Document

Report
БЕЗБЕДНОСТ
БИЦИКЛИСТА
У САОБРАЋАЈУ
Ђорђе Врањеш, дипл.инж.саобраћаја
Заступљеност бициклиста у укупном броју погинулих лица у СН
Заступљеност појединих катег. учесника у укупном броју
настрадалих лица према статусу државе (WHO,2013).
Преглед број СН и погинулих лица у Србији (1981-2012)
Расподела погинулих, тешко и лако повређених лица (2000-2012)
Број незгода у којима су учествовали БИЦИКЛИ
у периоду од 2006. до 2011. године
3000
2500
2410
2000
2228
2330
2105
1991
2089
1500
1000
500
2006.
година
2007.
година
2008.
година
2009.
година
2010.
година
2011.
година
Незгоде у којима су
учествовали бицикли у
периоду од 2006. до 2011.
године
Основни показатељи
страдања бициклиста за 2011. годину
Процентуално учешће ПОГИНУЛИХ
БИЦИКЛИСТА у укупном броју погинулих
Процентуално учешће ПОВРЕЂЕНИХ
БИЦИКЛИСТА у укупном броју повређених
92,4%
7,6%
92,5%
Остали учесници у СН
Бициклисти
7,5%
Остали учесници у СН
Бициклисти
Расподела последица СН у којима су учествовали
БИЦИКЛИСТИ, по месецима у 2011. години
250
14
12
200
150
8
ПОГ
ТТП и ЛТП
10
6
100
4
50
2
0
0
ТТП
ЛТП
ПОГ
Ризици страдања БИЦИКЛИСТА
по општинама Србије
Ризици страдања добијени
на основу пондерисаног
броја настрадалих
БИЦИКЛИСТА
у саобраћајним незгодама
на територијама општина
Коришћени кооефицијенти –
вредности пондера:
ЛТП = 1
ТТП = 13
ПОГ = 99
Преглед броја повређених и погулих лица према категорији
учесника у 2012. години
Деца до 14 година као возачи бицикла у 2012. години
ПРВИХ ПЕТ МЕСЕЦИ У 2013. ГОДИНИ
Србија
Година
Погинуло
Повређено
2012
14
396
2013
18
428
28,50%
8%
Београд
Година
2012
2013
Погинуло
0
2
Повређено
34
32
КАКО ДА УНАПРЕДИМО ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ!
КАМПАЊЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ
БЕЗБЕДНОГ УЧЕШЋА У САОБРАЋАЈУ
ЕДУКАЦИЈА ГРАЂАНА, А ПОСЕБНО ДЕЦЕ
ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
ПРИНУДА
ХВАЛА НА ПАЖЊИ
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Булевар М. Пупина бр. 2, “Палата Србија” – источна
страна
11070 Нови Београд
СРБИЈА
www.abs.gov.rs
Е-mail: [email protected]
Тел: (00381) 11 311-72-98

similar documents