Shaul Shmil Presentation

Report
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
2S Environmental Control Engineering Co.
2014 ‫נובמבר‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫‪A C‬‬
‫‪V‬‬
‫‪H‬‬
‫מערכות מיזוג אוויר‬
‫ואוורור בבניינים גבוהים‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫הצגת מערכות מיזוג אוויר ואוורור בבניינים גבוהים‬
‫מתוך ראיית הניסיון שלנו‪.‬‬
‫הנחת יסוד‪:‬‬
‫קיימים גורמים רבים המשפיעים על תכנון‬
‫מערכות מיזוג אוויר ואוורור‬
‫ולא רק אקלים‪.‬‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫חשיבות‬
‫תכנון‬
‫ביצוע‬
‫תפעול‬
‫ותחזוקה‬
‫לאורך חיי‬
‫הבניין‬
‫פתרון כלכלי‬
‫• לא בונים את הבניין עבור המערכות אך אי אפשר בלעדיהן‬
‫• המערכות האלקטרומכניות הן המנוע המפעיל את הבניין‬
‫בדומה למערכות אניה‬
‫בטיחות אש‬
‫נוחות תרמית‬
‫איכות סביבה‬
‫אפקטיביות הפתרונות‬
‫תוך הקפדה על‬
‫הנקודות הבאות‪:‬‬
‫• הפעלה‪ ,‬אחזקה‪ ,‬חסכון באנרגיה‪ ,‬קיימות‬
‫• סינרגיה עם הבניין לרציפות תפקוד בפעולה רגילה‬
‫ובתרחישי חירום‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫הצורך‬
‫במערכות‬
‫מיזוג אויר‬
‫ואוורור‬
‫לצד סוג‬
‫הפתרון‬
‫אקלים‬
‫תקנים מקומיים‬
‫הציפיות הכלכליות של היזם‬
‫*כוחות שוק *היצע וביקוש *עלות עבודה‬
‫*עלות חומרים *קבלן ‪ -‬הרגלים ויכולות‬
‫הרגלי צרכנים‬
‫סוג בעלות‬
‫מושפעים מהגורמים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫אדריכלות‬
‫*תצורה *אסתטיקה *פונקציונאליות‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
2S Environmental Control Engineering Co.
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫מערכות מיזוג אוויר (קירור וחימום)‬
‫"מיני מרכזי"‬
‫מערכות רב מאיידות ‪VRF/VRV‬‬
‫מערכות בשילוב מגדל קירור )‪WATER SOURCE (W.S.‬‬
‫מערכות קירור מים מרכזיות‬
‫מערכות ‪)VAV( ALL AIR‬‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫מערכות דחוס מדרגות‬
‫מערכות יניקת עשן מלוביים‬
‫מערכות אוורור ויניקת עשן‬
‫ממצנחת אשפה‪ ,‬מחסנים‬
‫וכו'‬
‫מערכת ניהול עשן מקומות‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫יניקת עשן‬
‫ממחסנים‬
‫יניקת עשן‬
‫מלובי קומתי‬
‫יניקת עשן‬
‫מחדר אשפה קומתי‬
‫יניקת עשן‬
‫מחדרים טכניים‬
‫פירי דחוס חדרי‬
‫מדרגות‬
‫מפוח אוורור מחדר‬
‫אשפה קומתי‬
‫יניקת עשן‬
‫מלובי קומתי‬
‫פיר אוורור‬
‫חדר דחסנית‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫חתך‬
‫דחוס חדרי‬
‫מדרגות‬
‫מפוח אוורור‬
‫יניקת עשן‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
2S Environmental Control Engineering Co.
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫מערכות בטיחות‪/‬איכות הסביבה‪/‬בריאות‬
‫מערכות דו תכליתיות לאוורור ויניקת עשן‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
2S Environmental Control Engineering Co.
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫מפוח יניקת עשן‬
‫ממחסנים‬
‫מפוח יניקת עשן‬
‫ממחסנים‬
‫הכנסת אוויר חיצוני‬
‫למחסנים‬
‫הכנסת אוויר‬
‫חיצוני לחניון‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫בידוד‬
‫זכוכית‬
‫קירות מסך‬
‫מערכות ‪ 24/7‬לחדרי שרתים‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫‪2S Environmental Control Engineering Co.‬‬
‫שימוש בכלים מתקדמים כמו‪:‬‬
‫‪CFD – Computational Fluid Dynamics‬‬
‫מנהרת רוח‬
‫סימולציה של טמפרטורה‬
‫וזרימת אוויר‬
‫אוויר חם מיחידות עיבוי‬
‫של המזגנים מהקומות‬
‫הנמוכות‬
‫נינק על ידי יחידות‬
‫העיבוי של המזגנים‬
‫בקומות העליונות‬
‫ומקטין את יכולת‬
‫טמפ' גבוהה‬
‫טמפ' נמוכה‬
‫הקירור שלהן‬
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
2S Environmental Control Engineering Co.
‫שאול שמיל מהנדסים יועצים‬
‫•‬
‫תכנון‪ ,‬פיקוח וייעוץ הנדסי בתחום מערכות מיזוג אוויר בארץ ובחו"ל‪.‬‬
‫•‬
‫דגש על פתרונות כלכליים‪ ,‬חסכון באנרגיה‪ ,‬הנחיות בטיחות ואקוסטיקה‬
‫•‬
‫התמחות בפרויקטים מורכבים‪ ,‬עתירי מערכות מבוקרי מחשב‪.‬‬
‫‪[email protected] 052-6472233‬‬

similar documents