EUD-Reform

Report
Detailhandelsuddannelser
Skolemøde
24. november 2014
Det faglige Udvalg for
Detailhandelsuddannelser
Dagsorden
•
•
Velkomst v. Svend Berg, næstformand for udvalget
EUD-reform:
–
–
–
–
•
•
Specialistspor, erfaringsopsamling samt forslag til justering
Orientering fra udvalget
–
–
•
Adgangskrav
Specialefag, højere niveauer, talentforløb
Merit
EUV-forløb
Kvalitet i skolepraktik
Godkendelse af butikker med smalle koncepter
FKB Detailhandel, orientering om nye kurser mv.
12:30 Afslutning, sandwich og tak for i dag!
Skolemøde 24. november 2014
2
EUD-reformen, så langt er vi kommet
13. juni 2014
•
•
overgangskrav fra grund- til hovedforløb
tilkendegive, om EUX skal være en
mulighed
1. okt. 2014
•
Varedeklarationer til www.ug.dk
5. januar 2015
•
•
•
•
hovedforløbene, talentspor mv
trin 3
erhvervsuddannelse for voksne, EUV
studenterforløb
Foråret 2015
•
uddannelsesordning
Skolemøde 24. november 2014
Overgangskrav - grundfagene
Dansk
Engelsk
Samfundsfag
Matematik
Erhvervsøkonomi
Afsætning
It C
2. fremmedsprog
Organisation
Handel
og
Event
C
C
C
C
C
Detail
EUX
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Skolemøde 24. november 2014
Aktuelle overgangskrav
Handel
Event
Detail
D
C
D
E
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
C
E
D
C
C
E
Struktur EUX
1. del
Erhvervsrettede fag
Grundfag
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
uger
20
12
8
2,5
3
2,5
2. del
uger
Studiekompetence-givende forløb
20
Uddannelsesspecifikke
fag samt
grundforløbsprøve
Grundfag
Fælles
Matematik C
Organisation C
Erhvervsøkonomi C
IT C
Uddannelsesspecifik
Afsætning C
7
13
5
3
2,5
2,5
2
Der er fastlagt et
bundet valg mellem
2-3 fag inden for hver
uddannelse
uger
40
EUX fag
Fælles
Dansk C-A
Engelsk C-B
SSO
Eksamensprojekt
Uddannelsespecifik
IT B
Virk.øk/Mat B
Fag på C
Valgfag (vælg mellem)
2 "løft", eller
1 fag på B løftet fra C og 2 fag på C
Skolemøde 24. november 2014
40
7,4
5,4
1
2
5
5
3
11
Hvad arbejder vi med lige nu
• Hovedforløbene – specialefag, højere niveauer,
talentforløb
• Standardmerit til studenter (hhx, stx, hf og htx)
• Standardmerit mellem de merkantile uddannelser
• EUV voksenforløb – ”meritbilaget”
Skolemøde 24. november 2014
Talentspor udfordringer for alle elever
• Specialistspor som talentspor
• Specialefag på højt niveau
Skolemøde 24. november 2014
Voksenforløb EUV
De 3 EUV grupper:
1) Mindst 2 års relevant
erhvervserfaring
(GVU)
2) Noget relevant
erhvervserfaring/udd
(VEUD)
3) Ingen relevant
erhvervserfaring/udd
(EUD)
Grundforløb
Hovedforløb
1. del
2. del
Praktik
Skole
÷
÷
÷
10% kortere
÷
+/kan
÷
+
Skolemøde 24. november 2014
Afkortet og
10% kortere
max 2 år
+
+
Processen i 2015
• Fagprøven
• Uddannelsens praktikmål
• Godkendelse af praktikvirksomheder
Skolemøde 24. november 2014
Specialistspor
• Udbud 2014
• Udbud 2015
• Behov for justering
Skolemøde 24. november 2014
9 specialistspor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Butiksdrift
International handel
Innovation og iværksætteri
Koncept og marketing
Multikanal markedsføring
Personligt lederskab
Produkt og sortiment
Salgsoptimering
Oplevelsesøkonomi
Skolemøde 24. november 2014
Orientering fra udvalget
• Kvalitet i skolepraktik
• Godkendelse af butikker med smalle
koncepter
Skolemøde 24. november 2014
FKB Detailhandel
• Statistik for 1 halvår 2014
– 9.418 kursister i 2014 (1. halvår)
– 15.798 kursister i 2013 (1. halvår)
– 19.331 kursister i 2012 (1. halvår)
Skolemøde 24. november 2014
FKB Detailhandel – nye kurser i 2014
• Iværksætteri
47843
47845
47846
47847
Økonomisk planlægning af udviklingsprojekter
Innovation og kreativ idégenerering
Iværksætteri - fra idé til forretningsplan
Salg og marketing ved iværksætteri
• Convenience
47609
47613
47617
47313
Iscenesættelse af salgsfremstødsvarer (spotvarer)
Fremtidens convenienceforbruger
Vejledning om mærkningsordninger i detail
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
Skolemøde 24. november 2014
FKB Detailhandel –kurser på vej 2014/15
• Koncept og marketing
• Salgsoptimering
• Butiksdrift
• Multikanalmarkedsføring
• Produkt og sortiment
Skolemøde 24. november 2014
Tak for i dag!
Skolemøde 24. november 2014

similar documents