Wouter Powerpoint

Report
Gedeelde identiteit in een verkaveld werkveld
Door Filip Coussée





De auteur
Context
Artikel van Schraepen
Reactie
Bronnen

Filip Coussée

Geboren in Eeklo,
10/06/1970

Docent aan Ugent (Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen)
Verbonden aan de vakgroep Sociale Agogiek




Studie van jeugdwerk, jeugdonderzoek en
jeugdbeleid
Lid van het Centre for Understanding Social
Pedagogy (Londen) en Social Work & Society
Vertegenwoordigt de vakgroep in het
consortium van elf universiteiten dat een
Master in EuropeanYouth Studies
voorbereidt

Deels een reactie op het pleidooi van Beno
Schraepen. Het artikel van Beno Schraepen
werd gepubliceerd in het 5e nummer van de
36e jaargang van het tijdschrift Alert.

Schraepen, B. (2010). Inclusie in het
jeugdwerk : elke jongere hoort er (nog) niet
bij. Alert, 36(5), 24-30.

Over de noodzaak van een inclusief
jeugdwerk

‘reguliere’ jeugdwerk heeft een selectief
bereik (voornamelijk blanke middenklasse)
De rest wordt bereikt door het
doelgroepspecifieke jeugdwerk
Leefwerelden van jongeren zijn zo divers
=> inclusief jeugdwerkaanbod niet haalbaar.





Pleidooi is toegankelijk, maar te weinig
onderbouwd
Jeugdwerkaanbod mag niet in een residuele
functie gestoken worden (wat Schraepen’s
uitgangspunt is)
Doelgroepspecifiek jeugdwerk is niet een
noodoplossing, maar een grondvorm en
heeft een autonome reden van bestaan



Volgens Schraepen zijn de jongeren moeilijk
bereikbaar, maar er is helemaal niemand
moeilijk bereikbaar. Hoe verklaar je anders de
populariteit van de werkingen?
We mogen de jongeren niet opsluiten in hun
eigen leefwereld
Een toegankelijk aanbod dat niet bruikbaar is,
helpt ook niet

Coussée, F. (2011). Wat is jeugdwerk? Gedeelde
identiteit in een verkaveld werkveld. Alert, 37(1), 35-43.

De Pauw, P., Vermeersch, H., Coussée, F., Vettenburg, N. &
Vanhoutte, M. (2010), Jeugdbewegingen in Vlaanderen.
Onderzoeksrapport in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap,
Gent, UGent.

Mampuys, M. (1996), Tussen Woede en Geloof. Indrukken bij de
puntentoekenning, Nieuws Uit De Marge, 10(4), 11-12.

Van Kerckvoorde, J., Vettenburg, N. & Walgrave, L. (1984), Over de
justitiële en maatschappelijke kwetsbaarheid van jonge
werklozen. Panopticon, 5(4), 296-310

Coussée, F. (2006), De pedagogiek van het jeugdwerk. Gent,
Academica Press.

Giesecke, H. (1982), Wij willen alles en wel onmiddelijk,
Jeugd en Samenleving, 12(1), 122-140.

Münchmeier, R. (1991), Pedagogiek van de jeugdruimten.
Basisprincipes voor een sociaal-ruimtelijk georiënteerd
jeugdwerk, In: Münchmeier, R., e.a., Focus op de
leefwereld van jongeren. Nieuwe ontwikkelingen en
kwaliteit in het jeugdwerk, Hasselt, Provinciebestuur
Limburg.

Schraepen, B. (2010), Inclusie in het jeugdwerk. Elke
jongere hoort er (nog) niet bij, Alert, 36, 5, 24-30.

Suijs, S. (1995), Stenen en cement. Een nieuw huis voor
het jeugd(welzijnswerk)werk met maatschappelijk
achtergestelde kinderen en jongeren, Nieuws Uit De
Marge, 9, 1, 3-10.

similar documents