wym-1421825462327

Report
Тема: Розв'язування
розрахункових задач
з теми «Основні класи
неорганічних сполук»
Уміння розв’язувати задачі –
це мистецтво, що набувається
практикою.
Д.Пойа
Просто знати це не все.
Знання потрібно
використовувати.
Й.Ґете
ГРА “ РОМАШКА ”. НАПИСАТИ РІВНЯННЯ
ХІМІЧНИЙ РЕАКЦІЙ, ВКАЗАТИ ЇХ ТИП.
МОЖЛИВИХ
CaO
BaCl2
K2SO3
SO2
H3РO4
CO2
Na2O
KOH
Ag
АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Запиши скорочену умову задачі.
Склади рівняння хімічної реакції.
Підкресли в рівнянні формули речовин, про які
йдеться в умові задачі.
Обчисли n речовини, якої відома m чи V, за
формулою.
За хімічним рівнянням, склавши пропорцію,
обчисли n речовини,яку потрібно знайти.
За формулою обчисли масу чи об’єм речовини, що
треба знайти.
ЗАДАЧІ
1.Обчисліть масу осаду, який утвориться в
результаті взаємодії 30г аргентум(І) нітрату з
хлоридною кислотою.
2.Який об'єм газу виділиться в результаті
взаємодії цинку масою 65 г з хлоридною
кислотою?
3.Визначте об'єм газу, який виділиться в
результатів термічного розкладу крейди
СаСО3 масою 40 г.
ЗАДАЧІ
1.Обчисліть кількість речовини магній сульфату,
яку можна одержати з магнію масою 12 г, за
схемою:
Mg→MgO→MgSO4
2.Обчисліть кількість речовини кальцій нітрату,
яку можна одержати з кальціюію масою 8 г, за
схемою:
Са→СаO→Са(NO3)2
3.Обчисліть кількість речовини цинк хлориду, яку
можна одержати з цинку масою 13 г, за
схемою:
Zn→ ZnO→ ZnCl2
ЗАДАЧІ
1.У результаті взаємодії деякого двовалентного
металу масою 12 г з розчином хлоридної
кислоти виділився водень об’ємом 6,72 л. (н. у.)
Визначте цей метал.
2.У результаті взаємодії деякого двовалентного
металу масою 16 г з розчином хлоридної
кислоти виділився водень об’ємом 8,96 л. (н. у.)
Визначте цей метал.
3.У результаті взаємодії деякого двовалентного
металу масою 20г з розчином хлоридної
кислоти виділився водень об’ємом 11,2 л. (н. у.)
Визначте цей метал.
ЗАДАЧІ
1.У результаті взаємодії деякого двовалентного
металу масою 11,2 г з розчином хлоридної
кислоти виділився водень об’ємом 4,48 л. (н. у.)
Визначте цей метал.
2.У результаті взаємодії деякого двовалентного
металу масою 11,2 г з розчином хлоридної
кислоти виділився водень об’ємом 4,48 л. (н. у.)
Визначте цей метал.
3.У результаті взаємодії деякого двовалентного
металу масою 11,2 г з розчином хлоридної
кислоти виділився водень об’ємом 4,48 л. (н. у.)
Визначте цей метал.
ЗАДАЧІ
1.Тривалентний метал масою 32,4 г розчинили в
сульфатній кислоті. При цьому виділився водень
об’ємом 40,32 л (н. у.). Визначте цей метал.
2.Для відновлення двовалентного металу з оксиду
масою 11,15 г витратили водень об’ємом 1,12 л
(н. у.). Визначте цей метал.
Гра “ Біла ворона ”
Виявити у кожному ряду зайву кислоту.
1) HCl, HF, H3PO4 , H2S ;
2) H2SO3 ,H3PO4 , H2SO4 , H2CO3 ;
3) HNO3 , HBr , HCl , HI.
ПІРАМІДА ХЕОПСА
Скласти формули десяти кислот, комбінуючи
складові по горизонталі та вертикалі. Умова:
оксигеновмісні складові стоять поряд.
H
H2 Cl
H
H
SO4
H2
CO3
H2
Br
H
SO3
H
H2
S
H
NO3 H
H3
I
PO4
H2
H
F
H3
1.У результаті взаємодії деякого двовалентного
металу масою 11,2 г з розчином хлоридної
кислоти виділився водень об’ємом 4,48 л. (н. у.)
Визначте цей метал.
2.У результаті взаємодії деякого двовалентного
металу масою 11,2 г з розчином нітратної
кислоти виділився водень об’ємом 4,48 л. (н. у.)
Визначте цей метал.
3.У результаті взаємодії деякого двовалентного
металу масою 11,2 г з розчином сульфатної
кислоти виділився водень об’ємом 4,48 л. (н. у.)
Визначте цей метал.
Головоломка
Перед вами 5 схем реакцій.
Дайте відповідь, що це за
речовини — А,Б,В,Г,Д,Е,Ж.
Складіть рівняння реакцій:
1) А + CuO → В + Cu ;
2) Б +Д → MgSO4 + А ;
3) Г + Д → Ж + В ;
4) В + Na → Г + А ;
5) В + Е → Д.

similar documents