Palvelujärjestelmän kehittämisen vaiheet

Report
SOTE – uudistus, missä mennään – miten ja millä
eteenpäin
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Palvelujärjestelmän kehittämisen vaiheet
Erillinen hierarkia
Hallinnollinen
integraatio
Toiminnallinen
integraatio
Ekosysteemi
KÄÄNNEKOHTA
Toimintamalli
Toiminta 1
Kunta 2
Kunta 1
Kunta 3
Kunta 2
Kunta 1
Kunta 3
ESH
Toiminta 2
Toiminta 3
ESH
Kuntakohtaiset
rakenteet , lisäarvo
hierarkioista; korostaa
ammattilaista ja
organisaatiota
Hallinnollisesti
integroitu; lisäarvo
suuruuden ekonomista;
korostaa ammattilaista
ja organisaatiota
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Toiminnallisesti
integroitu; lisäarvo
tiedosta; korostaa
kansalaista
Kolmas sektori
Yrittäjät
Toiminnallisesti integroitu
hyvinvoinnin ekosysteemi
Lisäarvo tiedon analysoinnista
Kansallinen valmistelu
STM VISIO
Vähennetään hyvinvointi- ja
terveyseroja
Asiakaskeskeisyys palvelujen
lähtökohdaksi
Uudet palvelujen rakenteet ja
toimintatavat
Vahva sosiaalinen
yhteenkuuluvuus
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Sähköiset palvelut
Potilaskertomus
STM:n strategia
Integroitu
palvelujärjestelmä
Järjestämislaki
Uusi rahoitusmalli
Työryhmä
valmistelee
Hyvinvoinnin ekosysteemi ja tiedon lisäarvo
Kansalainen
Ammattihenkilö
VAIKUTTAVUUS
Väestörekisterikeskus
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Omainen
Geeni
tieto
Miten eteenpäin – tulevaisuutta ei voi kopioida
Rakenne, Työryhmät, Raportit
Kontrolli, Säännöt, Hierarkiat
Kansalaisen autonomia, Tiedon
lisäarvo, Innovaatio, Motivaatio,
Osaaminen, Sitoutuminen, Arvot
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Menneisyys ja
nykyisyys
Tulevaisuus
Missä kipukohdat
• Onko lähtökohtana itsenäinen ja autonominen kansalainen
– Muut asiat ratkaisevat
• kunnat, ammattihenkilöt, poliitikot, organisaatiot jne..
• Matkitaan muita maita
– Mitään järjestelmää ei ole tehty kansalaisen autonomian ja
tiedon lisäarvon kannalta
• Ei synny vaikutusta kestävyysvajeeseen
– Nykyisen järjestelmän parantelu ei vaikuta riittävästi
kustannuksiin
• Kuunnellaan yksityistä sektoria
– Markkinat sopeutuvat nopeasti uuteen julkiseen
palvelujärjestelmään
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Tietojohtaminen vie tulevaisuuteen
Tiedon lisäarvo ja tietojohtaminen
uudistaa toimintaa
Menneisyys ja nykyisyys
pusketaan tulevaisuuteen
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

similar documents