Workshop 20 PBS en HGW Leij

Report
Dimmen graag!
Positive Behavior Support en Handelingsgericht werken
SWPBS Conferentie 2014
Eindhoven
Windesheim zet kennis in werking
Programma
•
•
•
•
•
•
Welkom
Dimmen
Discussie
PBS en HGW
Dialoog
Afsluiting
Windesheim zet kennis in werking
Een nieuwe leerling
• Volgende week komt er een nieuw meisje in je school:
•
•
•
•
•
•
Dyslectisch
Zwakke rekenaar
ADHD
Geen moeder meer
Vader kan niet goed voor haar zorgen
Ze wil niet naar school
Windesheim zet kennis in werking
Verdere informatie
• Ze is erg zelfstandig
• Ze heeft veel ondernemingszin
• Over het algemeen is ze erg vrolijk
• Er zijn enkele foto’s beschikbaar
Windesheim zet kennis in werking
Windesheim zet kennis in werking
dimmen in plaats van dippen
Windesheim zet kennis in werking
Windesheim zet kennis in werking
Discussie “Prachtig kereltje”
Wat heeft deze leerling nodig om
goed te kunnen ontwikkelen?
En zijn groep/klas, leerkracht(en),
ouder(s), verdere omgeving?
Windesheim zet kennis in werking
Zeven uitgangspunten van HGW
1. De werkwijze is systematisch en transparant
2. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal
3. Het handelen is doelgericht
4. Het gaat om afstemming en wisselwerking vanuit een interactionistisch
referentiekader
5. Leraar, intern begeleider/ leerlingbegeleider, ouders en andere betrokkenen
werken constructief samen
6. Positieve, beschermende factoren van leerling, leraar, groep, school, ouders
zijn bepalend voor de ingang tot verandering
7. De leraar doet ertoe
Windesheim zet kennis in werking
LEOZ:
•
•
Overeenkomsten tussen HGW en PBS :
– Uitgaan van onderwijsbehoeften en creëren van een optimaal leef-en
werkklimaat
– Systematisch werken op basis van verzamelde gegevens
– Doelgericht werken
– Samenwerken
– De leraar centraal
Wat PBS nog meer doet:
– Richten op preventie
– Schoolbreed inzetten, op basis van gedeelde waarden
Windesheim zet kennis in werking
PBS en Handelingsgericht werken
Schoolbreed
Preventief
Datagestuurd
Positieve insteek
Samenwerken
Windesheim zet kennis in werking
Windesheim zet kennis in werking
intensief
Rekenen
specifiek
Biologie
Spelling
Lezen
Continuüm van
ondersteuning
voor alle
leerlingen
Sociale vaardigheden
algemeen
Geschiedenis
Windesheim zet kennis in werking
Gymnastiek
Afstemming op waarden en
mogelijkheden van leerling, leerkracht,
ouders, begeleider
Windesheim zet kennis in werking
PBS = HGW !?
• Hoe dan? Wat is er nog nodig?
• Stille dialoog
Windesheim zet kennis in werking
Tenslotte
Opbrengsten voor jou?
Windesheim zet kennis in werking

similar documents