Huisstijlgids Algemeen Onderwijsbeleid

Report
Aanpak
Onderwijsbeleid
Stad Antwerpen
Fabienne Fell & Emmy Proost
Aanleiding: Denkdagen
2008
Vaststelling: Ongekwalificeerde
uitstroom in Antwerpen = ERG
HOOG
• 14% in Vlaanderen
• 28% van Antwerpse jongeren verlaat
de secundaire school zonder
• Enkele cijfers
• Opvattingen over
zittenblijven van
clb-medewerkers
en leerkrachten
• Waarop zet
Onderwijsbeleid
van de stad
Antwerpen in?
• Enkele cijfers
• Opvattingen over
zittenblijven van
clb-medewerkers
en leerkrachten
• Waarop zet
Onderwijsbeleid
van de stad
Antwerpen in?
Schoolse vertraging in cijfers:
internationaal
Schoolse vertraging in cijfers:
Vlaanderen
% Schoolse vertraging
Vlaande
Brussel
ren
L
O
S
O
Antwerpen
Gent
Hasselt
Brugge
15,7%
24,2%
24,7%
25%
11,7%
14,7%
29,2%
34,2%
38,9%
34,8%
36%
28,4%
Schoolse vertraging in cijfers:
Antwerpen
Schoolse vertraging in cijfers:
Antwerpen
Spijbelen en schoolse
vertraging: BaO
cfr. ongewettigde afwezigheid
Spijbelen en schoolse
vertraging: SO
• Enkele cijfers
• Opvattingen over
zittenblijven van
clb-medewerkers
en leerkrachten
• Waarop zet
Onderwijsbeleid
van de stad
Antwerpen in?
Enquête over de opvattingen
omtrent zittenblijven: enkele
resultaten
• 155 medewerkers van het
VCLB over de provincie
Antwerpen
• 800 Antwerpse leerkrachten
Leerlingen worden voldoende
betrokken bij het formuleren van
adviezen
Helemaal
akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet
akkoord
Ouders worden voldoende betrokken
bij het formuleren van adviezen
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet
akkoord
Een advies tot zittenblijven is het
resultaat van weloverwogen objectieve
criteria
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet
akkoord
Als een kind een jaar overdoet, kan dat zijn of haar
zelfbeeld opkrikken.
Zittenblijven is nadelig voor het zelfbeeld van een
kind.
39%
66%
61%
35%
VCLB (N = 155)
Antwerpen
(benchmark - N =
791)
Onderzoek naar
effectiviteit?
Leerlingen met vergelijkbare
kenmerken
(tot 50 verschillende
achtergrondkenmerken)
Leeftijdsvergelijking vs
Effect van zittenblijven op
psychosociaal functioneren
Sociale
Academis SchoolPsycholo popularite
vaardighe ch
welbevind gisch
it
den
zelfbeeld en
welbevind
en
Motivatie
Agressief
gedrag
Concentrat Spijbelged
ierag
vermogen
• Enkele cijfers
• Opvattingen over
zittenblijven van
clb-medewerkers
en leerkrachten
• Waarop zet
Onderwijsbeleid
van de stad
Antwerpen in?
VSV
A.
De
Caut
er
A.
PREVENTIE
A.
Identificatie en analyse
Monitoring
beleidscoördinatie
INTERVENTIE
A.
COMPENSATIE
afgebakende doelgroep
> individuele jongere
ST
AM
Alle leerlingen >
Gezamenlijke
doelgerichtheid
Innovatief
vermogen
Responsief
vermogen
Doeltreffende
communicatie
Een sterk
Gedeeld
leiderschap
beleid
Reflectief vermogen
Ondersteunende
relaties
Geïntegreerd beleid
STA
M
Alle leerlingen >
Spijbel
ambten
aar
afgebakende doelgroep
> individuele jongere
Centraal Meldpunt
Ondersteuningsnetwer k
Welzijn - Onderwijs
Netwerk Uitvalpreventie
UITSTROOM =>
-DBSO, TWEEDEKANS, SYNTRA, …
-ONGEKWALIFICEERD
-NEET
 NETWERK
INSTRUMENTARIUM
BASISONDERWIJS
VOLTIJDS SECUNDAIR
ONDERWIJS
VDAB
TEWERKSTELLING
LEERLOOPBAANBEGELEIDING
BASO-FICHE
PORTFOLIO
EVC => COMPAS
STUDIEKEUZE
VDAB => WIJ-PROJECT
TALENTENHUIZEN
SNUFFELSTAGES
SCHEMATISCH
TRAJCTEN
LEERTRAJECT => PROEFTUIN
WERKEN
INKOMEN / WONEN
Wat kunnen we doen?
Netwerk
Bewustwor
ding
Alle leerlingen >
Netwerkregie /
draaischijffuncti
e
afgebakende doelgroep
In dialoog gaan
> individuele jongere
IJH
Bedankt voor uw aandacht!
Vragen ?
Info :
www.onderwijsantwerpen.be
[email protected]

similar documents