DOBRI*A CESARI* (1902. * 1980.) Po*ega * Zagreb)

Report
DOBRIŠA
CESARIĆ
(1902. – 1980.)
POŽEGA - ZAGREB
OBLAK
BALADA IZ PREDGRAĐA
POVRATAK
PJESMA MRTVOG PJESNIKA
VOĆKA POSLIJE KIŠE
VAGONAŠI
OBLAK
TEMA

tragična
sudbina
umjetnika
koji umiru, a
da nitko ne
zamijeti
ljepotu koju
su stvarali
MOTIVI
oblak - grad
 doslovna razina oblaka - ljepota koja se
pojavljuje i nestaje – prirodni fenomen
 alegorijska razina oblaka - simbol
izdvojenog pojedinca koji „krvari
ljepotu” – društveni fenomen
 nebo – stvaralac - Bog
 vjetar – visine ( njihao ga, raznio ga)
 ljudi - zemne stvari (vlast, zlato, kruh)
 ljudske težnje za ljepotom
 pjesnik - stvaralac; djelo - pjesma
 gordost
 samoća – otkrivanje novih svjetova

KOMPOZICIJA
epski element –
narativnost
 dramski element –
napetost (očekivanje
što će se dalje dogoditi)
 perfekt – ukazuje na
prolaznost trenutka,
pjesma djeluje poput
neke vijesti
 stih – deveterac
 strofa – katreni
 rima

JEZIK I STIL
metafora, polisindeton,
anafora, poredba, simbolika,
alegorija
 misaona lirska pjesma
 stvaratelji su usamljeni,
upućuju na tragičnost svega
što je individulno, izvrsno i
lijepo, a ljudi su
nezainteresirani za duhovne
vrijednosti – svevremensko,
zaokupljeni su materijalnim
vrijednostim svakodnevice

OBLAK
-
UMJETNIK
izdvojeni pojedinac
alegorijsko značenje
 živi u visinama svoga duha
 „krvarenje ljepote” ukazuje na
bolno nastajanje ljepote
 želi se uzdići još više
 ljudi zaokupljeni materijalnim
vrijednostima i ne zamjećuju
 pojavio se u predvečerje
njegovu duhovnu ljepotu, umire
iznad grada
 vrhunac uspjeha je smrt
 krvario ljepotu
 nestaju neshvaćeni,
 ljudi ga nisu zamijetili
nezamijećeni
 plovio je sve više
 Pjesnici neshvaćeni od drugih
ljudi u boli stvaraju
 raznio ga vjetar

BALADA IZ PREDGRAĐA
TEMA – socijalna nepravda
 sudbina ljudi iz
predgrađa
 ravnodušnost svijeta
spram pojedinca
 pojedinačna smrt ništa ne
mijenja u svijetu
 život se nastavlja
MOTIVI
 predgrađe, sirotinja, lampa,
blato, plot, cigla
 lice, bol, briga
 bolest, smrt, mrak
 pojedinac povremeno dolazi na
 svjetlost – bolji život, toplina,
ljudskost

BALADA IZ PREDGRAĐA
KOMPOZICIJA
kontrast: svjetlostmrak; život-smrt;
radost - tuga
 ponavljanje stihova
 kružni tijek vremena,
život se ponavlja
usprkos nestajanju
jednog čovjeka
 svjetlost na trenutak
obasja pojedinca, a da
tu toplinu i ne osjeti

JEZIK I STIL
 polisindeton, trotočje –
nedovršenost
 pesimističan i tragičan ton
 mirenje sa sudbinom
 ograničenost s činjenicom da
naša smrt nište neće
promijeniti u svijetu

BALADA IZ PREDGRAĐA
društvena nepravda
 siromaštvo
 sudbina ljudi iz predgrađa
 svjetlost – mrak
 pojedinac povremeno dolazi
na svjetlost
 nastavlja svoj hod kroz mrak
 s vremenom prestaje dolaziti
 ništa se ne mijenja
 prolaznost i smisao života
 ima li izgleda nastavi život na svjetlosti?
 život ide dalje bez izgleda za boljom budućnošću

POVRATAK
Tema: život, cikličnost
života, kružno kretanje
 povratak, ljubav
 ljudska spoznaja je
ograničena
 čovjek pokušava
odgonetnuti tajnu života
i smrti i svojm mislima
se vrti u krugu

Motivi: ljubav
 kao princip i okvir ljudskog
života, kao vječnost i
obnavljanje bivšeg života
 vizija povratka u život kroz
povratak voljene osobe
 relativnost ljudske spoznaje
 život – vječno kretanje sunca
u krgu, radosti i tuge
 ponovni susret voljenih osoba
nakon smrti u nekom drugom
životu
 tuga zbog nepoznavanja pri
ponovnom susretu

POVRATAK
KOMPOZICIJA
 strofe,
 čvrsta rima
 pjesničke slike i refleksije
 počinje i završava istom
strofom – ljubavlju kao
principom života,
vječnosti i relativnosti
ljudske spoznaje
 malo znamo, ali mnogo
osjećamo
 granica prošlosti i
sadašnjosti se briše

JEZIK I STIL
 pnavljanje
 istih riječi
 sintagmi
 metafore

POVRATAK
pitanje života i smrti
 život je vječan,
neprekidno se
obnavlja
 obnavlja se ljubav
 ponavlja se sreća i
nesreća
 jedino stalna i sigurna
činjenica jest
relativnost ljudske
spoznaje
 najveća je tragedija ta
da u novom životu
nećemo prepoznati
one koje smo voljeli

ljubav je pjesnikova vizija
povratka u život kroz
povratak voljene žene
 u život koji je vječno
kretanje sunca u krugu,
života koji kipi i hlapi u
vremenu koje se kreće
 pronalaženje smisla je u
obnovljenoj ljubavi
 „Povratak” – misaona
lirska pjesma o cikličnosti
života i relativnosti ljudske
spoznaje

BIOBIBLIOGRAFIJA
vjeran tradicionalnom izrazu, klasičnim oblicima, vezanom
stihu
 originalni sadržaji, svijet svakidašnjih zbivanja s bogatim
unutarnjim doživljajima, od optimističkih do pesimističkih
raspoloženja
 izvor poezije u pritajenoj boli, tamnim slutnjama, osjećaju
prolaznosti ljepote i životnoj patnji
 inpresionistički slavonski pejsaž, atmosfera sumornog
grada
 vlastiti doživljaj na visini općeljudskih doživljaja
 sudbina čovjeka, socijalna lirika (mrtvačnice, gradska
predgrađa, prosjaci, sušičave švelje)
 metaforika, poredak riječi

BIOBIBLIOGRAFIJA
 pjesnik,
prevoditelj(ruski, njemački), esejist
 iznimno prihvaćen od književne kritike i
čitateljstva
 prva zbirka pjesama Lirika, 1931. nagrada
JAZU/HAZU
 Spasena svjetla, 1938.
 Izabrani stihovi, 1942.
 Moj prijatelju, 1966.
 Slap, 1975.
 Voćka poslije kiše, 1980.

similar documents