Kotka-Pyhtaa

Report
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART
Kotka-Pyhtää
3.10.2013 Heikki Miettinen
Miten kuntalaisten palvelutarpeet
muuttuvat?
• Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:
• pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja
• väestöennuste
• Laskenta ei huomioi esim.:
•
•
•
•
•
•
säädösten muutokset
asukkaiden vaatimustason muutokset
palvelujen järjestämistavan muutokset
uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät
tuottavuuden muutokset
yksityisen palvelutarjonta
Ennakoinnin rajoitukset
• Vakaat trendit:
• väestön ikääntyminen
• kuntien henkilöstön eläköityminen
• Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:
•
•
•
•
•
yleinen talouskehitys
alueen yritysten menestyminen
valtionosuuksien kehitys
veroratkaisut
kuntien tehtävät
Insert Firstname Lstname via >Insert >Header & Footer
Kotka ja
Pyhtää yhdessä
Ennustettu väestökehitys 2012 - 2029:
+2%
Koko väestö
Kotka-Pyhtää
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
110
• Ennusteen mukaan
Kotka-Pyhtään yhteinen
väestö kasvaa hieman
•
•
Väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
jatkuu.
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
2012=100
.
105
100
95
90
85
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
Lähde:Tilastokeskus
Kotka-Pyhtää
Koko maa
Asukkaita
2012=100
Asukkaita
2012=100
Hamina-Miehikkälä- Asukkaita
2012=100
Virolahti
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
60 250
100
5 426 674
100
26 920
100
60 645
101
5 555 550
102
26 229
97
60 911
101
5 655 551
104
25 819
96
61 180
102
5 748 548
106
25 446
95
61 405
102
5 829 616
107
25 104
93
Ennustettu väestökehitys ikäluokittain
Kotka-Pyhtää
170
150
• Ikäluokkien osuudet
muuttuvat merkittävästi
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
•
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
2012=100
•
130
110
90
70
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
1-6-vuotiaat
100
103
104
102
100
7-18-vuotiaat
100
96
97
99
99
Työikäiset (17-64 v)
100
97
94
93
92
65-74-vuotiaat
100
117
118
108
106
Vanhusväestö*
100
106
123
147
161
Väestö
100
101
101
102
102
väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
alle 1 -vuotiaat
jatkuu
1-6-vuotiaat
7-18-vuotiaat
Työikäiset (17-64 v)
65-74-vuotiaat
Vanhusväestö*
Kaikki
*yli 75-vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
574
3 454
7 671
36 601
7 410
6 000
60 250
580
3 559
7 362
35 401
8 662
6 384
60 645
573
3 582
7 411
34 498
8 716
7 395
60 911
558
3 537
7 588
33 955
8 026
8 798
61 180
544
3 456
7 587
33 649
7 832
9 633
61 405
Työikäisten määrä ennusteessa 2012 - 2029: -8%
17-64 -vuotiaat
Kotka-Pyhtää
• Työikäisten määrä laskee
ennusteessa merkittävästi
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
105
100
• Huomio:
• Työikäisten nettomuutto
• Työssäkäyntiasteen
nostaminen
•
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
90
85
80
75
70
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
•
2012=100
.
95
65
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
Lähde:Tilastokeskus
Kotka-Pyhtää
Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys Koko maa
johtaa, jos nykyinen syntyvyyden,
Hamina-Miehikkäläkuolleisuuden ja muuttoliikkeen
Virolahti
mukainen kehitys jatkuu
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
17-64-vuotiaat
2012=100
36 601
100
35 401
97
34 498
94
33 955
93
33 649
92
17-64-vuotiaat
2012=100
17-64-vuotiaat
2012=100
3 394 321
100
15 864
100
3 331 382
98
14 505
91
3 297 681
97
13 880
87
3 289 695
97
13 239
83
3 286 579
97
12 771
81
Väestöllinen huoltosuhde
• Huomio:
•
•
• Työikäisten nettomuutto
• Työssäkäyntiasteen
nostaminen
Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti)
Kotka-Pyhtää
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
1,0
0,9
Heikkenee
• Huoltosuhde heikkenee
ennusteessa samalla
tavalla kuin koko maassa
keskimäärin, lähtötilanne
on kuitenkin heikompi
0,8
0,7
0,6
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
Väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
jatkuu
0,5
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
Lähde:Tilastokeskus
Kotka-Pyhtää
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
0,65
0,71
0,77
0,80
0,82
0,60
0,67
0,72
0,75
0,77
0,70
0,81
0,86
0,92
0,97
1–6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat
Muutos 2012-2029:
Kotka-Pyhtää
•
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
•
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
105
1-6 -vuotiaat
2012=100 .
• Päivähoito- ja
esikouluikäisten määrä
kasvaa aluksi hieman
0%
100
95
90
2 012
Väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
jatkuu
2017e
2021e
2025e
2029e
Lähde:Tilastokeskus
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
3 454
100
364 915
100
3 559
103
369 459
101
3 582
104
373 819
102
3 537
102
373 733
102
3 456
100
369 253
101
Hamina-Miehikkälä- 1-6 -vuotiaat
Virolahti
2012=100
1 457
1 464
1 415
1 371
1 322
100
100
97
94
91
Kotka-Pyhtää
2 079
2 142
2 156
2 129
2 080
Kotka-Pyhtää
Koko maa
1-6 -vuotiaat
2012=100
1-6 -vuotiaat
2012=100
Päivähoidossa*
*Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2011 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.
7–15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat
Muutos 2011-2029:
•
•
•
Oppilasmääräennusteessa ei ole
mahdollisia yksityisiä kouluja
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
7-15 -vuotiaat
Kotka-Pyhtää
110
2012=100 .
• Peruskoululaisten määrä
muuttuu vain vähän
ennusteessa
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
Väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
jatkuu
+2%
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
100
90
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
7-15 -vuotiaat
2012=100
7-15 -vuotiaat
2012=100
5 526
100
527 458
100
5 424
98
546 078
104
5 537
100
561 772
107
5 649
102
569 032
108
5 641
102
572 904
109
Hamina-MiehikkäläVirolahti
7-15 -vuotiaat
2012=100
2 447
100
2 367
97
2 317
95
2 303
94
2 236
91
Kotka-Pyhtää
Oppilaat*
5 450
5 349
5 461
5 571
5 563
Kotka-Pyhtää
Koko maa
*Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2011, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen
16–18-vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat
Muutos 2012-2029:
Kotka-Pyhtää
-9%
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
110
16-18 -vuotiaat
• Lukioikäisten määrä
laskee aluksi melko
nopeasti
•
Oppilasmääräennusteessa ei ole
mahdollisia yksityisiä lukioita
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
•
2012=100 .
•
100
80
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
Väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
jatkuu
90
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
Lähde:Tilastokeskus
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
16-18 -vuotiaat
2012=100
16-18 -vuotiaat
2012=100
2 145
100
193 495
100
1 938
90
177 343
92
1 874
87
181 100
94
1 939
90
189 059
98
1 946
91
190 972
99
HaminaMiehikkälä-
16-18 -vuotiaat
2012=100
915
100
805
88
796
87
758
83
768
84
Kotka-Pyhtää
Lukion oppilaat*
1 039
939
908
939
943
Kotka-Pyhtää
Koko maa
*Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2011, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1–6-vuotiaat sekä
oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat
Kotka-Pyhtää
6 000
Pohjana:
•
•
•
•
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6
–vuotiaat (THL, Sotkanet)
Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät
(Tilastokeskus)
Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
Väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
jatkuu
5450
5349
5461
5571
Perusopetus;
5563
2079
2142
2156
2129
Päivähoito;
2080
1039
939
908
939
Lukio; 943
2011/2012
2017e
2021e
2025e
2029e
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2012 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet -
2011 oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto
Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
€
Nuoriso
Muutos 2012-2029:
• Alle 30-vuotiaiden määrä
laskee hieman
ennusteessa
-4%
0-29 -vuotiaat
Kotka-Pyhtää
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
105
•
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
•
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
Väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
jatkuu
2012=100
.
100
95
90
85
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
Lähde:Tilastokeskus
Kotka-Pyhtää
Koko maa
Hamina-MiehikkäläVirolahti
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
0-29 -vuotiaat
2012=100
18 888
100
18 756
99
18 534
98
18 292
97
18 217
96
0-29 -vuotiaat
2012=100
0-29 -vuotiaat
2012=100
1 893 158
100
7 509
100
1 898 520
100
7 098
95
1 896 077
100
6 873
92
1 890 226
100
6 644
88
1 902 302
100
6 511
87
Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2011
Käynnit/asukas suhteessa koko maahan:
Kotka-Pyhtää
•
Koko maa
+0,08/asukas
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
4,00
Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa
esim. lääkärien ja hoitajien
työnjako
3,50
3,00
Ikäryhmittäisten
avohoitokäyntitietojen
perusteella voidaan arvioida
laskennallisesti miten
avohoitokäyntien tarve muuttuu
väestöennusteessa
Käynnit/ asukas
•
2,50
2,00
1,50
1,00
•
Mukana ei ole terveydenhoitajan
vastaanottokäyntejä tai
hammashoitoa
0,50
0,00
<1
1-6
5,00 €
5,00 €
<1
1-6
Kotka-Pyhtää
2,73
Koko maa
Hamina-MiehikkäläVirolahti
5,00 €
7-14
15-49
50-64
65-74
75-84
5,00 €
84>
Lähde:THL
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
7-14
15-49
50-64
65-74
75-84
84>
Yht.
2,37
1,00
1,06
1,04
2,30
2,69
3,53
1,45
2,25
2,32
1,03
1,05
1,14
2,00
2,45
2,80
1,37
2,95
2,80
1,29
1,20
1,35
2,36
3,16
3,70
1,71
Perusterveydenhuollon avohoidon tarve
Tarve on vakioitu vuoden 2011 käyntien perusteella
Avohoidon tarve kasvaa ennusteessa 9%
• Väestön voimakas ikääntyminen ei
johda perusterveydenhuollon
avohoidon käyntien määrän
vastaavaan kasvuun, koska myös
muut ikäluokat käyttävät palveluja
Kotka-Pyhtää
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
120
115
110
•
•
Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa
esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin
avohoitokäyntien ja väestöennusteen
perusteella
Mukana ei ole terveydenhoitajan
vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa
.
105
2012=100
• Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata
esim. terveydenhoitajan
vastaanotolla ja sähköisillä
palveluilla
100
95
90
85
80
2 012
2011=100
Kotka-Pyhtää
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
2017e
2021e
2025e
2029e
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
100
103
106
108
109
100
104
108
111
114
100
103
104
101
102
Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas,
2007-2009 keskiarvo
Kotka-Pyhtää
• Esh:n hoitojaksoja on ollut
hieman enemmän kuin koko
maassa keskimäärin etenkin
vanhemmissa ikäluokissa
• Ikäryhmittäisten esh:n
somaattisten hoitojaksojen
perusteella voidaan arvioida
laskennallisesti miten
esikoissairaanhoidon tarve
muuttuu väestöennusteessa
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri
Koko maa
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0 - 14
15 - 64
65 - 74
75 Lähde:THL
Kotka-Pyhtää
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri
Koko maa
0 - 14
0,096
0,089
0,102
15 - 64
0,178
0,164
0,154
65 - 74
0,381
0,341
0,333
75 0,643
0,584
0,517
Yht.
0,228
0,208
0,187
Erikoissairaanhoidon tarve
Esh:n hoitojaksot/v.
Hoitojaksot on vakioitu vuosien 2007-2009 perusteella (Sotkanet)
Kotka-Pyhtää
Esh:n tarve kasvaa ennusteessa
14 %
•
Kehitys on arvioitu edellisessä
kuviossa esitettyjen
ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja
väestöennusteen perusteella
•
Kehitykseen vaikuttaa lisäksi
esimerkiksi terveysteknologia,
jonka vaikutusta ei ole tässä
ennakoitu
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
130
120
2007-2009 ka.=100
•
Koko maa
110
100
90
80
2007-2009
Kotka-Pyhtää
Koko maa
HaminaMiehikkälä-
Hoitojaksot
2007-2009=100
Hoitojaksot
2007-2009=100
Hoitojaksot
2007-2009=100
2017e
2021e
2007-2009 2017e
13 772
14 642
100
104
1 055 232 1 157 578
100
106
5 691
5 834
100
101
2025e
2021e
15 159
107
1 211 957
111
5 899
103
2029e
2025e
2029e
15 711
16 107
111
114
1 271 584 1 321 886
116
121
6 014
6 075
105
106
Vanhusväestö
Muutos 2012-2029:
+61%
yli 75-vuotiaat
Kotka-Pyhtää
• Yli 75-vuotiaiden määrä
kasvaa voimakkaasti
Koko maa
Hamina-Miehikkälä-Virolahti
200
•
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
•
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
jatkuu
.
• Huomio:
• palvelurakenne
• vanhusten
toimintakyky
160
2012=100
180
140
120
100
80
2 012
Kotka-Pyhtää
Koko maa
2017e
Vanhusväestö*
2012=100
Vanhusväestö*
2012=100
Hamina-Miehikkälä- Vanhusväestö*
2012=100
Virolahti
*yli 75-vuotiaat
2021e
2025e
2029e
Lähde:Tilastokeskus
2 012
2017e
2021e
2025e
2029e
6 000
6 384
7 395
8 798
9 633
100
106
123
147
161
452 866
507 092
589 657
710 055
799 948
100
3 029
100
112
3 319
110
130
3 663
121
157
4 251
140
177
4 599
152
Vanhusväestön osuus koko väestöstä
20 %
18 %
16 %
• Yli 75-vuotiaden osuus
väestöstä nousee yli 15
prosenttiin
14 %
12 %
10 %
•
Pohjana Tilastokeskuksen
väestöennuste 2012
•
•
•
•
•
väestö 2011
muuttotiedot 2007 -2011
hedelmällisyys 2007-2011
kuolleisuus 2005-2011
väestöennuste osoittaa, mihin
kehitys johtaa, jos nykyinen
syntyvyyden, kuolleisuuden ja
muuttoliikkeen mukainen kehitys
jatkuu
8%
6%
4%
2%
0%
Kotka-Pyhtää
Koko maa
Hamina-MiehikkäläVirolahti
2 012
10 %
8%
2017e
11 %
9%
2021e
12 %
10 %
2025e
14 %
12 %
2029e
16 %
14 %
11 %
13 %
14 %
17 %
18 %
Lähde:Tilastokeskus
• Palvelutarpeet muuttuvat
merkittävästi etenkin
vanhusten hoidossa
• Huomio:
• resurssien
kohdentaminen ja
riittävyys
Kuntatalouden trendiennusteen
lähtötiedot ja oletukset
Lähtötiedot
•
•
•
•
Vuoden 2012 tarkistamattomat tehtäväkohtaiset käyttötaloustiedot (alueen kunnat)
Vuoden 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus)
Hoitoilmoitustiedot (THL)
Väestöennuste (Tilastokeskus 2012
Laskenta ja oletukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valtionosuudet eivät kasva reaalisesti 2012-2017
Sen jälkeen ne nousevat reaalisesti 1,5 %/vuosi
Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla
Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä
Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi
Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä
Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa
Palvelutarve nimetyissä tehtävissä kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko
Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi,
lasten suojelu, vammaispalvelut, yleishallinto, vapaa-aikatoimi)
Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin
hinnat keskimäärin)
Inflaatiota ei mukana (vuoden 2012 rahanarvo)
Kuntatalous 2012-2029
Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet
600
Kotka-Pyhtää
500
• Vanhustenhoidon
kustannukset
kasvavat laskelmassa
voimakkaasti
• Laskelmassa
kunnallisvero kattaa
2020-luvulla yhä
pienemmän osan
menoista
M€
.
400
300
Kunnallisvero
200
100
0
2012
2017e
2021e
2025e
2029e
Vanhusten hoito
63,7
74,1
93,8
122,0
146,1
Erikoissairaanhoito
77,9
88,3
99,9
113,2
126,9
Perusterveydenhuolto, avo
28,6
36,1
36,1
40,2
44,6
Oma perusopetus ja lukiokoulutus
50,0
52,9
58,7
64,9
70,9
Päivähoito ja esiopetus
29,3
33,1
36,4
39,3
41,9
Muut tehtävät
59,7
65,7
70,9
76,5
82,4
Kunnallisvero
185,6
221,2
236,8
254,6
273,8
Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun.
Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu)
•
Vuosikate-ennuste on vain
viitteellinen etenkin
valtionosuuksien epävarman
kehityksen vuoksi
Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
Veroprosentti
Kunn.vero kattaa
Toimintakate M€
Vuosikate M€
Vuosikate €/asukas
2012
2017e
2021e
2025e
2029e
19,52
20,43
20,43
20,43
20,43
60 %
63 %
60 %
56 %
53 %
-309,2
-350,1
-395,7
-456,1
-512,9
-8,7
-12,2
-26,5
-59,9
-87,2
-144
-202
-434
-979
-1420

similar documents