Anna Freudová

Report
VY_32_INOVACE_1B14
Anna Freudová
(1895 – 1982)
• Anglická představitelka psychoanalýzy, rakouského
původu
• Poslední ze šesti dětí Marty a Sigmunda Freuda
• Dětství prožila plné rozporů s matkou, (o její výchovu
se většinou starala její teta)
• Chvíle štěstí prožívá s otcem, který podporuje její
intelektuální zájmy – studuje otcovy knihy, ve 14 letech
zná základy jeho psychoanalýzy
časté konflikty se sestrou Sophii
• Vystudovala lyceum, pracovala ve středisku péče o dítě
a složila učitelské zkoušky
• Působila nějakou dobu v Anglii, kde se zdokonalovala v
angličtině
• Má mnoho nápadníků, ale zjišťuje, že ji spíše přitahují
ženy
• Spolupracuje s otcem, ale ve své práci se zaměřuje na
děti
• Ve Vídni založila mateřskou školu pro chudé děti
• Za války pomáhala židovským sirotkům a po smrti
sestry, bere do péče synovce
• V Londýně založila domovy zvané Hampstead War
Nurseries – pro děti pracujících matek
• Prohlubuje se vztah s otcem, o kterého se
starala po propuknutí zákeřné nemoci až do
jeho smrti
• Pomáhala s vydáváním některých jeho prací
• Byla ochránkyní odkazu svého otce
• Freud si uvědomoval problém těsné závislosti
dcery a otce – přichází zde s teorii Elektřina
komplexu
•
•
•
•
Ve svých pracích navazovala na svého otce
Zabývala se úzkostí, impulsivním jednáním
Vykonávala klinickou praxi, přednášela, psala
Její psychoanalýza je výhradně zaměřena na děti,
zaměřila se na období dospívání – puberta a adolescence její citát: „Být normální v období dospívání je samo o sobě
nenormální.“
dílo: Normalita a patologie v dětství
• Výborně uměla spojit teorii s praxí, zabývala se výzkumem
dětí bez rodičů, psychotickými dětmi a jejich chováním
• Jedna z prvních prováděla psychoterapii s dětmi
• Zabývala se a podrobně zpracovala obranné
mechanismy ega a rozlišila deset základních
technik – v díle Já a obranné mechanismy (1936)
velmi srozumitelně vysvětluje techniky a uvádí
příklady
• Vytěsnění – myšlenky, motivy nevědomě
přeneseme z vědomí do nevědomí
• Projekce – problémy, pocity, jsou podsouvány jiné
osobě nebo objektu
• Izolace – citový nebo myšlenkový stav je
přerušen, pocit nebo myšlenka se izoluje
• Agování – přehrávání, člověk vědomě
nezpracovává daný problém, ale přenese ho do
jiné situace
• Reaktivní výtvor – chování navenek je přesně
opačné, než reakce, kterou se jedinec pokouší
vytěsnit
• Přemístění – nepříjemné emoce se přemisťují k
náhradnímu objektu (Př. Naštvou nás v práci –
vynadáme dítěti doma)
• Regrese - jedinec se chová nezrale, tak jako na
předchozím vývojovém stupni
• Popření – nechceme přijmout problém,
zavřeme před ním oči, nevidíme, neslyšíme
• Sublimace – negativní jednání, frustrace je
převedena do pozitivní činnosti – do sportu,
umění
• Potlačení – nepříjemné odstraňujeme z
vědomí
Zdroje:
• FÜRST, Maria. Psychologie. Votobia, Olomouc,
1997, ISBN BO-7198-199-D
• STONE, Irwing. Vášeň mysli. Nakladatelství
Dobleday&company 1971, ISBN 978-80-7217792-9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
Vy_32_INOVACE_2B14
Jméno autora:
M. Milerová
Název práce:
Anna Freudová
Předmět:
Psychologie
Ročník:
čtvrtý
Časová dotace:
40 minut
Vzdělávací cíl:
Seznámit se životem dcery S. Freuda a s obrannými mechanismy,
jenž rozpracovala a dotvořila
Pomůcky:
Počítač, dataprojektor,(active board)
Poznámka:
Materiál je určen pro bezplatné použití a pro potřeby výuky a další
Edukace na všech typech školských zařízeních
Využití tohoto materiálu podléhá autorskému zákonu
Vytvořila 04. 04. 2013 Miroslava Milerová

similar documents