PowerPoint-presentatie

Report
Goede doel 2013
Boeken voor Zuid-Afrika
Hier ligt Nederland
Hier ligt Zuid-Afrika
In Tembisa, een wijk aan de rand van Johannesburg staat
de school Drake Koka.
Op deze school zitten 1750 kinderen
van 4 tot 16 jaar
Deze kinderen spelen
Net als bij ons op Balans
Ze willen leren lezen
Net als wij
Ze hebben een bibliotheek op school
Net als wij
Een deel van de kinderen leert lezen en schrijven,
maar er zijn er ook die het niet leren, omdat er soms
wel 70 kinderen in één klas zitten.
Dit zijn Busi en Jannie
Busi werkt in de bibliotheek en Jannie helpt haar als vrijwilligster meerdere keren per week.
Zo proberen zij de kinderen te helpen met extra lessen lezen en Engels.
Extra leesles in de bibliotheek
Ze organiseren leeswedstrijden
Kinderen moeten in groepjes vragen beantwoorden over de boeken die zij hebben
gelezen. De wedstrijd begint eerst op school en de winnaars nemen het op tegen
leesgroepen van andere scholen.
Engels
Naast het Zuid-Afrikaans is het erg
belangrijk dat de kinderen Engels
leren.
Veel kinderen hebben moeite met Engels, omdat
ouders dit ook niet spreken en er op school geen
goede materialen zijn voor de zwakke lezers.
Hoe kunnen wij helpen?
Door geld in te zamelen, zodat er Engelse
boekjes gekocht kunnen worden voor in de
bibliotheek.
Voor elke €3,50 kan er al een boekje
gekocht worden.
Namens de kinderen van basisschool
Drake Koka:
Alvast bedankt!

similar documents