I. Kant

Report
Élete (1724 - 1804)
Filozófiája
- prekritikai korszak (1750 előtt)
- természettudományok
- kritikai korszak:
- Mit lehet tudnom?
- Mit kell tennem?
- Mit szabad remélnem?
MI AZ EMBER?
- elméleti megismerés
- gyakorlati megismerés
- ítéleterő
Filozófiája
A tiszta ész kritikája (1781)
Lehetséges-e priori szintetikus
ítélet?
- analitikus ítélet magyaráz:
„az agglegény nőtlen”
- priori szintetikus ítélet
(tapasztalat előtti)
2+3=5
A tárgyak alkalmazkodnak a
megismeréshez: transzcendentális
idealizmus: szemlélet → fogalmak
→ eszmék
Filozófiája
A gyakorlati ész kritikája (1788)
Kategorikus imperatívusz:
Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája
mindenkor egyszersmind általános
törvényadás elveként érvényesülhessen.
A gyakorlati ész nem más, mint a
tiszta ész, amennyiben az akarati
meghatározás elégséges okát
tartalmazza.
Filozófiája
Az ítéleterő kritikája (1790)
Az ítélet témája:
- tetszés
- nemtetszés
Kétféle lehet:
- esztétikai: mi a szép
- teleológiai: mi a cél
Filozófiája
Morálfilozófiája
Csak a szabad ember cselekedhet
erkölcsösen. ami azt jelenti, hogy teljesíti
kötelességét. Az emberi érzületet a hajlamok és a kötelességek együttese adja.
Az erkölcsösséget neveléssel lehet
elérni: - fizikai nevelés
- praktikai nevelés
Így alakul ki a 3 emberi szint:
- empirikus én
- szociális én
- autonóm én
Filozófiája
Teológiája
Kant szerint az Isten-hit nem feltétele
az erkölcsösségnek, és nem is
bizonyítható a tiszta észből.
Azonban a jó, az erkölcsös csak úgy
lehet tökéletes, ha feltételezzük
Isten létét, és összhangban állunk
akaratával.

similar documents