Oman äidinkielen opiskelun merkityksestä

Report
Oman äidinkielen ja kotikielen
opiskelun merkityksestä
Äidinkieli on jokaisen perusoikeus.
Kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä on
perusoikeus kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltä ( Suomen perustuslaki § 17)
Oman äidinkielen ja kotikielen
opiskelun merkityksestä
-
Koulun oma äidinkielen opetuksen järjestelyistä
Miksi äidinkieli on tärkeä?
Kaksi- ja monikielisyys
Miten koti voi tukea oman äidinkielen ylläpitämistä?
Miksi monipuolinen kielitaito ja kulttuuriosaaminen on
tärkeää?
-
Esityksessä käytetty lähteenä
- Oma kieli – oma mieli, OPAS OMAN ÄIDINKIELEN OPPIMISEN
TUKEMISEEN, Opetushallitus 2009
http://www.oph.fi/download/121981_oma_kieli_oma_mieli_2009.pdf
(hyvä esite oman äidinkielen opiskelun tärkeydestä vanhemmille)
Koulun oma äidinkielen
opetusjärjestelyistä
-
-
Koulussamme opetetaan seuraavia kieliä omana äidinkielenä (jollei omassa
koulussa järjestetä, niin kerrotaan, missä koulussa tunnit on)
- Kieli 1, kieli 2…
- Opettajien nimet
Koulussamme puhutaan x määrä eri äidinkieliä (esim. maininta neljästä
suurimmasta)
Opetusta n. klo 13.00-17.00
2 x 45 min viikossa, ryhmissä n. 15 oppilasta, ryhmissä eri-ikäisiä ja
eritasoisia oppilaita
Osallistuminen vapaaehtoista mutta erittäin suositeltavaa
Opettajat ottavat huomioon lapsen henkilökohtaisen kielen osaamisen
tason
Sanallinen arviointi
Miksi äidinkieli on tärkeä?
• Oma kieli on
– sydämen, tunteiden, ajattelun ja identiteetin kieli
– väline uusien kielien ja uuden tiedon omaksumiseen
• Kieli vahvistaa
– kulttuurista identiteettiä
– oman kulttuurin tuntemusta
– siteitä omaan kieliyhteisöön ja entiseen omaan kotimaahan
Kaksi- ja monikielisyys
- Kaksi- ja monikielisyys on erityinen lahja, jonka eri
äidinkieliä puhuvat vanhemmat voivat lapselleen antaa
- Kaksikielisyys on rikkaus lapsen tulevaisuuden kannalta
Miten koti voi tukea oman äidinkielen
ylläpitämistä?
• Äidinkieli opitaan kotona
• Kannattaa puhua lapselle omaa äidinkieltä, oma äiti tai isä on
tärkeä kielen opettaja (puutteellisen suomen kielen puhuminen
kotona voi olla jopa haitallista)
• Aina ei kannata lasta korjata, mutta kannattaa antaa oikea malli
esim. jonkin sanan ääntämisestä tai muodosta
• Jos kotona puhutaan kahta eri kieltä kotikielenä, on tärkeää, että
esim. äiti puhuu lapselleen omaa äidinkieltään ja isä omaansa
• Skype- ja facebook-yhteydet kotimaahan, tv-ohjelmat, videot, netti,
kirjat, runot, sadut, lorut, laulut, omakieliset kulttuuritapahtumat
jne.
• Lisää vinkkejä Oma mieli, oma kieli –oppaassa (Keinoja äidinkielen
käytön tukemiseen kotona)
Miksi monipuolinen kielitaito ja
kulttuuriosaaminen on tärkeää?
- Kulttuurinen monimuotoisuus ja monikieliset oppilaat
ovat koululle vahvuus ja etu: opitaan toimimaan eri
kulttuureista tulevien ihmisten kanssa
- Monikielisyys ja -kulttuurisuus on rikkaus yhteiskunnalle
- Eri kielten osaaminen arvokas taito
- Harvinaisen kielen osaaminen voi olla etuna työelämässä
- Eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisen taito on
tärkeä taito työelämässä
Esityksen laatijat, joilta voi kysyä neuvoa
- Koidu Oja, viron kielen opettaja, oman äidinkielen opetuksen
pedagoginen yhteyshenkilö, [email protected]
- Annamari Kajasto, projektisuunnittelija, kielten opetuksen
pedagoginen kehittäminen, [email protected]

similar documents