Slide 1

Report
CDSL
Community Development trough
Service Learning
WORLD OF KHLIM
LANGE TRAJECTEN
KORTE TRAJECTEN
uitgangspunten
• Toenemende interesse van studenten voor
ZUID-bestemmingen
• Een té vrijblijvend stageconcept :
•
•
•
•
Studenten ‘uit zicht’
Leerresultaten ?
Toegevoegde waarde : studenten ? partners ?
Continuïteit ?
een duurzaam
(samenwerkings)model
I. integratie onderwijs, onderzoek en
dienstverlening
II. respectvolle dialoog met de partner
III.een praktisch pedagogisch/didactisch model
– Competences / learning outcomes
– werkvormen – materiaal
– aantoonbare resultaten
IV. Niet naast of boven, maar IN en VANUIT de
bestaande curricula
Gemeenschap
Onderwijs
ENGAGEMENT
Onderzoek
Dienstverlening
CDSL
= middel
= doel
Leerproces student
Service-learning
ervaringsleren:
lesgeven, leren en reflecteren,
leeromgeving: reële werkomgeving
dienstverlening aan de lokale gemeenschap.
Community development
RESPECT: binnen elke gemeenschap zijn ervaring
en kennis aanwezig
EMPOWERMENT: mensen in/en hun omgeving
appelleren op mogelijkheden waarover ze zelf
beschikken om hun eigen leven in handen te
nemen.
EXPERTISE: studenten/professionals creëren
verbinding, worden en maken experts.
Bewustwording
van medeverantwoordelijkheid voor de planeet
als aanzet tot
levenslang maatschappelijk engagement
Tussen droom en daad …
de handen uit de mouwen dus
Inbedding in curricula SAW-LER
Lange CDSL-trajecten (40)
Korte CDSL-trajecten (12)
• Voortraject 10 credits
• Keuzetraject 12 credits
BP /AO /Project
Inhoudelijke voorbereiding,
groepsdynamica, culturele
informatie,
Taal: B1-B2 (keuzevak)
• Voorbereiden, uitwerken,
toepassen, evalueren van het
‘inleefprogramma’ (6 credits)
• Taal en cultuur (3 credits)
• Stage: 30 credits
– Implementatie BP /AO /Proj
– Reflectie
– Borging in terugkomtraject
• voortraject
• Groepsdynamica (3 credits)
• keuzetraject
pedagogisch-didactisch concept
1. Learning outcomes
ICOMS
2. Werkvormen
projectonderwijs, reflecterend leren,
bachelorproef
3. Leermateriaal
e-koffer
4. Terugkoppeling
naar inhoud (projecten)
naar (inter)persoonlijke groei
(blend-euh-d) ervaringslerenoh
au
ICOMS: Learning Outcomes
1. Persoonlijke groei (personal growth)
2. Interculturele competentie
3. Taalbeheersing (vreemde taal) en taalhantering in
een anderstalige context
4. Internationale betrokkenheid (global engagement –
global citizenship)
5. Internationale vakkennis (international disciplinary
learning)
Donderdagavonden 15.00 – 17.00 u
Werkvormen:
• Projectonderwijs
• Groepsdynamica
• Bachelorproef / actieonderzoek
• Portfolio
Leermateriaal:
• Interdepartementaal =>
integratie verworven
expertise (K V A)
• Werkboeken
(verwachtingen,
procedures, planning…)
• e-koffers
Proj
1
Proj
2
Proj 3
Terugkoppeling - Evaluatie
• lokale partner
• Presentatie implementatie BP-AO
• Terugkomtraject (10 dagen)
– Presentatie + beoordeling implementatie BP-AO voor
‘vakjury’
– Afronding reflecterend leren
– Projectvoorstel volgende groep
– ‘publieke’ presentatie voor collega’s en studenten
• Verbreden en delen
van expertise
De Belgsiche/
Limburgse
gemeenschap
• persoonlijke
verrijking en
professionalisering
de student
• expertise en kennis
rond zuid-werking
en reflectie op
eigen werking
• verbreding expertise
de KHLim
de lokale instelling /
gemeenschap
RSA – BELA BELA:
Remediëren – Stimuleren
Spa park (pre)primary, Bosele dawn, Tekna, Talje ..
Suriname
onderwijs en zorg(leerlingen)
Taroudant – Marokko
AHLI
Lang - stages
• Differentiatie
• Leer- en
ontwikkelingsproblemen
• Diagnostiek
• Handelingsplanning
KHLim
Kort - inleefreis
•
•
•
•
themaweek
Differentiatie
Ontspanningsactiviteiten
cultuur
Voordelen korte trajecten
alternatief voor
lang verblijf
kruisbestuiving
tss de
departementen
KHLim
werkstudenten /
avondstudenten
CDSL-principes
• Voor
• Voorbereiding
• Tijdens
• Implementatie tvv plaatselijke partner(s)
• Bijsturing / evaluatie
• Na
• Evaluatie
• Uitschrijven nieuw projectplan
• evaluatie
• Presentatie
KHLim
Ben – Stijn – Jan – Barbara – Lieven -Tom
Bedankt
Merci
Thanks
Grazie
Gracias
Danke
Sukran
Obrigado
Eucharisto
Tack

similar documents