Zie hier de powerpoint – presentatie van de intervisie - Mind

Report
MIND-SPRING: STAND VAN ZAKEN
Donderdag 14 maart 2013
Intervisie trainer / co - begeleider
PROGRAMMA
 Mind-Spring:
stand van zaken
 Sterkte – Zwakte – analyse: voorstelling
 Inventarisatie-oefening in 2 groepen
 Terugkoppeling inventaris en aanvulling
 Toelichting verder verloop
 Feestelijke afronding en diploma-uitreiking
HOE HET ALLEMAAL BEGON!
 Inspiratie
 Grote
uit Nederland!
interesse vanuit:
Oost – Vlaams Diversiteitscentrum
 Provinciaal Integratiecentrum Limburg
 Intercultureel Netwerk Gent
 Federaal Agentschap voor Asielzoekers

 2010:
Start Mind-Spring Vlaanderen!
HOE HET ALLEMAAL BEGON!
Mind-Spring 2010 – 2011
 21
Mind-Spring trainers krijgen certificaat
 2 opleidingsmomenten voor kandidaat – trainers
 21 Mind-Spring cursussen in diverse talen
 2 opleidingsmomenten voor co-begeleiders
 15 co-begeleiders volgen opleiding
 Onderzoeksrapport ‘Effecten van Mind-Spring’
 Reflectiedag november 2011
Positieve evaluatie van het project!
MIND-SPRING GAAT EUROPEES!
Financiering
2010 – 2011
 Experimenteel budget – Vlaams niveau (Inburgering)
 Provincie Limburg
 Welzijnszorg
2012
Europees Vluchtelingen Fonds
EUROPEES VLUCHTELINGENFONDS
MIND-SPRING
Financiering tot december 2014 door EVF
 Vlaams project!




Nieuwe partner West – Vlaanderen
Grote interesse in andere regio’s
Oost – Vlaanderen en Limburg blijven
Officiële partners: eigen bijdrage
 Na 2014: hoop op verankering binnen de opvang- en
welzijnssector
 Beperking aan wie we de cursus kunnen geven (EVF)


Enkel voor asielzoekers in procedure en erkende vluchtelingen
MIND-SPRING TEAM
Mind-Spring is een realisatie van diverse partners
MIND-SPRING TEAM
Start: Limburg en Oost – Vlaanderen
 2012: West – Vlaanderen als officiële partner
 Grote interesse in Antwerpen en Vlaams - Brabant

MIND-SPRING TEAM
Joke
Elke
Desirée
Els
Delphine
Lore
Joke
Ali
Jolein
MIND-SPRING TEAM

2 opleiders: Elmira en Sarah
Opleiding kandidaat – trainers
 Opleiding co – begeleiders


Pool van trainers en co-begeleiders
TERUGBLIK 2012
 Opleiding
Mind-Spring trainers (mei – juni)
 Selectie: 14 kandidaat – trainers
 Opleiding afgerond: 9 kandidaat – trainers
 Succesvolle stage: 4 trainers
 Opleiding
Mind-Spring co-begeleiders (juni)
 Start opleiding: 18 co-begeleiders
 Eerste Mind-Spring ervaring: 10 cobegeleiders
TERUGBLIK 2012

Financiële moeilijkheden
 Middelen EVF
 Engagement Fedasil: betaling honorarium trainers
(Rode Kruis + federale centra)
 Pas zekerheid in september 2012 over engagement
Fedasil!
Start organisatie cursussen in september!
Grote vertraging!
30 cursussen niet meer haalbaar!
TERUGBLIK 2012
Organisatie cursussen
 22 cursussen
 Verspreid over de 5 provincies
 177 deelnemers: Mind-Spring certificaat
 Cursussen voor volwassenen én minderjarigen
TERUGBLIK 2012
 West
– Vlaanderen: 3 cursussen
 Opvangcentra



Poelkapelle (federaal centrum)
Brugge / Wingene (Rode Kruis centra)
Menen (Rode Kruis centrum)
 Talen:
Dari – Pashtu
TERUGBLIK 2012
 Oost
– Vlaanderen + Gent: 5 cursussen
 Opvangcentra Oost – Vlaanderen


Deinze (Rode Kruis)
Eeklo (Rode Kruis)
 Gent


SOI Gent
ING vzw
 Talen:
Frans – Russisch – Somali – Dari / Pashtu
TERUGBLIK 2012
Limburg: 6 cursussen
 Opvangcentra
 Sint-Truiden (federaal)
 Lanaken (Rode Kruis)
 Heusden – Zolder (Rode Kruis)
 Talen: Dari – Pashtu – Arabisch – Engels - Russisch

TERUGBLIK 2012
 Antwerpen:
3 cursussen
 Opvangcentra
Kapellen (federaal)
 Broechem (federaal)
 Linkeroever (Rode Kruis)

 Talen:
Dari – Pashtu
TERUGBLIK 2012

Brussel: 5 cursussen

Opvangcentrum: Klein Kasteeltje

Talen: Engels – Frans – Arabisch – Dari / Pashtu
MIND-SPRING JUNIOR
Pilootproject 2012
 Grote nood psycho-educatie voor minderjarigen
 Aanpassing programma doelgroep

Inhoud
 Methodiek
 Co-begeleiding


4 cursussen binnen EVF (Dari / Pashtu)
Kapellen
 Klein Kasteeltje
 Poelkapelle
 Deinze


Verdere uitwerking in 2013
VOORUITBLIK 2013
Verdere uitwerking Mind-Spring Junior
 Bijsturing project > sterkte / zwakte – analyse
 Opleiding
 Kandidaat – trainers Mind-Spring
 Kandidaat – trainers Mind-Spring Junior
 Co-begeleiders
 Organisatie cursussen (30)
 Voorbereiding verankering

VOORUITBLIK 2013
Financiering
 EVF – middelen blijven behouden
 Engagement Fedasil
 CURSUSSEN FEDERALE CENTRA
 Betaling trainers met EVF – middelen
 Nadien terugvordering van Fedasil
 CURSUSSEN RODE KRUIS CENTRA / LOI’s / …
 Betaling trainers met EVF – middelen
 Nadien terugvordering van deelnemende
integratiecentra
VOORUITBLIK 2013
Administratie



Voor cursus
 Aannemingsovereenkomst = “Contract”
 Afhankelijk van statuut van de trainer
Tijdens cursus
 Bijhouden van alle gemaakt onkosten
Na cursus
o Honorariumnota / factuur
o Onkostennota
VERGOEDING
BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!
Vragen?
Opmerkingen?

similar documents