školska i županijska natjecanja šk.god. 2012. – 2013

Report
SUDJELOVANJE UČENIKA NA ŠKOLSKIM I
ŽUPANIJSKIM NATJECANJIMA
ŠK. 2012./2013.GODINE
Dr. Andrija Mohorovičić
učenjak, akademik
i sveučilišni profesor
(23.01.1857-18.12.1936)

Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja
sposobnosti, vještina i znanja učenika/ca pisanim ili usmenim
oblicima, pojedinačno ili u skupini.

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici/e koji/e se kao
pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem,
vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/
pravilima pojedinog natjecanja ili smotre.

Natjecati se mogu redoviti učenici/e

Svrha natjecanja i smotri:
- predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti
i kompetencija učenika/ca i njihovih mentora/ica na
određenom području
- poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno
natjecanje učenika/ca i natjecanje učenika/ca sa samim
sobom.
LiDraNo do 16. siječnja srijeda
Natjecanje i smotra iz informatike – računalstva (Infokup) 21. siječnja, ponedjeljak 9 sati
Natjecanje iz matematike 17. siječnja, četvrtak 10 sati
Natjecanje iz engleskog jezika 22. siječnja, utorak 13 sati
Natjecanje iz fizike 23. siječnja, srijeda 13 sati
Natjecanje iz talijanskog 24. siječnja, četvrtak 10 sati
Natjecanje iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada) 25. siječnja, petak 13 sati
LiDraNo (općinska razina, gradske četvrti) 30/ 31. siječnja, srijedak/četvrtak
Natjecanje iz hrvatskog 8. veljače, petak 13 sati
Natjecanje iz povijesti 6. veljače, srijeda 13 sati
Natjecanje iz geografije 7. veljače, četvrtak 13 sati
Natjecanje iz kemije 13. veljače, srijeda 13 sati
Natjecanje iz biologije 14. veljače, četvrtak 13 sati
Natjecanje mladeži Hrvatskoga Crvenog križa 16. ožujka, subota 8 sati
Sigurno u prometu do 08. travnja, ponedjeljak 13 sati

Školska natjecanja su trajala u periodu od 16.01. do 08.04.2013.

Učenici su se uključili u natjecanje iz 13 predmeta:
GEOGRAFIJA – 22 učenika
POVIJEST – 1 učenik
TALIJANSKI JEZIK – 6 učenika
MATEMATIKA – 25 učenika
ENGLESKI JEZIK – 11 učenika
HRVATSKI JEZIK – 19 učenika
BIOLOGIJA - 19 učenika
KEMIJA – 11 učenika
FIZIKA – 3 učenika
INFORMATIKA – 12 učenika
VJERONAUČNA OLIMPIJADA – 6 učenika
SIGURNO U PROMETU – 20 učenika
Sudjelovalo ukupno 155 učenika od 4. do 8. razreda


Međugradsko natjecanje “ LIDRANO “
održano je u periodu od 30./31.01.2013.

Učenici su se natjecali u:
- recitatorskom izričaju ( 2 učenika )
- literarnom izričaju ( 3 učenika )
- novinarskom izričaju ( 1 učenik )
- školski list “ Cvrčak”
ŠKOLSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠK.GOD. 2012. – 2013.
PREDMET
GEOGRAFIJA
ŠKOLSKO
NATJECANJE
LEONARD MARTINIS, 5.B
KARLO BARJAKTARIĆ, 5.B
ANTONIO ŠISOVIĆ, 5.B
ANDREJ KRNJATIĆ, 5.C
NIKO BAGARIĆ, 5.C
MATEO RAPIĆ, 5.C
IVAN IVANKOVIĆ, 6.A.
FILIP TADIĆ, 6.B
FILIP MALATESTINIĆ, 6.B
ANTONELA MALENICA, 6.B
LEA SUBOTIĆ, 6.C
IVONA BRAJDIĆ, 7.B
STEFANI ŠURAN, 7.B
VLATKA VUKELIĆ, 8.B
MARIN AUGUSTINOVIĆ, 8.C
CHRISTIAN JOSIPOVIĆ, 8.C
CHIARA KOŠUTA, 8.C
KATARINA VAGAJA, 8.A
VITO TUHTAN, 8.A
IVANA ŠTEMBERGER, 8.B
MATEA GULJA, 8.C
MATEA MARJANOVIĆ, 8.C
ŽUPANIJSKO
NATJECANJE
MENTOR
-
TEA KOS
ŠKOLSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠK.GOD. 2012. – 2013.
PREDMET
POVIJEST
ŠKOLSKO
NATJECANJE
ŽUPANIJSKO
NATJECANJE
MENTOR
ROMINA RASPOR
CHRISTIAN JOSIPOVIĆ, 8.C
TALIJANSKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK
ALEN SUPIČIĆ, 8.C
NINA MATULJA, 8.C
MARIO PAŠKOTO, 8.A
MARTA LIPIĆ, 8.A
MARLENE MOSCHELLA, 8.A
ANAMARIJA MAROT, 8.A
ANDREA HAMERLITZ, 8.C
NINA MATULJA, 8.C
PETAR ZEC, 8.B
GABRIJEL ĐORĐEVIĆ, 8.B
IGOR MARTINČIĆ, 8.8
VLATKA VUKELIĆ, 8.B
LEONARDO LUKENDA, 8.B
KATARINA VAGAJA, 8.A
VITO TUHTAN, 8.A
MATEO BOŠNJAK, 8.A
ANAMARIJA MAROT, 8.A
2.MARIO PAŠKOTO, 8.A
-pozvan na državno
natjecanje 14. – 16.04.
-
ADRIANA BELASIĆ
JELENA VRKLJAN
ŠKOLSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠK.GOD. 2012. – 2013.
PREDMET
MATEMATIKA
ŠKOLSKO
NATJECANJE
NIKO ŽIVANOVIĆ, 4.B
TARA TURAK, 4.B
SARA TESAR, 4.B
VIKTOR SMOKVINA, 4.B
ANTONIO ĆOSIĆ, 4.A
LUCIJA MILOHNIĆ, 4.A
ANTONIO POŠTIĆ, 4.A
LEO TIJANIĆ, 4.A
TIAN FRLAN, 4.PŠR
DARIO STIPANIĆ, 4.PŠR
LUKA RUŽIĆ, 4.PŠR
NATALI RADOVIČ, 4.PŠJ
ALEN SIKIRICA, 5.C
MARIO JURADA, 5.A
MATEO ŠEPIĆ, 5.C
ANTONIO DŽAJA, 6.B
FILIP TADIĆ, 6.B
PAULA MANOLA, 6.B
TEA AUGUSTINOVIĆ, 6.C
LEA SUBOTIĆ, 6.C
STEFANI ŠURAN, 7.B
IVONA BRAJDIĆ, 7.B
FILIP GAUŠ, 7.B
MARIN AUGUSTINOVIĆ, 8.C
NINA MATUULJA, 8.C
ŽUPANIJSKO NATJECANJE
MENTOR
BLAŽENKA MATEK ( 4.B )
ŽELJKA ŠAC ( 4.B )
MELITA STAMBULIĆ ( 4.PŠJ )
NADA PLAZIBAT( 4.PŠR )
13. LEA SUBOTIĆ, 6.C
DENIS MODRIĆ ( 5.AC., 7.B )
ELIZABETA BOROVINA
( 6.BC, 8.C )
ŠKOLSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠK.GOD. 2012. – 2013.
PREDMET
HRVATSKI JEZIK
BIOLOGIJA
ŠKOLSKO NATJECANJE
TEA CVITANIĆ,7.A
ANA FUĆAK, 7.A
KARLA SOLDATIĆ, 7.A
ANASTAZIJA BOŽIĆ, 7.A
ERIKA PRENC, 7.A
TEA LUCANICH, 7.B
EMA UKIĆ, 7.B
IVONA BRAJDIĆ, 7.B
DINO PRTENJAČA, 7.B
MELISA AHMETOVIĆ, 7.B
ANJA CONJAR, 7.B
NINA BEZIĆ, 7.B
RENATA MAVRIĆ, 7.C
IVANA ŠTIMAC, 7.C
KATARINA VAGAJA, 8.A
CHIARA KOŠUTA, 8.C
ENA ZRINŠĆAK, 8.C
NINA MATULJA, 8.C
ANTONIA SIMČIĆ, 8.C
ANA FUĆAK, 7.A
ANASTAZIJA BOŽIĆ, 7.A
KARLA SOLDATIĆ, 7.A
NIKOLA MASLIĆ, 7.A
TEA CVITANIĆ, 7.A
EMA UKIĆ, 7.B
IVONA BRAJDIĆ, 7.B
ANJA CONJAR, 7.B
TEA LUCANICH, 7.B
NINA BEZIĆ, 7.B
IVANA ŠTIMAC, 7.C
RENATA MAVRIĆ, 7.C
VITO TUHTAN, 8.A
MARLENE MOSCHELLA, 8.A
IVAN KOŠTA, 8.A
IGOR MARTINČIĆ, 8.B
LEONARDO LUKENDA, 8.B
NINA MATULJA, 8.C
ŽUPANIJSKO NATJECANJE
MENTOR
3. KATARINA VAGAJA, 8.A
8. KARLA SOLDATIĆ, 7.A
17. ANA FUĆAK, 7.A
17. ANASTAZIJA BOŽIĆ, 7.A
NINA MATULJA, 8.C
JASNA MIŠKULIN NEMETH
( 8.A )
SILVIJA POLAK MANCE
( 7.C,8.C )
LOVORKA BENVIN ( 7.AB )
1. RENATA MAVRIĆ, 7.C
4. EMA UKIĆ, 7.B
4. KARLA SOLDATIĆ, 7.A
7. IVONA BRAJDIĆ, 7.B
10. IVANA ŠTIMAC, 7.C
13. ANASTAZIJA BOŽIĆ, 7.A
16. ANJA CONJAR, 7.B
GORDANA BEGIĆ
ŠKOLSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠK.GOD. 2012. – 2013.
PREDMET
KEMIJA
FIZIKA
INFORMATIKA
ŠKOLSKO
NATJECANJE
ŽUPANIJSKO NATJECANJE
ANJA CONJAR, 7.B
DINO PRTENJAČA, 7.B
IVONA BRAJDIĆ, 7.B
LEON PANDŽA, 7.B
STEFANI ŠURAN, 7.B
DOMINIK DIKOVIĆ, 7.C
FLAMUR GECAJ, 7.C
ADRIJAN JOSIPOVIĆ, 7.C
VITO TUHTAN, 8.C
NINA MATULJA, 8.C
CHRISTIAN JOSIPOVIĆ, 8.C
2. IVONA BRAJDIĆ, 7.B
- Pozvana na državno
natjecanje ( 17. – 19.04.
Zadar )
MENTOR
DUNJA MARIČEVIĆ
LORIS LONČARICA, 8.A
ANTONIA SIMČIĆ, 8.A
-
LEA SUBOTIĆ, 6.C
ANA FUĆAK, 7.A
STEFANI ŠURAN, 7.B
DORIAN HRVATIN, 8.A
ĐULIJANO STRAČIĆ, 8.B
EDI ILIĆ, 8.B
GABRIJEL ĐORĐEVIĆ, 8.B
LEONADO NIKOLIĆ, 8.B
LUKA HENTIĆ, 8.B
NIKOLA BLAGDANIĆ, 8.C
PETAR ZEC, 8.B
VITO TUHTAN, 8.C
Logo
4. PETAR ZEC
Basic/Pascal
2. PETAR ZEC
Osnove informatike
3. NINA MATULJA
Razvoj softwerskih radova
- 16. Mjesto ( grupni rad )
GABRIJEL ĐORĐEVIĆ, 8.B
EDI ILIĆ, 8.B
ĐULIJANO STARČIĆ, 8.B
JASNA SLAVIĆ
SINIŠA TOPIĆ
ŠKOLSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠK.GOD. 2012. – 2013.
PREDMET
VJERONAUČNA
OLIMPIJADA
DEBATA
ŠKOLSKO
NATJECANJE
ŽUPANIJSKO NATJECANJE
MENTOR
CHRISTIJAN JOSIPOVIĆ, 8.C
MIA TANCABEL, 8.C
ANTONELA ČUTURIĆ, 8.C
ANJA CONJAR, 7.B
STEFANI ŠURAN, 7.B
IVA MOHOROVIČIĆ, 7.A
6. mjesto
CHRISTIJAN JOSIPOVIĆ, 8.C
ANJA CONJAR, 7.B
STEFANI ŠURAN, 7.B
IVA MOHOROVIČIĆ, 7.A
MARIJA KEŠKIĆ
STEFANI ŠURAN, 7.B
ANJA CONJAR, 7.B
ANDREA ŠTEFANČIĆ, 7.B
EMA UKIĆ, 7.B
KRISTINA VLASTELIN, 7.B
MELISA AHMETOVIĆ, 7.B
15. mjesto
EMA UKIĆ, 7.B
KRISTINA VLASTELIN, 7.B
MELISA AHMETOVIĆ, 7.B
JADRANKA JOVANOVIĆ
17.mjesto
STEFANI ŠURAN, 7.B
ANJA CONJAR, 7.B
ANDREA ŠTEFANČIĆ, 7.B
ŠKOLSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠK.GOD. 2012. – 2013.
PREDMET
OPĆINSKO NATJECANJE
NATJECANJE MLADEŽI
HRVATSKOGA
CRVENOGA KRIŽA
4. mjesto
RENATA MAVRIĆ, 7.C
ANIKA CETINA, 7.C
ASTRID PFEIFER, 7.C
DOMINIK DIKOVIĆŠ, 7.C
ADRIAN JOSIPOVIĆ, 7.C
FLAMUR GECAJ, 7.C
ŽUPANIJSKO NATJECANJE
MENTOR
-
Stručna osoba iz
„ Crvenog križa „ Opatija i
GORDANA BEGIĆ
MEĐUGRADSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠK.GOD. 2012. – 2013.
ŽUPANIJSKO NATJECANJE
MENTOR
DOMINIK GRBAC, 4.r PŠJ
MARIJA RADOŠ
PREDMET
ŠKOLSKO NATJECANJE
“LIDRANO 2013”
( MEĐUGRADSKO NATJECANJE )
RECITATORSKI IZRIČAJ
DOMINIK GRBAC, 4.r PŠJ
IVANA PLESKINA, 4.r PŠJ
LITERARNI IZRIČAJ
FRAN SOLDATIĆ, 5.A
NOVINARSKI IZRIČAJ
MAURO JUŠIĆ, 5.B
MAURO JUŠIĆ, 5.B
- Predložen za državno
natjecanje
LOVORKA BENVIN
ŠKOLSKI LIST “CVRČAK”
KATARINA VAGAJA, 8.A
ŠKOLSKI LIST „ Cvrčak „
Predložen za državno
natjecanje
SANJA MRKIĆ RADIVOJEVIĆ
LOVORKA BENVIN
JASNA MIŠKULIN NEMETH
MEĐUGRADSKA I ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠK.GOD.
2012. – 2013.
• EUROPA U ŠKOLI
Na županijskom natjecanju:
Glazbeni izričaj – pjesma „ Svi smo mi djeca Europe”
- izvedba: MELANY UJČIĆ, MELISA AHMETOVIĆ, KARLA PUPIS,
NATALIA SPINČIĆ, TARA MAMULA,
DAVOR KUSTURIN, NIKO BAGARIĆ,
- MentorICA: Ivana Herman
- Pjesma plasirana na državno natjecanje

similar documents