Loeng1 -Võrgurakendused II-hajussüsteemide

Report
Võrgurakendused II:
hajussüsteemide ehitamine
Mait Poska
Õppejõud
Kontakt
• Mait Poska
• [email protected][email protected]
• Skype: minamait
• Telefon: 53 469 734
Tegevused
• Eesti Rahvusringhääling – vanemarendaja .NET
tehnoloogiad
• Eesti Infotehnoloogia Kolledž – Microsofti arendusained
Aine
• 5 EAP (130 akadeemilist tundi tööd)
o 3 loengut
o 7 praktikumi
• Mait Poska
o +372 53 469 734
o [email protected] või [email protected]
o Skype: Mait Poska
Kuhu sobib?
• Loogiline jätk "Programmeerimine C# keeles"
Teemad
• XML märgendikeele tutvus
• XMLi valideerimine
• XMLi haldamiseks mõeldud tehnoloogiad
• XPath ja selle kasutamine
• XML transformatsioonid
• LINQ päringukeele kasutamine
• Veebiteenuse tutvustus ja sellega seotud tehnoloogiad
• Veebiteenuse loomine ja turvamine
• JSON
• Mõningate suurte teenusepakkujate veebiteenuste tutvustus
• Veebiteenustele klientrakenduse loomine
• Pilveteenuse lühiülevaade
Hinne
•
Grupitöö(55%)
XML
Veebiteenuse loomine
Klientrakenduse loomine
•
•
•
Eksam
Teooria(20%)
Praktiline(25%)
•
•
Eksami eeldus 50% praktikume kohalkäidud või test
Kokkulepped
•
•
•
•
Tagasiside
Tähtajad
Meeskonna suurus
Tööde esitamine
Loengud/Praktikumid
• Loengud
o Teooria
o Näited
• Praktikumid
o Aluseks loengud
o Ülesanded
Õppematerjalid
• https://wiki.itcollege.ee/index.php/Category:V%C3%B5rgura
•
kendused_II:_hajuss%C3%BCsteemide_ehitamine
Wikisse toimub ka kodutööde esitamine
Vajalik tarkvara
Microsoft Visual Studio 2012
Valikuline
SQL Server Management Studio
•
Team Foundation Service
Tänan!
Küsimusi?

similar documents