Kriisikommunikatsiooni plaan

Report
Kriisikommunikatsiooni plaan
Kriisikommunikatsioon –
organisatsiooni suhtlemine ja
käitumine kriisi ajal
Miks peab kommunikatsiooni
plaan olema? - kriis saabub
alati ootamatult; kriisi ajal ei
ole aega olulisi otsuseid vastu
võtta; plaan peaks iga
organisatsiooni jaoks olema
tingimusteta kohustuslik
Mis on kriisikommunikatsiooni
eesmärk? – tulemuslik
kommunikatsioon aitab
kaotada kriisiaegset korratust
Milline peaks olema
kriisikommunikatsiooni plaan?
- see pelgalt ei leevenda ega
elimineeri kriisi, vaid loob
paremal juhul
organisatsioonile võrreldes
kriisieelse ajaga hiljem hoopis
parema maine;
kriisikommunikatsiooni plaan
peaks igal juhul eksisteerima,
hoolimata sellest, kas asutus
või äriühing on suur või väike.
1
Mida peaks sisaldama
kriisikommunikatsiooni plaan?
• Sissejuhatus – juht
tutvustab ja rõhutab
töötajatele selle olulisust
• Praktiline kriisiõppus –
peatükk sellest, millise
ajaperioodi järel praktilisi
õppusi korraldatakse?
• Eesmärgid – meedias peab
kajastuma organisatsiooni
hoolimine enda töötajatest
ning klientidest;
organisatsioon peab olema
kindel, et kõik
suhtluskanalid toimivad
• Võtmeauditooriumid –
kelleni organisatsioon enda
kriisisõnumitega kindlasti
jõuda tahab
• Kes ja kuidas juhtunust
teatab? – keda teavitatakse,
millises järjekorras ja millest
esmalt teavitatakse?
• Kriisikommunikatsiooni eest
vastutav grupp – selle juht
peaks olema asutuse või
äriühingu avalike suhete
juht; tal peaks kindlasti
olema assistent
2
Mida peaks sisaldama
kriisikommunikatsiooni plaan?
• Nimekiri olulistest
telefoninumbritest – neid
inimesi, kelle number on
nimekirjas, peab koheselt
kriisist teavitama hoolimata
kellaajast ja nädalapäevast
• Kõneisik – peaks suutma
avalikkuse ees korrektselt
küsimustele vastata
• Nimekiri ametnike
telefoninumbritega – linna-ja
maakonnaametnikud;
päästeteenistused; erinevad
kohalikud abiorganisatsioonid;
nende telefoninumbrid ja
meiliaadressid
• Nimekiri piirkonna
meediakanalitest – neid tuleb
samuti koheselt kriisist
teavitada
• Abistavad infojagajad –
organisatsioonile oleks kasulik,
kui kriisi ajal oleks lisaks enda
kõneisikule ka teistes
asutustes samal teemal
teavitajaid
• Alternatiivne asukoht – kui
asutuse peakontor on kriisis
kannatada saanud, võiks olla
ka teine võimalik ruum, kust
kriisikommunikatsiooni
korraldada
3
Mida peaks sisaldama
kriisikommunikatsiooni plaan?
• Varustuse nimekiri – mida
organisatsiooni kriisijuhtimise
grupp kriisi ajal vältimatult vajab?
• Kriisi ajal ilmnenud dokumentide
talletamine – see peaks korraliku
kriisikommunikatsiooni korral
olema tagatud
• Võtmesõnumid – need peavad
olema välja mõeldud juba enne
kriisi; esitatakse avalikkusele ja
vahetult pärast kriisi puhkemist
• Nn petuküsimused – ajakirjanikud
võivad küsida nö ümber nurga;
nad ei pruugigi meelega
kõneisikut kiusata, kuid hooletu
vastamise korral jääb asutusest
kehv mulje
• Kodulehekülg – pidev
uuendamine; kui lisandub värske
info, peab selle hoolimata
kellaajast ja nädalapäevast
viivitamatult üles riputada
• Kriisile viitavad märgid –
kõneisikul on nende olemasolul ja
teadmisel ajakirjanikele kergem
öelda, kas ja millised
ettevaatlikuks tegevad tõigad
võisid kriisile eelneda
• Internetiaadressid – nimekiri
aadressidest, mida organisatsioon
kriisi ajal vältimatult vajab
• Kriisiplaani hindamisvorm –
kuidas plaan toimis?; mida peaks
tulevikus paremini tegema?
4
Mida peaks sisaldama
kriisikommunikatsiooni plaan?
• Tegelikult on õnnestunud
kriisikommunikatsioonis ainult ÜKS REEGEL:
• See on aus kommunikatsioon, aus
ülestunnistus, kohe ja kiiresti, tingimusteta!
5
Tänan tähelepanu eest!
6

similar documents