Renaissance en Humanisme Tijdvak 5 powerpoint 1

Report
Tijdvak 5
Ontdekkers en hervormers
• Kenmerkende aspecten:
• Tijd van ontdekkers en hervormers
• De geschiedenis is gevormd door ontdekkingen en hervormingen. Maar er is maar één periode die de tijd
van de ontdekkers en hervormers genoemd kan worden.
• Veranderend mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe
wetenschappelijke belangstelling
• Heb je wel eens van Erasmus gehoord? Er zijn straten, scholen en een brug naar hem vernoemd. Hij was
dan ook erg belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis
• Het begin van de Europese overzeese expansie
• De wereld ligt aan je voeten. Ken je dit gezegde? In het tijdvak van de ontdekkers en hervormers hebben
ze bijna alle delen van de wereld ontdekt.
• De Reformatie en de splitsing van de christelijke kerk
•
Hoe veel kerken staan er bij jou in de stad? Vast heel veel. De katholieke kerken zijn de oudste in de geschiedenis. Pas later
kwamen er andere kerken bij.
• De opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat
•
De paus is erg machtig. Maar vroeger in de geschiedenis was zijn macht veel groter. Wist je dat Nederland zich heeft moeten
vrijvechten van de katholieken?
• Bron: http://www.tijdvakken.nl/tijdvak-5
Italiaanse stadstaten
• Politiek: Noord
Italiaanse stadstaten
maken zich los van de
Duitse keizer en de Paus.
• Economie: Groeiende
handel met het Midden
Oosten en Vlaamse
handelssteden.
Stijgende welvaart:
• De groeiende handel
zorgt voor een stijgende
welvaart.
• De sociale bovenlaag van
rijke handelaren krijgt
een nieuw mensbeeld.
Middeleeuwen 
Renaissance
Veranderende denkwijzen
Middeleeuwen 
• Memento mori
• Gedenk te sterven, het aardse leven is
ondergeschikt aan het leven na de
dood.
Renaissance
• Carpe diem
• Pluk de dag
Nieuwe belangstelling voor het
klassieke erfgoed:
Renaissance
(wedergeboorte van de klassieke oudheid)
Brescia , Il Duomo Nuovo, De Nieuwe Dom, uit 1604
Michelangelo, David, 1504
Leonardo da Vinci, Uomo vitruviano (Vitruvian Man), c. 1490
Architectuur en kunst
De architectuur en
kunst was op basis
van de klassieke
vormentaal.
Leonardo Da Vinci
Florence
Humanisme
Kritische denkhouding
Universele mens
Hernieuwde wetenschappelijke belangstelling
Proberen de wereld te verklaren op een rationele manier

similar documents