AMURG DE VAR* de George Bacovia

Report
AMURG DE VARĂ
DE GEORGE BACOVIA
 În poezia "Amurg de vară" sângele exprimă
tristeţea eului liric şi simbolizează amintirile lăsate
tuturor. Sentimentele eului liric sunt exprimate cu
ajutorul figurilor de stil:
-comparaţie- "Eu trec îmbătrânit, ca şi ele"
-personificare- "inima mea plânge"
-epitete- "La ferestre deschise palpită"

"în amurguri roşii, rupţiale"
În prima strofă a poeziei este descris amurgul cu
ajutorul epitetelor menţionate, iar în a doua strofă
eul liric se compară cu el.
ÎN PARC DE GEORGE
BACOVIA
În poezia "În parc" sângele simbolizează moarte.
Figurile de stil:
-personificare hiperbolizată- "Mâncat de cancer şi
ftizie"
-personificare- "Atunci râdea"

"Băteau"
-epitet- "aripi de veselie"
-metafore- "roşu carne-vie-"

"cad foi de sânge-n parcul gol"
Eul liric descrie parcul cum este acum, în a doua
strofă apare parcul în trecut, mai frumos şi mai plin
de viaţă.
Cei care au fact: Ilonczai Réka

Vicsotka Hanna

Fodor Dávid

Marian Robert

similar documents