Arm en Rijk in Nigeria Hoofdstuk 3,4

Report
3.4 Gezondheid in Nigeria
Slechte gezondheid
Gezondheidstoestand in Nigeria is niet goed.
Gemiddelde levensverwachting: 48 jaar en sterftecijfer: 16 ‰.
Veel verschillende ziekten
Levensverwachting laag en sterftecijfer hoog. Dit komt o.a. door:
●Tropische ziektes, zoals malaria.
● Veel mensen te arm om zich goed te beschermen tegen besmettelijke
ziekten. Ook
geen schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.
● Veel mensen met hiv/aids (5%).
● Weinig baby's ingeënt in het eerste levensjaar.
Hierdoor zuigelingensterfte van 75‰.
Levensverwachting: het aantal jaren dat je waarschijnlijk nog te leven
hebt.
(Normaal is deze laag in landen met oorlog.)
Ga in op het verschil tussen het sterftecijfer en de zuigelingensterfte.
En ook op het begrip “per 1000 inwoners / promille”.
Zuigelingensterfte: het aantal kinderen dat sterft voordat ze 1 jaar zijn,
per 1000 geboorten (promille ‰).
Levensverwachting
NL: 80.91
VS: 78.49
Nigeria: 50.05
Sterftecijfer:
NL: 8,39
VS: 8,39
Nigeria: 13,48
3.4 Gezondheid in Nigeria
3.4 Gezondheid in Nigeria
Slechte zorg
Gezondheidszorg schiet tekort
Artsendichtheid is te laag (1 arts per 2500 inwoners). Te weinig artsen en ook een
oneerlijke verdeling over het land.
Ziekenhuizen onvoldoende uitgerust, artsen verdienen weinig  veel artsen gaan
naar het buitenland.
Overheid investeert te weinig in de gezondheidszorg.
Regionale verschillen
Grote verschillen tussen noorden en zuiden.
In het noorden gaat het slechter
Meer armoede in het noorden.
Minder gezondheidsvoorzieningen in het
noorden
Ook grote verschillen tussen stad en
platteland
Artsendichtheid: het aantal inwoners dat afhankelijk is van één arts.
3.4 Gezondheid in Nigeria
Gezondheid, onderwijs en ontwikkeling
Veel onwetendheid rondom
gezondheidszorg.
Voorlichting en onderwijs zijn daarom erg
belangrijk
Menselijke ontwikkeling is te meten met de HDI
(Human Development Index).
Bij deze index houden ze o.a. rekening met:
- de kwaliteit van het onderwijs
- gezondheid van de mensen
- Bruto Nationaal Product
Nigeria scoort niet goed, de ontwikkeling is te laag.
3.4 Gezondheid in Nigeria
World map by quartiles of Human Development Index in 2013.
Human Development Index

similar documents