1. Knjiga doma*ega branja France Bevk

Report
Kaplan Martin Čedermac








Rodil se je 17.9.1890 v Zakojci pri Cerknem.
Ustvarjal je že na gimnaziji.
Kasneje je poučeval.
Bil je tudi urednik in režiser.
Bojeval se je za slovenski jezik na
Primorskem – natančneje v Gorici.
Zaradi tega je bil tudi zaprt.
Po II. svetovni vojni je živel v Trstu kasneje pa
v Ljubljani.
Umrl je 17.9.1970 v Ljubljani.
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
2
Nekoliko mlajši
Starejši
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
3



Njegovo delo sega skoraj v vse zvrsti
književnosti.
Napisal je preko sto del.
Napisal je: dela za odrasle in mladino, pesmi,
spise in tudi filmski scenarij.
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
4


Dela za odrasle: Smrt pred hišo (kasneje Ljudje
pod Osojnikom) 1925; Kresna noč 1927;
Znamenja na nebu 1927 – 1929; Vihar 1928;
Krivda 1929; Umirajoči bog Triglav 1930; Človek
proti človeku 1930; Veliki Tomaž 1932; Kaplan
Martin Čedermac 1938; Legende 1939; Mlada
njiva 1940; Novele 1947.
Dela za otroke: Tatič 1923; Jagoda 1930; Lukec
in njegov škorec 1931; Lukec išče očeta 1932;
Tovariši 1934; Pastirci 1935; Pesterna 1939.
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
5
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
6






France Bevk je ustvarjal v obdobju, ki ga
imenujemo obdobje med obema vojnama.
Natančneje ga uvrščamo v socialni realizem.
Če hočemo obdobje kratko označiti, lahko
rečemo, da se poudarja kmet in delavec –
opisuje dogodke le teh.
Poudarjajo se socialne razlike med sloji.
Vse je opisano izrazito kritično.
Od književnih zvrsti je bolj pomembna epika
predvsem roman in novela, manj pa črtica.
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
7
Prežihov Voranc
Lovro Kuhar
Tone Seliškar
Ciril Kosmač
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
8


Glavni osebi so Kaplan Martin Čedermac,
Katina in mati.
Stranske pa so farani med njimi še posebej
kovač Vanc, duhovniki, Don Morandini,
škof,…
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
9
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
10
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
11
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
12
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
13
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
14
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
15
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
16
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
17
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
18
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
19
Prva knjiga domačega branja
Kaplan Martin Čedermac
20

similar documents