Teambegeleiding: een introductie

Report
Teambegeleiding
Evy Willems
1BaTPA3
Uitgangspunt
• begeleidingsthema’s vragen om een passende begeleidingsmethodiek
• 2 voorwaarden:
• Methodiekkant: helderende afbakening van diverse professionele begeleidingsvormen
aanwijzingen van differentiële inzet nodig
• Inhoudelijk: onderscheid tussen twee soorten teams
hun specifieke begeleidingsbehoeftes onderscheiden
Teams onderscheiden
• Drie soorten werkzaamheden
• Individuele werkzaamheden
• Co-actieve werkzaamheden
• Collectieve werkzaamheden
• Samenstelling:
• Monodisciplinair
• Multidisciplinair
Teams onderscheiden (2)
• Samenhangend criteria
• de aard van het werk
• De mate van professionalisering van het werk
• Omvang
• Bestaansduur
• De wijze van aansturing
Zelfsturende teams
• Bepalen WAT & HOE
• Plant & bewaakt procesvooruitgang
• Lost dagelijks problemen op
• Verbetert processen & werkmethoden
• Worden ingezet op contexten waarin zelfsturing niet vanzelfsprekend is
Competenties van:
Een goede teamleider
• Alertheid
• Controleert:
• Taken zijn goed vervuld
• Groepsdenken inwisselen in team denken
• Vervullen van team taak  prioriteit
• Goede groepssfeer  2de plaats
Een goed functionerend team
• Heldere team taak
• Heldere betrokkenheid tussen teamleden
• Inbedding & ondersteuning organisaties
• Passende teamleider
Teamlidmaatschap gekenmerkt door:
• Diverse paradoxen
•
•
•
•
•
•
•
Paradox van de identiteit
Paradox van de openheid
Paradox van het vertrouwen
Paradox van individualiteit
Paradox van autoriteit
Paradox van de regressie
Paradox van de creativiteit
Van een willekeurige groep mensen
naar een effectief functionerend team
• 5 fasen:
• Forming
• Storming
• Norming
• Performing
• Adjourning
Doel
• Proces van samenwerking optimaliseren
• Effectiviteit verhogen
Hoe?
• Verbeteren van (deel)vaardigheden
• Wegnemen van barrières voor werken en leren
Algemene informatie
• Naam
• Teambegeleiding: de introductie
• Auteur
• Hans Bennink
• Boek
• Supervisie en Coaching
Bronnen
• https://katho.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/article/10.1007/,DanaInfo=link.springer.com+BF03079644
• https://www.google.be/search?q=drie+soorten+werkzaamheden&rlz=1C2KMZB_enBE524BE524&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ei=wNapUqKxG4eq7Qaxg4HIDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#q=hans+b
ennink&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=AuNIcwnbbr0s9M%3A%3BZStVdFG8Y3QDlM%3Bhttp%253A
%252F%252Fwww.meervrijheid.nl%252Ffiles%252Fpersonen%252Fhans_bennink100.jpg%3Bhttp%253A%252F
%252Fwww.meervrijheid.nl%252F%253Fpagina%253D8%2526AuthorID%253D5%3B100%3B124

similar documents