatlanok ellenőrzése
 A ténylegesen használt hulladékgyűjtő edények méretének és számának ellenőrzése
(a bevallotthoz képest jelentős és nagy számú eltérések voltak tapasztalhatók)
 A helyi rendeltben foglaltak fokozott betartatása
 Az ingatlanjukat üdülő-, vagy ideiglenes jelleggel használók részére 60 és 110 literes
egyedi gyártású, Erdőkertes feliratú gyűjtőzsák bevezetése
 A házhoz menő szelektív zsákos gyűjtés járatának sűrítése
 60 l hulladékgyűjtő edények preferálása
2011-ban az ártalmatlanított kommunális hulladék mennyisége 1500 tonna
Erdőkertes hulladékgazdálkodása
iWacos rendszer
2011. év végén együttműködési megállapodást
kötöttünk a PSION Rendszerház Kft.-vel és az
Innotransz Mérnökiroda Kft.-vel az iData Kft.
bevonásával egyfajta „pilot-projekt” keretében egy
olyan komplex hulladékgazdálkodási információs és
ügyviteli rendszer (iWacos) kialakítására, amely
alkalmas az ürítések automatizált nyilvántartására, a
hulladékbegyűjtés hatékony megszervezésére.
Miért az iWacos?
 A korábban használt szoftverek elavultak,
„alulfejlesztettek”, pontatlanok voltak
 Sokan más méretű és számú hulladékgyűjtő tartályt
használnak, mint ami után a közszolgáltatási díjat
megfizetik
 Jelentős a „fekete ürítések” száma
 A lerakási díjak egyre drasztikusabb emelkednek
 Várhatóan bevezetésre kerül a hulladéklerakási járulék
 Az ingatlantulajdonosok többsége szeretne részben a
megtermelt és a közszolgáltatónak ártalmatlanításra
átadott hulladéka mennyiségével arányos díjat fizetni
Mit várunk az iWacos-tól?
A jövőben szeretnénk
 a közszolgáltatást a lehető legnagyobb mértékben az irányításunk,
ellenőrzésünk alatt tartani
 valós képet kapni arról, ki mennyi hulladékot termel valójában
 minimálisra csökkenteni a visszaélési lehetőségeket a begyűjtés során,
védve ezzel a szolgáltatási szabályokat betartó, rendesen fizető ügyfeleink
érdekeit.
 pontos kontrolling adatokat (ürítés-szám, költséghatékonysági mutatók
stb.) biztosítani a hatékonyabb működés és vitathatatlan elszámolás
érdekében.
 megteremteni az ürítés-alapú, teljesítmény arányos számlázás, a
kéttényezős díjrendszer megfelelő jogszabályi keretek közötti jövőbeni
bevezetésének lehetőségét.
A rendszer elemei:
RFID azonosító
 A településen használt hulladékgyűjtő edényekre egy
vonalkód matricás chip, úgynevezett egyedi RFID (Radio
Frequency Identification – Rádió Frekvenciás Azonosítás)
címke kerül felragasztásra (első ízben térítésmentes)
 Az RFID címke tartalmaz továbbá egy 14 karakterből álló
számsort, amely egyedileg azonosítja a szolgáltatás
igénybe vevőjét és az általa használt hulladékgyűjtő edény
űrtartalmát is.
 Az edényzetek egyedi azonosítóval történő ellátása ez év
végére befejeződik
A vonalkód alatti karaktersor a következő információkat tartalmazza:
3 karakter: Település (001: Erdőkertes)
1 karakter: Használat jellege (1: állandó lakos, 2: üdülőtulajdonos,
3: intézmény, 4:többlet hulladék)
4 karakter: Edényméret
6 karakter: Sorszám – Ingatlantulajdonos egyedi azonosítója
A rendszer elemei:
RFID azonosító
 A helyszínen rögzítjük az azonosítószámot, melyhez az EnWizard2
informatikai és számlázó rendszerben hozzárendeljük az ügyfél név,
cím és edényzet adatait továbbá ellenőrizzük az adatok helyességét,
a korábban benyújtott bevallásokkal történő egyezőségét.
 Valamennyi ingatlantulajdonos aláírásával igazolja, hogy az
azonosítót átvette ezzel kvázi elismeri az általa használt
gyűjtőedény méretét és darabszámát.
 A címkéket nem kell évente cserélni, azok élettartama több év, az
edényzetek szakszerű kezelésével nem sérülnek, az időjárás
viszontagságainak is ellenállnak.
 A már felragasztott címkét nem lehet a hulladékgyűjtő edényről
sérülésmentesen eltávolítani (azonnal száradó műanyag tintás
bélyegzővel biztosítjuk)
A rendszer elemei:
Egyedi azonosító matrica
 Az üdülőként-, időlegesen használt ingatlan esetében
amennyiben a Tulajdonos nem rendelkezik szabványos
hulladékgyűjtő edénnyel, úgy 60 vagy 110 literes egyedi gyártású,
Erdőkertes felirattal ellátott, narancssárga illetve lila színű
műanyag gyűjtőzsákot használni.
 A zsákokra chipet nem tartalmazó vonalkódos egyedi azonosító
matrica kerül, aminek a zsákra történő felragasztása az
ingatlantulajdonos feladata.
 A két negyedévre elegendő 26 db matricát postai úton kapja
meg.
 A vonalkódok olvasása PDA-val, a matricák előállítása speciális
nyomtatóval történik.
A rendszer elemei:
A hulladékszállító járművünkre
- rádiófrekvenciás technológián alapuló
edényzet-azonosító RFID olvasó egység
- billentés érzékelő,
- 10×10 cm rácsot létrehozó „fényfüggöny”
került felszerelésre.
A rendszer elemei:
RFID olvasó egység
 Az edényzet-azonosító RFID olvasó egység azonosítja
az ürítésre szánt kukát, amint az a járműre szerelt
leolvasóhoz 3 méternél közelebb kerül.
 Az olvasó elküldi a beolvasott információt a gépjármű
vezetőfülkéjében található központi egységnek. Ez a
berendezés tárolja az ürítés pontos idejét, és a
beolvasott azonosítót.
A rendszer elemei:
PDA
 Mi történik akkor ha a begyűjtő jármű meghibásodik?
A zsákok egyedi azonosítójának olvasására használt
PDA alkalmazható a vonalkódos RFID matricák
beolvasására is.
A rendszer elemei:
Fényfüggöny
 A fényfüggöny érzékeli, ha bármilyen 10×10 cm-nél
nagyobb tárgy kerül a jármű felépítményébe.
 Ezt összevetve az edényzet-azonosító adataival az illegális
ürítések szinte teljes mértékben kiszűrhetőek, hiszen a
fényfüggöny minden ürítést észlel, nevet, címet, kukát
rendel hozzá.
 Amennyiben a rendszer egy nem azonosított kukát vagy
zsákot észlel („fekete ürítés”-t kísérelnek meg), illetve az
adott azonosító nem az aktuális házszámhoz, helyhez
tartozik (lopott az edény) jelzi a szabálytalanságot.
A rendszer elemei:
GPS rendszer/EnWizard
 A GPS műholdas járműkövető rendszer segítségével a
beolvasott adatok mellett meg tudjuk határozni
valamennyi hulladékgyűjtő edény ürítésének pontos
helyét és idejét is.
 Ez a rendszer továbbítja a begyűjtött információkat az
EnWizard részére, ahol megtörténik az adatok
feldolgozása.
A rendszer használatával a hulladék begyűjtési
és szállítási munka minden lépése, időpontja
ellenőrizhetővé, visszakereshetővé; a
hulladékgyűjtő edények ürítése pedig
bizonyíthatóvá válik.
Lehetőséget nyújt a kéttényezős díjrendszer
bevezetésére.
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket

similar documents